Angle down Atgal

Tikrinant fasuotas prekes, pažeidimų sumažėjo

Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) strateginis tikslas – siekti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

LMI Vakarų regiono skyrius, vadovaudamasis Lietuvos metrologijos inspekcijos 2021 m. III ketv. teisinės metrologinės priežiūros planu, patikrino, kaip energetikos, pramonės įmonėse, vėjo, biodujų jėgainių gaminamos elektros, šiluminės energijos apskaitai tvarkančioseįmonėse, suskystintų automobilinių dujų degalinėse, prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse, lauko prekyboje, pieno supirkėjai ir žalio pieno gamintojai (ūkininkai) ir kituose ūkio subjektuose laikomasi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

LMI Vakarų regiono skyriaus specialistai Šiaulių apskrities įmonėse, vykdydami teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą, atliko 79 patikrinimus, iš jų 78 patikrinimai atlikti prieš 10 darbo dienų raštu informuojant įmones apie planuojamus patikrinimus.

2 patikrinimų metu nustatyti teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimai. Palyginti su praėjusių metų III ketv., pažeidimų skaičius sumažėjo 9,9 proc. (matavimo priemonių srityje pažeidimų sumažėjo 1,1 proc.), tai lėmė pasirinktos tikrinti sritys, pranešimai, konsultacijos, įmonių geranoriškas bendradarbiavimas su LMI. Tik 2 įmonės pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį ir atliko metrologines patikras 8 matavimo priemonėms. Atliktas 21 fasuotų maisto ir ne maisto prekių kiekio patikrinimas, patikrintos 61 pavadinimo prekės.

Taip pat 1 įmonėje atlikti alkoholinių gėrimų skaitiklių plombavimo darbai kartu su VMI prie FM AAD aptarnavimo skyriaus specialistais, patikrintos 2 paskirtosios įstaigos (matavimo priemonių patikros laboratorija ir tachografų dirbtuvės). Pažeidimų nenustatyta.

Palyginti su praėjusių metų III ketv., prekių kiekio srityje pažeidimų sumažėjo (42,4 proc.). Pažeidimų sumažėjimui įtakos turėjo pasirinktos tikrinti sritys ir įmonėms taikytos sankcijos už nustatytus pažeidimus.

Šiaulių aps. Vakarų regiono skyriaus specialistai per III ketv., vykdydami fasuotų maisto ir ne maisto prekių (duonos, konditerijos, makaronų, kruopų, buitinių dujų balionų) kiekio atitikties kontrolę prekybos įmonėse ir pas gamintojus, atliko 21 patikrinimą, nustatė 2 (9,5 proc.) pažeidimus. Pažeidimai nustatyti prekybos įmonėse atliekant parduodamų fasuotų kruopų ir buitinių dujų balionuose kiekio kontrolę (neatitiko buitinių dujų balionuose faktinis kieki, nurodytas ant balionų ir ant fasuotų kruopų pakuočių). Patikrinimo protokolai perduoti Rytų (Kauno) ir Vakarų (Tauragės) regiono skyriams, pas kuriuos yra gamintojai (pildytojai), o neatitinkančios teisinės metrologijos reikalavimų prekės (kruopos, buitiniai dujų balionai) išimtos iš prekybos ir perduotos gamintojams (pildytojams).

Už teisingą fasuoto produkto kiekį pakuotėje yra atsakingi šių prekių gamintoja, kuriems ir taikomos baudos, o prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams.

LMI siekia apsaugoti vartotojus nuo neteisingų matavimų padarinių ir sumažinti pažeidimų. Todėl atliekant planinius patikrinimus, įmonės prieš 10 darbo dienų raštu informuojamos apie planuojamą patikrinimą. Kartu su pranešimu siunčiami ir kontroliniai klausimynai. Su minėtais klausimynais galima susipažinti LMI tinklalapyje: http://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-1.

Taip pat netaikomos baudos nustačius mažareikšmį pažeidimą, ūkio subjektai konsultuojami bei teikiama pagalba padedant laikytis teisės aktų reikalavimų įmonėms ir verslininkams, vykdantiems veiklą pirmus metus. Įmonės, kurios per paskutinius 5 metus nepadarė pažeidimų teisinės metrologijos srityje, parašius prašymą įtraukiamos į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“.

LMI primena, kad 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnio pakeitimai, kuriais numatyta griežtesnė administracinė atsakomybė juridiniams ir fiziniams asmenims už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus. Taip pat nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios atsakomybę už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus juridiniams asmenims, juridiniams asmenims skiriamas sankcijas už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus ir atsakomybės taikymo sąlygas. Pažymėtina, kad juridiniam asmeniui gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 300 eurų iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų.

Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt skelbiama informacija apie planuojamus konsultavimo renginius, seminarus.

Visi, turintys klausimų, susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į LMI Vakarų regiono skyrių, Šiauliai, Dvaro g. 50, tel. 8 687 19856.

Vida Balčiūnienė, Lietuvos metrologijos inspekcijos Vakarų regiono skyriaus vedėja

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite