Angle down Atgal

Marijampolės vaikų dienos centre „Suvalkijos saulytės“ įrengta sporto erdvė

Vaikų dienos centras ,,Suvalkijos saulytės“, kurio veikla orientuota į socialinių paslaugų teikimą raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms, įgyvendina projektą ,,Aktyvus pasaulis“ ir gerina savo centro infrastruktūrą. Projekto metu sutvarkytos ir pritaikytos centrui Savivaldybės administracijos skirtos patalpos, kuriose įrengta sporto erdvė, įsigyta speciali įranga  ir priemonės,  skirtos vaikų judėjimo koordinacijai lavinti, vestibuliniam aparatui stimuliuoti, raumenų tonusui stiprinti ir socialiniam kontaktui užmegzti.

Projektą ,,Aktyvus pasaulis“ centras įgyvendina kartu su partneriu ,,Visuomenės ir verslo plėtros institutu“. Projektas finansuojamas ESSF lėšomis pagal Marijampolės miesto vietos veiklos grupės programą, prisidedant Marijampolės savivaldybeiMarijampolės apskrities LIONS klubui bei rėmėjams.

„Džiaugiamės aktyvia vaikų dienos centro ,,Suvalkijos saulytės“,  kuris oficialiai veiklą pradėjo tik 2020 metų birželį, veikla. „Suvalkijos saulyčių“ steigėjos Sigita Barišauskienė ir Ingrida Januškienė  puikiai supranta poreikį užimti ypatingų poreikių  turinčius vaikus, lavinti juos bei skatinti bendrauti ir ugdyti bendruomenės toleranciją. Savo veikla centras siekia sukurti kuo geresnes sąlygas ir organizuoti įvairiapusę veiklą, teikti kokybiškas specialistų paslaugas ir burti tėvus, auginančius ypatingus vaikučius. Tai puikiai darbą organizuojanti organizacija, kuri yra puikus pavyzdys, kad aktyviai veikiant ir vykdant bendruomenei svarbius projektus ir savivalda, ir rėmėjai, ir bendruomenė yra pasirengę prisidėti prie gražių iniciatyvų, padedančių mažinti socialinių poreikių turinčių bendruomenės narių atskirtį ir padėti įgyvendinti  ypatingų vaikų svajones“, –  sako savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis.

Projektu ,,Aktyvus pasaulis“, stiprinant vaikų su negalia dienos centrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą, siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje. Projekto metu numatytos vykdyti komunikacijos įgūdžių gerinimo veiklos, sveikatingumo ir kaniterapijos užsiėmimai, dienos stovyklos, dailės ir muzikos terapijos bei įvairūs meniniai-kūrybiniai užsiėmimai, padėsiantys integruotis į visuomenę, įtraukiant  į veiklas savanorius.  Projekto metu vaikų dienos centre ,,Suvalkijos saulytės“ aktyviai skatinama ir savanoriška veikla: organizuojami savanorių mokymai, kaip dirbti vaikų su negalia dienos centre ir savanorystė.

Asociacija „Suvalkijos saulytės”, siekiant ypatingiems vaikučiams sudaryti galimybės dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose bendruomenėje, veiklą pradėjo gražiu projektu ,,Mūsų saulytės”, kuris  išaugo į vaiko dienos centro sukūrimą ir gražius darbus stiprinat infrastruktūrą  bei su partnerių ir rėmėjų pagalba organizuojant ypatingų poreikių  turintiems  vaikams ir jų tėvams labai reikalingas veiklas.  

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite