Angle down Atgal

Signataras kvietė padiskutuoti apie valstybingumą

Balandžio 21 d. nešini glėbiu knygų Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekoje apsilankė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas Endriukaitis ir Lietuvos tautinių mažumų bendrijų tarybos narė, čečėnų bendruomenės pirmininkė Lietuvoje Aminat Saijeva.

Svečių nuomone laisvė prasideda nuo idėjos, o kas geriau idėją paskleis jei ne knygos? Jų dovanojo į susitikimą atėjusiems pasvaliečiams ir drauge kvietė padiskutuoti, ką šiandienos lietuviui reiškia laisvė, nepriklausomybė, valstybė.

Tądien svečiai diskusijas vedė ir knygas dovanojo ne tik bibliotekoje. Jie lankėsi Pasvalio Lėvens mokykloje, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, kur pravedė mokiniams viktorinas apie Čečėnijos nepriklausomybės kovas ir Lietuvos valstybingumo išsaugojimą. Svečiai užsuko į Pasvalio rajono savivaldybę, kur juos priėmė meras Gintautas Gegužinskas, vėliau drauge su jais atėjęs į susitikimą miesto bibliotekoje. Vakare svečiai lankėsi pasvaliečių tremtinių Laimutės Zigmuntienės ir Genovaitės Radėnienės šeimose. Susitikimus su svečiais Pasvalyje rengė ir vedė Pasvalio Lėvens mokyklos mokytoja, kraštotyros būrelio "Gimtinė" vadovė Vlada Čirvinskienė.

Pasvalio bibliotekos skaitytojams Aminat Saijeva ir Algirdas Endriukaitis padovanojo leidinį "Antikomunistins kongresas it Tribunolo progresas". Leidinys išduodamas į namus.  Kviečiame ateiti į biblioteką ir pasiimti paskaityti! Taip pat siūlome paskaityti Algirdo Endriukaičio surašytas mintis iš diskusijų Pasvalyje.

Algirdas Endriukaitis: Pasvalio šviesus dangus (2017 m. balandžio 23 d.)

"Prieš daugelį metų teko lankytis Pasvalyje. Mieste daug kas pasikeitė ir pagražėjo. Dabar teko aplankyti Lėvens mokyklą ir Petro Vileišio gimnaziją bei susitikti su mokiniais. Susipažinus su Lėvens mokyklos biblioteka buvau nustebintas gausiu ir, svarbiausia, vertingų istorinių, socialinių ir kitų gilią išmintį turinčių knygų aruodu. Pačios mokyklos sudarė tvarkingą malonų ir rūpestingą įspūdį ir, regimai, mokiniai turi sąlygas gauti žinias ir ugdyti savo drąsią Lietuvos širdį. Pokalbiuose tiek su mokyklų vadovais, tiek su meru patirtas dalykiškumas ir kompetencija.

Norėtųsi pažymėti mokytoją Vladą Čirvinskienę, kuri savo patirtį išdėsčiusi šiemet išleistoje knygoje apie savo nepailstamą jėgą ir patirtį skleidžiant pilietiškumą ir tautiškumą. Tokių mokytojų Lietuvai reika labai daug. Pasvalio muziejus pribloškia savo eksponatų gausa ir trykštančia pagarba mūsų protėvių darbams. Praeitis yra pamoka šiai dienai, o tai kalba ir mūsų himnas. Tik praeities kartų darbai leidžia mums būti laisviems šiandien.

Tremtinės Laimutės Zigmuntienės asmeninis muziejus taip pat yra Pasvalio vertybė, kurios neturi kiti rajonai. Tai kasdieninė Lietuvos laisvės gaivinamo gurkšnio pojūtis.

Pasvalio biblioteka, kaip ir visą laiką, nepavargstamai ir stengiasi skleisti išmintį ir tiesos jausmą, solidarumą skriaudžiamiems. Pavyzdžiui, ne kartą, kaip ir šiemet, dalyvaujant Čečėnijos atstovei Lietuvoje Aminat Saijevai ji prisiminė, mažos Kaukazo tautos tragediją. Manau, pasvaliečiams turėjo būti įdomu išgirsti viešnios primintas senas ir iki šiol čečėnų įprastas svečio atsisveikinimas yra ,,Likite laisvi!“, o šeimininkas išlydi žodžiais ,,Eikite laisvas!“ Iš to kasdieninio fakto prasmės gelmės galima pasimokyti. Atsisveikindama viešnia ir pasakė pasvaliečiams: ,,Likite laisvi!“

Arkivyskupas Luigi Bonazzi, Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje, išvykdamas iš Lietuvos atsisveikinimo interviu kalbėjo: ,,Deja, turime atsižvelgti į tai, kad mūsų, Europos, visuomenė, kuri, pasak daugelio, yra viena laimingiausių visuomenių pasaulyje, iš tiesų yra mažėjanti, nerimą keliančiu ritmu besitraukianti visuomenė, kad tai pavargusi visuomenė, kuri nori pasišalinti iš istorijos. Kodėl?“ (,,Lietuvos žinios“, 2011-12-28, p. 11). Vargu ar galima tokį aukštą dvasininką kuo nors negeru įtarti. Tai gilus apmąstymas aktualus mums, ne lengvabūdiško ir naivaus, o drąsaus kritiško požiūrio įgijimas vertinant mus supantį pasaulį, svarbiausia, savo atsakomybės, savigarbos ir išdidumo neužmarštis, žinant, kad už mus pasaulyje niekas nedirbs ir gyvensime savo tik savo prakaitu.

Mes vertiname Pilėnų didvyriškumą, 20 tūkstančių Lietuvos partizanų žūtį. Niekas nebijojo mirti. Kai kurie mūsų politinio elito atstovai šiandien dreba. Jeigu bijai, nelaisvės ar baudžiauninko tikslas jau pasiektas, nes tavo sprendimai nebus laisvi.

Pasvaliečiai turi visas potencijas kurti laisvą Lietuvą tvirto valstybinio stuburo turėjimu ir atrastojo 1918-ųjų metų Vasario 16-osios Akto turinio ir prasmės istoriniu palietimu ne vien ranka, bet išdidžia ir karšta širdimi, plakančia neparduotu, neprimirštu, nepakeičiamu ir nepatikslinamu, šventu 1918 metų ženklu išdidžiai pakartojamu visam pasauliui. Laisvė neturi poilsio dienų ir atostogų."

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite