Angle down Atgal

Ti­kin­čiam jau­ni­mui va­sa­rą – pen­ki at­ra­di­mų eks­pe­ri­men­tai

Lie­pos 2–9 d. Šiau­liuo­se įvyks vie­nas di­džiau­sių krikš­čio­niš­ko jau­ni­mo va­sa­ros ren­gi­nių. Jė­zui­tų sie­lo­va­dos pro­gra­ma MA­GIS 18–35 m. jau­nus žmo­nes kvie­čia re­gist­ruo­tis į pen­kis skir­tin­gus eks­pe­ri­men­tus, skir­tus pa­žin­ti sa­ve, bend­ruo­me­nę ir ti­kė­ji­mą. Tarp jų – ir pi­lig­ri­mys­tės pa­tir­tys, ir so­cia­li­nė veik­la Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.
 

Kiekvieną vasarą per šimtą dalyvių suburiantis jėzuitų MAGIS programos renginys šiemet Šv. Pauliaus žodžiais kvies praplėsti savo širdis. Tai padaryti jauni žmonės bus raginami penkiuose skirtinguose savaitę truksiančiuose eksperimentuose, kuriuose dalyvius lydės ir palaikys kunigai jėzuitai.

„MAGIS bus visų mano metų kulminacija. Kiek į šio renginio organizaciją įdėta talento, pastangų ir meilės! Laukiame daug jaunų žmonių iš visos Lietuvos, pasiruošusių liepos savaitę praleisti bendraminčių rate. Labai kviečiame jaunus žmones leistis į šį nuotykį ir atrasti daug naujų dalykų apie save, savo aplinką ir Dievą. Pažadame nepamirštamą patirtį“, – sako MAGIS koordinatorius Lietuvoje Lukas Ambraziejus.

Šių metų programoje – pirmą kartą organizuojamas socialinis eksperimentas, kurio metu dalyviai bendraus su Kauno tardymo izoliatoriuje esančiais nepilnamečiais, kviesdami juos į bendras veiklas ir patirtis. Didelio susidomėjimo sulaukiantis piligrimystės eksperimentas šiemet dalyvius praplėsti širdis ragins piligriminėje kelionėje dviračiais. Kūno, sielos ir minčių pusiausvyros bus ieškoma meno eksperimente, o gamtos eksperimentas bus skirtas kūrinijos pažinimui ir santykio su gamta puoselėjimui. Bibliodramos užsiėmimai ir dvasinės pratybos pagal Šv. Ignaco mokymą vyks rekolekcijų eksperimente.

Registracija į liepos 2–9 d. vyksiantį renginį jau prasidėjo, registruotis dalyviai kviečiami čia. Visas vasaros renginio naujienas galima sekti jėzuitų programos „MAGIS“ feisbuko paskyroje.

Organizatorių informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite