Angle down Atgal

Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 8 927 eurų tiesioginių užsienio investicijų

Statistikos departamento ir Lietuvos banko išankstiniais trečio šių metų ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų duomenis, tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje buvo teigiamas ir sudarė 146,5 mln. EUR.

Augusios reinvesticijos (526,5 mln. EUR) atsvėrė skolos priemonių (330,5 mln. EUR) ir nuosavybės (49,5 mln. EUR) sumažėjimą. Ataskaitiniu laikotarpiu didėjo investicijos Lenkijos (192,5 mln. EUR), Honkongo (103,6 mln. EUR), Nyderlandų (61,8 mln. EUR) ir Estijos (57,6 mln. EUR), o labiausiai mažėjo Liuksemburgo (–408,5 mln. EUR) kapitalo įmonėse. Pagal ekonominės veiklos rūšis išsiskyrė investicijų padidėjimas didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos įmonėse (177,1 mln. EUR). Taip pat didėjo TUI srautas į finansinės ir draudimo veiklos įmones (72,8 mln. EUR), o investicijos į informacijos ir ryšių veiklos įmones sumažėjo (–115,2 mln. EUR).

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2021 m. trečią ketvirtį, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 7,4 proc. ir sudarė 593 mln. EUR. Didžiausią pajamų dalį sudarė reinvesticijos (526,5 mln. EUR). Daugiausia TUI pajamų teko Švedijos (127 mln. EUR), Honkongo (105,2 mln. EUR) ir Šveicarijos (72,6 mln. EUR) investuotojams.

Sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 4,1 proc. ir 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 24,8 mlrd. EUR, arba 46,4 proc. bendrojo vidaus produkto. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 8 927 EUR TUI (2020 m. rugsėjo 30 d. – 8 519 EUR). Didžiausių investuotojų penketą sudaro Vokietija (5,6 mlrd. EUR), Švedija (3,9 mlrd. EUR), Estija (2,9 mlrd. EUR), Nyderlandai (2,2 mlrd. EUR) ir Honkongas (1,4 mlrd. EUR) (2 pav.). Daugiausia TUI pritraukė finansinės ir draudimo veiklos (9,6 mlrd. EUR), apdirbamosios gamybos (3,5 mlrd. EUR), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (2,7 mlrd. EUR) bei nekilnojamojo turto operacijų (2,4 mlrd. EUR) įmonės.

Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas užsienyje 2021 m. trečią ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 49,5 mln. EUR. Didžiausi investicijų srautai fiksuoti Latvijoje (38,6 mln. EUR) ir Estijoje (21,7 mln. EUR); pagal ekonominės veiklos rūšis – didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (60 mln. EUR) veiklos įmonėse.

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 55,5 mln. EUR. Didžiąją jų dalį sudarė reinvesticijos (47,6 mln. EUR). Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (44,9 mln. EUR), o pagal ekonominės veiklos rūšis – iš didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos įmonių (33,6 mln. EUR).

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus padidėjo 4,4 proc. ir 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 9 mlrd. EUR. Lietuvos TI į ES valstybes nares sudarė 50,6, į euro zonos šalis – 43,7, į JAV – 43,6 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Pagal ekonominės veiklos rūšis – profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (4,9 mlrd. EUR) įmonėse.

 

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite