Angle down Atgal

Švęs­ki­me Eu­ro­pos die­ną!

Jau sep­ty­nio­li­ka me­tų Lie­tu­va pri­klau­so di­džiau­siai Eu­ro­pos ša­lių šei­mai – Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES). Da­bar, siau­čiant pa­sau­ly­je pan­de­mi­jai, kaip nie­ka­da tu­ri­me bū­ti vie­nin­gi ir kuo grei­čiau įveik­ti klas­tin­gą li­gą bei iš­sau­go­ti ša­lių eko­no­mi­kas. Ta­čiau net ir šiuo ne­leng­vu me­tu neuž­mirš­ki­me ge­gu­žės 9-ąją švęs­ti Eu­ro­pos die­nos, sim­bo­li­zuo­jan­čios tai­ką ir vie­ny­bę!

Pradžia buvo Paryžiuje

ES šalys gegužės 9-ąją švenčia Europos dieną – ši kasmetinė tarptautinė šventė simbolizuoja Europos taiką ir vienybę. Tradiciškai tai būna viena spalvingiausių ir smagiausių švenčių daugelyje šalių: gatvėse skamba muzika, plevėsuoja įvairiausių šalių vėliavos, priimame kitų šalių svečių, patys šia proga vykstame švęsti pas kaimynus ar draugus. Šiemet jau bus antri metai, kai dėl pandemijos Europos dieną švęsime ramiau, be gausių susitikimų, šurmulio gatvėse, tačiau nuo to šventės esmė nesikeičia – šią dieną prisimenama ir švenčiama ES pradžia. ES susikūrimui postūmį davė vadinamos Šumano deklaracijos paskelbimas Paryžiuje 1950-aisiais metais gegužės 9-ąją. Paryžiuje pasakytoje kalboje tuometis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas išsakė savo idėją apie naujos formos politinį Europos bendradarbiavimą, dėl kurio karas tarp Europos tautų būtų neįsivaizduojamas dalykas.

Lietuva ES – jau septyniolika metų

Lietuva į ES įstojo 2004 metų gegužės 1 dieną, Atėnuose pasirašydama įstojimo sutartį. Prabėgo 17 metų, visi kartu ir kiekvienas asmeniškai galime įvertinti mūsų šalies narystę ES. Daugelis pasinaudojo jos suteiktomis galimybėmis keliauti, dirbti, mokytis, domėtis įvairiausiais dalykais. Ypač jauni žmonės savo ateitį sieja su ES, jos puoselėjamomis demokratijos vertybėmis, su atsivėrusiomis naujomis galimybėmis ir versle, ir moksle, ir privačiame gyvenime. ES dabar priklauso 27 šalys ir čia gyvena daugiau kaip 400 mln.
žmonių, apie šeši procentai pasaulio gyventojų.

Klauskite, teiraukitės, domėkitės

Pandemija baigsis, vėl grįšime į įprastą gyvenimo ritmą, todėl kiekvienas iš mūsų turėtume išsiaiškinti, kokiomis ES galimybėmis galiu naudotis konkrečiai aš. Į pagalbą kiekvienam gali ateiti nuo šių metų gegužės 1 d. devyniuose Lietuvos miestuose veiklą pradėję naujos kartos „Europe Direct“ centrai. Šie centrai glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir Europos Parlamento biuru Lietuvoje. Toks centras yra Šiauliuose. „Europe Direct Šiauliai“ centras įsikūręs Šiaulių verslo inkubatoriaus patalpose, III korpuse, 309 kab.

 

Domina ES politika ir vertybės visuose Europos kampeliuose? Norite pasiekti jus dominančią ES instituciją? Domina, kaip Europa kovoja su COVID-19 pandemija ir kaip sekasi? Rūpi, kaip, įgyvendindama programą „NextGenerationEU“ ir siekdama žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, ES skatina ekonomikos atsigavimą? Klauskite, diskutuokite, dalyvaukite konferencijose. Kuomet kiekvienas pasijausime tikru ES piliečiu, domėsimės ES padėtimi ir ateitimi, aktyviai dalyvausime veiklose, tuomet ir matysime bei jausime savo ir kitų pasiekiamus rezultatus. Visa „Europe Direct“ centrų veikla joje dalyvaujantiems piliečiams yra nemokama.

Reklama
Reklama
comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite