Angle down Atgal

Žais­ti vaiz­do žai­di­mus – tik 3 va­lan­das per sa­vai­tę

Kom­piu­te­ri­niai žai­di­mai – la­bai įtrau­kian­ti veik­la, iš ku­rios su­grįž­ti į rea­ly­bę ga­li bū­ti la­bai sun­ku. Be­žai­džiant lai­kas pra­bė­ga aki­mirks­niu, ypač vai­kams. Ki­ni­ja, su­pra­tu­si šią pro­ble­mą, ėmė­si veiks­mų. Nuo šiol ša­ly­je ofi­cia­liai drau­džia­ma vai­kams iki 18 me­tų žais­ti il­giau nei 3 va­lan­das per sa­vai­tę.
 

Polinkis žaisti vaizdo žaidimus kai kur yra laikomas psichiniu sutrikimu, tačiau tai nėra psichinė liga. Pabrėžiama, kad per juos žaidėjai gali būti veikiami tam tikrų instancijų, valdžios, masinių priemonių.

Naujosios taisyklės buvo paskelbtos praėjusią savaitę. Pagal „Xinhua“ naujienų agentūrą, kiekvienas jaunesnis kaip 18 metų asmuo gali žaisti tik vieną valandą per dieną, t. y. nuo 20 iki 21 val., ir tiktai penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais.

Žaidimų bendrovėms taip pat nurodoma neleisti vaikams žaisti ne šiuo laiku. Be to, bus dažniau tikrinamos internetinių žaidimų bendrovės, kad būtų galima įvertinti, ar laikomasi laiko apribojimų.

Jau 2019 metais reguliavimo institucijos nustatė taisykles, pagal kurias reikalaujama, kad visos internetinių žaidimų naudotojų paskyros būtų registruojamos tikraisiais vardais, naudojant galiojančią tapatybės informaciją – su vienos valandos žaidimo limitu kviestiniams žaidėjams, kurie nenorėjo prisijungti. Žaidėjai, registruodamiesi žaisti internete, privalo pateikti asmens tapatybės korteles, kad nepilnamečiai nemeluotų apie savo amžių.

Skelbiama, kad šiuo sprendimu tikimasi sumažinti priklausomybę nuo žaidimų šalyje, kuri dėl jų kraustosi iš proto: „Vaikai yra mūsų ateitis, mes turime saugoti jų fizinę ir protinę sveikatą.“

Parengta pagal Interestingengineering.com

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite