Angle down Atgal

Suteikė Garbės piliečio vardus, nutarė imti ilgalaikę paskolą

Kalvarijos savivaldybės administracijoje į eilinį posėdį susirinkusi Savivaldybės taryba šįsyk posėdžiaudama užtruko. Vietos politikai apsvarstė kone tris dešimtis klausimų. Šiame posėdyje gana daug laiko buvo skirta ne vietos savivaldos aktualijoms ir problemoms aptarti, o gerokai malonesniems dalykams. Rengdamasi rugsėjo 8–9 dienomis vyksiančiai tradicinei Kalvarijos krašto šventei „Šypsausi savo kraštui“ Taryba, atsižvelgusi į Kalvarijos garbės piliečio vardo suteikimo komisijos protokolą, dviem nusipelniusiems gyventojams nutarė suteikti Kalvarijos garbės piliečio vardus.

Būtent šių klausimų svarstymas ir užtruko, nes vietos politikai buvo išsamiai supažindinti su abiejų kandidatų biografijomis, be to, priėmus sprendimus posėdyje dalyvavę naujieji garbės piliečiai buvo sveikinami ir turėjo galimybę pasisakyti.

Taigi pirmiausia Kalvarijos garbės pilietės vardas už puikų ilgametį kūrybingą vadybinį ir pedagoginį darbą, švietimo naujovių diegimą, sektiną pavyzdį ugdant jaunosios kartos dorovės, pilietines ir tautines nuostatas, meilę gimtajam kraštui, jo kultūrai ir kalbai buvo suteiktas ilgametei Akmenynų mokyklos direktorei Aldonai Kraukšlienei. A. Kraukšlienė ne tik daug metų sėkmingai vadovavo Akmenynų pedagogų ir moksleivių, taip pat jų tėvų bendruomenei, bet, būdama meniškos sielos, mokiniams diegė meilę dainai ir šokiui, be to, į meno kolektyvus buvo sutelkusi ir būrį vietos gyventojų.

Posėdžio metu Kalvarijos garbės piliečio vardas buvo suteiktas ir Kalvarijoje gyvenančiam rezistencijos kovų dalyviui Bronislovui Jungaičiui, kuris Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje rūpinosi savanorių, rezistencijos kovų dalyvių palaikų perlaidojimu, jų žuvimo vietų ir atminimo įamžinimu Kalvarijos ir kitų mūsų krašto savivaldybių teritorijose.

Savivaldybės meras Vincas Plikaitis, pristatydamas B. Jungaičio biografiją, atkreipė dėmesį, kad šio daug metų Kalvarijos ligoninėje vyr. gydytojo pavaduotoju ūkio reikalams dirbusio kalvarijiečio iniciatyva mūsų krašte iškilo 35 paminklai ir kryžiai savanoriams, rezistencijos kovų dalyviams, be to, teigė, jog B. Jungaitis paminklams ir kryžiams statyti paaukojo daug asmeninių lėšų. O B. Jungaitis, Tarybai dėkodamas už suteiktą Garbės piliečio vardą, teigė, kad tai pirmas jam toks reikšmingas viso gyvenimo ir visuomeninės veiklos įvertinimas.

Kadangi posėdis vyko naujųjų mokslo metų išvakarėse, Taryba patikslino Savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo, jungtinių vaikų grupių ir klasių komplektų skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasių komplektuose, patvirtino Kalvarijos meno mokyklos 2018–2019 mokslo metų klasių (grupių) skaičių ir dydį. Be to, buvo patvirtinta vaikų priėmimo į lopšelį-darželį „Žilvitis“ tvarka ir mokesčio už išlaikymą nustatymo bei mokėjimo tvarka.

Vietos politikai taip pat sudarė Savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisiją ir patvirtino jos nuostatus. Po šiokių tokių diskusijų į komisiją buvo deleguoti trys Tarybos nariai: Tatjana Kulbokienė, Juozas Švedas ir Neringa Kalvaitienė.

Gana ilgos diskusijos tarp posėdžiui pirmininkavusio mero V. Plikaičio, ir opozicijos lyderio Valdo Aleknavičius, taip pat opozicijoje dirbančio Tarybos nario J. Švedo užvirė pradėjus svarstyti klausimą dėl ilgalaikės 232 tūkst. Eur savivaldybės paskolos investicijų projektų finansavimo daliai padengti. Šis klausimas buvo įtrauktas ir į liepos mėnesį vykusio Tarybos posėdžio darbotvarkę, tačiau išsamių atsakymų į pateiktus klausimus tuomet negavusiems opozicijoje dirbantiems Tarybos nariams tereikėjo palikti posėdžių salę ir sprendimo priėmimas buvo užblokuotas.

Šįkart klausimą pristačiusi Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja Laima Trečiokienė, atsakydama į V. Aleknavičiaus paklausimą, informavo, kad paskola būtina įgyvendinamam Arklių pašto stoties pastatų komplekso atstatymo projektui baigti. Tuomet meras V. Plikaitis, kaltindamas opoziciją politikavimu, priminė, kad praėjusiame posėdyje pradėjus svarstyti šį klausimą opozicija paliko salę.

V. Aleknavičius, atsakydamas į tai, išsakė nuomonę, kad politikuoja pati valdančioji dauguma, kuri artėjant rinkimams laimina ne būtiniausius sprendimus ir esą taip siekia įsiteikti būsimiems rinkėjams. Tarybos narys išsakė nuomonę, kad taip vertina sprendimą skirti daugiau nei 100 tūkst. eurų įvažiavimams prie vaikų darželio ir į kiemus asfaltuoti, sprendimą Savivaldybės administracijoje įrengti liftą neįgaliesiems, taip pat išlaidas tradicinei miesto šventei organizuoti. „Parodykite, kur tas liftas“, – sakė V. Aleknavičius ir tęsdamas teigė, kad savivaldybė galėjo susidėlioti prioritetus ir politikuodama netaškyti lėšų ne patiems svarbiausiems darbams finansuoti. Tuomet, jo nuomone, nebūtų reikėję imti dar vienos paskolos investiciniam projektui finansuoti.

„Čia jūsų tokia nuomonė, kad įvažiavimo prie darželio finansavimas yra politikavimas, o mes manome, kad tai buvo reikalinga“, – atsakė į tai meras V. Plikaitis ir, Tarybos nariui Algiui Lukoševičiui pasiūlius, diskusija buvo nutraukta, o sprendimas imti ilgalaikę paskolą priimtas. Taigi 232 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą savivaldybė ims palankiausias sąlygas pasiūliusiame banke.

Šiame posėdyje atsižvelgusi į Savivaldybių asociacijos raštą „Dėl vietos savivaldos dienos ir „Auksinės krivūlės“ riterio 2018 m. apdovanojimo laureatų“ Taryba nusprendė „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimui teikti Tarybos nario Jono Daunoravičiaus kandidatūrą.

Vietos politikai taip pat priėmė kitus sprendimus ir išklausė Savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Babecko informaciją apie priimtų sprendimų vykdymą.

Ugnės Padvelskytės nuotrauka

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite