Angle down Atgal

STT po Alytaus gaisro siūlo tikslinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės patikrinimų organizavimą

Atsižvelgdama į visuomeninę reikšmę ir gaisro atvejį Alytuje atliekas tvarkančio ūkio subjekto patalpose, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko teisės aktų, reglamentuojančių Aplinkos apsaugos departamento vykdomus ūkio subjektų planinius ir neplaninius patikrinimus, antikorupcinį vertinimą. Paaiškėjo, kad trūksta patikrinimų rezultatų viešinimo, aiškumo sudarant tikrintinų subjektų sąrašus ir keičiant metinius patikrinimų planus.

Kaip skelbiama pranešime, antikorupcinio vertinimo išvadoje STT siūlo užtikrinti tinkamą kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo bei jų veiklos kontrolės rezultatų ir nustatytų pažeidimų viešinimą. Departamento svetainėje nėra skelbiamas kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašas, taip pat ankstesnių metų patikrinimų planas bei duomenys apie jų įgyvendinimą, todėl negalima įvertinti subjektų santykio su visais kontroliuojamais subjektais, kas parodytų priežiūros efektyvumą, tikslingumą bei skaidrumą.

Pastebėta, kad keičiant metinius patikrinimų planus nėra nurodyta, kodėl iš patikrinimų plano išbraukti arba įtraukti konkretūs ūkio subjektai. Tokia situacija vertinama kaip korupcijos rizikos veiksnys, todėl siūloma tikslinti reglamentavimo nuostatas numatant, kad, nusprendus išbraukti ar įtraukti į planą kitus ūkio subjektus, būtų nurodyti motyvai.

Neaiškumų kelia ir neplaniniai patikrinimai. Šiais metais pakartotinai nebuvo numatyta tikrinti kai kurių ūkio subjektų, kurių veikloje praėjusiais metais buvo užfiksuoti pažeidimai, susiję su pavojingų atliekų netinkamu laikymu ar tvarkymu. Siūloma užtikrinti, kad pakartotinai būtų tikrinami visi subjektai, kurių veikloje nustatyti pažeidimai, galintys turėti žalingą poveikį aplinkai.

STT taip pat siūlo nustatant ūkio subjekto, kuriam nereikia gauti taršos leidimų, veiklos rizikingumo lygį sieti ne tik su administracinėmis nuobaudomis, bet ir su veiklos specifika, naudojamais įrenginiais, medžiagomis, gaunamais skundais ir kt. Tokiu būdu būtų išvengta bet kokių galimybių galimai ydingoms situacijoms, kai pažeidimai nebus užfiksuoti arba nustatyti ir subjektui bus priskirtas mažas rizikingumo lygis, leisiantis jį tikrinti tik kas trejus metus ar rečiau.

Pranešama, kad Aplinkos ministerija ir Aplinkos apsaugos departamentas per 2 mėnesius turėtų informuoti STT, kaip atsižvelgta į šioje išvadoje pateiktas pastabas.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite