Angle down Atgal

Vaikų dienos centre teikiama pagalba ir vaikams, pabėgusiems nuo karo Ukrainoje

Vaikų dienos centras – įstaiga (organizacija), teikianti akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą vaikui ir jo šeimos nariams. Šiuo metu Šiaulių mieste veikia 11 vaikų dienos centrų, turinčių 263 vietas vaikams.

Vaikų dienos centrą gali lankyti vaikai iš socialinę riziką patiriančių ir (ar) nepasiturinčių Šiaulių miesto gyventojų šeimų, taip pat jų šeimos nariai, neįgalūs vaikai ir jų šeimos nariai, likę be tėvų globos vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), vaikai, kuriems vaiko gerovės komisija rekomenduoja lankyti vaikų dienos centrą. Esant poreikiui ir galimybei, vaikų dienos centro paslaugos gali būti teikiamos ir kitiems vaikams bei jų šeimos nariams, kaip pavyzdžiui, vaikams, pabėgusiems nuo karo Ukrainoje.

Vaikų dienos centrą lankančių vaikų amžius yra nuo 6–7 metų vaikų, pradėjusių lankyti mokyklą, iki 17 metų paauglių.

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikui teikiamos ne mažiau kaip 3 dienas per savaitę, ne trumpiau nei 4 val. per dieną.

Vaikų dienos centras teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.); organizuoja nemokamą vaikų maitinimą (vaikams, kurie centre praleidžia daugiau kaip 4 val. per dieną), laisvalaikio užimtumą; bendradarbiauja su mokyklomis, bendruomenės pareigūnais ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis įstaigomis.

Paslaugų teikimą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Prašymus dėl paslaugos gavimo priima vaikų dienos centrai. Vaikų dienos centrų, veikiančių Šiaulių mieste, sąrašas skelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės veiklų srities socialinės apsaugos Vaikų dienos centrų skiltyje: https://siauliai.lt/list/view/socialines-paslaugos.

Remiamas turinys

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite