Angle down Atgal

Srai­ges rink­ti ir su­pirk­ti bū­ti­na at­sa­kin­gai

Po tru­pu­tį gam­to­je pa­si­ro­džius vis dau­giau vy­nuo­gi­nių srai­gių, pra­si­de­da ir jų rin­ki­mo se­zo­nas. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pri­me­na, kad srai­ges rei­kė­tų rink­ti ir su­pirk­ti lai­kan­tis ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų.
 

„Vynuoginės sraigės yra saugoma rūšis, įtraukta į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus. Kad vynuoginių sraigių populiacija galėtų vis atsinaujinti ir neišnyktų, būtini jų rinkimo apribojimai“, – teigia Gamtos išteklių apsaugos skyriaus vedėja Jolita Matulevičienė.

Pagal Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisykles, Lietuvoje šių sraigių išteklius draudžiama rinkti gamtiniuose rezervatuose, zoologiniuose ir botaniniuose zoologiniuose draustiniuose bei kitose saugomose teritorijose, jeigu tai numato šių teritorijų veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Fiziniams asmenims (rinkėjams) ir juridiniams asmenims (supirkėjams) leidžiama rinkti ir supirkti sraiges nuo vynuoginių sraigių vegetacijos pradžios iki liepos 1 d.

Rinkėjams leidžiama rinkti vynuogines sraiges, kai jų skersmuo ne mažesnis kaip 28 mm. Prieš superkant privalu sraiges išrūšiuoti supirkimo vietoje.

Supirkėjai jas turi išrūšiuoti pagal skersmenį. Po rūšiavimo supirkimo vietose negali likti daugiau kaip 5 proc. mažesnių vynuoginių sraigių, nei leidžiama.

„Primename, kad per vynuoginių sraigių supirkimo laikotarpį juridiniai asmenys prieš 5 darbo dienas iki vynuoginių sraigių supirkimo pradžios turi raštu arba el. paštu informuoti Aplinkos apsaugos departamentą apie supirkimo vietas“, – pabrėžia aplinkosaugininkė.

Už neteisėtą saugomų rūšių laukinių gyvūnų gaudymą, žalojimą, naikinimą, šių gyvūnų ar jų dalių paėmimą iš natūralios aplinkos fiziniams asmenims gresia baudos nuo 60 iki 300 Eur, o juridiniams asmenims – nuo 120 iki 600 Eur.

Aplinkos apsaugos pareigūnai apie vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklių pažeidimus ragina pranešti telefonu 112 arba tiesiogiai AAD telefonu (8 5) 273 2995.

AAD informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite