(Audronio Rutkausko nuotr.)
Angle down Atgal

Su­si­ti­ki­me su dai­li­nin­ke gi­mė įvai­riau­sių pro­gų at­vi­ru­tės

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je ge­gu­žės 9 d. bū­rys moks­lei­vių da­ly­va­vo su­si­ti­ki­me su ra­šy­to­ja, dai­li­nin­ke Ie­va Ba­bi­lai­te. Edu­ka­ci­jo­je „Su­kurk at­vi­ru­tę iš žo­džių“ vai­kai ug­dė kū­ry­biš­ku­mą, pa­de­da­mi kny­gų iliust­ruo­to­jos. Be to, vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­skel­bė vy­ku­sio ak­ros­ti­chų kon­kur­so lai­mė­to­jus.
 

Kūrybinės dirbtuvėlės su dailininke

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka 2022 m. įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Taisyklingos kalbos ugdymas ir sklaida: puoselėjama vertybė“. Vaikų literatūros skyriuje (Gvazdikų tak. 8) vykęs susitikimas su 5–6 kl. moksleiviais iš Šiaulių Gytarių ir Ragainės progimnazijų bei Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos – viena iš projekto veiklų.

„Džiaugiuosi, kad kažkuriuo metu nepasidaviau ir tęsiau savo dailininkės kelią, nes, kaip ir kiekvienam, atsiranda abejonių. O jums viskas prieš akis, galite jau dabar nujausti kryptį, išbandyti įvairias veiklas. Mano knygos ir prasidėjo nuo atviručių kūrimo“, – moksleiviams kalbėjo viešnia, tarsi paragindama vaikus nebijoti sunkumų ir siekti išsikeltų tikslų.

Po prisistatymo iš Vilniaus atvykusi dailininkė pakvietė vaikus čiupti rašymo, piešimo priemones ir pasinerti į kūrybą. Vaikai ėmėsi kurti atvirutes iš žodžių taisyklingos lietuvių kalbos tema. Sugalvoję progą atvirutei, edukacijos dalyviai mintį išvystė taip, kad iš kelių esminių asociatyvių žodžių pavyko sukurti sveikinimą žodžiais, piešiniais. Nes, kaip sakė iliustratorė, atvirutė net iš piešinių gali būti išskaitoma.

(Audronio Rutkausko nuotr.)
(Audronio Rutkausko nuotr.)

Paskelbti akrostichų konkurso laimėtojai

Dar viena įgyvendinamo projekto veikla buvo kūrybinis eilėraščių konkursas „Taisyklinga kalba – vertybė“. Jo esmė – skatinti mokinių teigiamą požiūrį į gimtąją lietuvių kalbą ir jos vertę, didinti domėjimąsi gimtąja kalba ir ugdyti kūrybinę saviraišką.

Konkurso dalyviai buvo 5–8 kl. mokiniai iš Šiaulių miesto ir rajono ugdymo įstaigų: Ragainės, Gytarių, Medelyno progimnazijų, „Santarvės“ gimnazijos, Šiaulių r. Dubysos aukštupio, Kužių mokyklų.

Eilėraščius įvertinusi komisija paskelbė laureatus. Jų – net 15:

Ragainės progimnazijos mokinės: Adrija Tamošaitytė, Kamilė Dikšaitė, Kotryna Žaromskytė (mokytoja Aurelija Vasiliauskienė), Goda Mitkevičiūtė, Radvilė Montvilaitė, Rugilė Dvelytė (mokytoja Veronika Bekrienė); Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokinė Danielė Vilčiauskaitė (mokytoja Daiva Rašimienė); Šiaulių Gytarių progimnazijos mokinės: Austėja Vaitkutė (Irena Vizgailienė) ir Evita Eikinaitė (mokytoja Vitalija Karalienė); Šiaulių r. Kužių mokyklos mokinė Kamilė Paštuolytė (mokytoja Laima Malakauskienė); Šiaulių Medelyno progimnazijos mokiniai: Karolis Karalevičius (mokytoja Regina Speičienė), Jonas Savickas, Ugnė Krikščiūnaitė (mokytoja Rita Malevičienė); „Santarvės“ progimnazijos mokinės: Karina Levulytė, Ksenija Kuznecova (mokytoja Lilita Jankauskienė).

Nugalėtojai bus apdovanojami padėkos raštais ir įsteigtais organizatorių bei rėmėjų prizais. Iš atrinktų laureatų eilėraščių bus sukurta kilnojamoji paroda ir gegužės–birželio mėnesiais eksponuojama bibliotekos padaliniuose ir konkurse dalyvavusiose mokyklose.

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite