Angle down Atgal

Šiau­lie­čiai prieš 45-erius me­tus

Sa­vait­raš­tis „Etap­lius“ šie­met ren­gia straips­nių apie Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­rą, nes prieš 45-erius me­tus –1976-ai­siais – Vil­niaus gat­vė ta­po pės­čių­jų bul­va­ru. O ką prieš 45-erius me­tus ba­lan­džio mė­ne­sį apie šiau­lie­čių gy­ve­ni­mą ra­šė laik­raš­čiai?

Balandžio 3 d.

Paminėtos poeto Juliaus Janonio 80-osios gimimo metinės. Šios sukakties proga J. Janonio muziejui buvo padovanota rašytojos apybraižininkės Olgos Kretovos knyga „Gyvenimo kryžkelėse“. Muziejų papildė dar vienas eksponatas – Vilniaus valstybinio Kapsuko universiteto (Vilniaus universiteto) anglų filologijos katedros vedėjo laiškas. Laiške jis pateikia J. Janonio eilėraščių vertimus į anglų kalbą.

Balandžio 7 d.

Baigėsi keturis mėnesius trukusios moterų „Žalgirio“ krepšinio pirmenybės, kurių finalinės varžybos buvo surengtos Šiauliuose. Jose dalyvavo komandos: „Puntukas“, „Logika“, „Banga“, „Politechnika“, „Atletas“, „Mokslas“. Pasibaigus žaidynėms buvo paskirti prizai geriausioms žaidėjoms. Geriausia „Logikos“ komandos žaidėja buvo pripažinta B. Onusaitytė.

Balandžio 8 d.

Aprašytas kovo 30 d. įvykęs tiflopedagogų kurso studentų paskutinis skambutis. Šių paskaitų metu mokiniai sužinojo apie ikimokyklinį vaikų su regėjimo sutrikimais auklėjimą, jų ruošimą mokyklai. Kurso seniūnas K. Alminas žemesniųjų kursų studentams įteikė pereinamąjį prizą – simbolinį sparnelį (Brailio rašto grifelį), papuoštą metalu ir gintaru.

Informuojama, kad Šiaulių miesto dramos teatre rodomas gastrolių spektaklis: Bertoldo Brechto „Motušė Kuraž“.

Balandžio 9 d.

Viešosios bibliotekos skaitykloje liaudies universiteto literatūros ir teatrinio meno fakultetas surengė vakarą, skirtą poeto Juliaus Janonio 80-osioms gimimo metinėms paminėti. Jo kūrybą skaitė viešosios bibliotekos skaityklos darbuotoja E. Vorobjova ir K. Preikšo pedagoginio instituto studentas K. Macijauskas. Buvo skaitomi poeto eilėraščiai, ištraukos iš jo laiškų, straipsnių. Buvęs poeto draugas T. Stonis papasakojo savo atsiminimus apie poetą. Vakare J. Janonio vidurinės mokyklos literatė I. Vasinauskaitė skaitė savo eiles, parašytas poeto metinių proga.

Aprašomas skaitytojų nepasitenkinimas kultūros rūmuose rengiamais poilsio vakarais. Vieno jaunuolio laiške rašoma, kad apie 21 val. 10 min. muzikantai susineša instrumentus, o kol juos susiderino, jau buvo 21 val. 20 min. Kitame laiške skundžiamasi dėl vienodo šokių orkestro repertuaro. Miesto kultūros rūmų direktorius R. Biknius teigė, kad per metus orkestras turi paruošti dvi programas, o keisti programą kasdien ar kas mėnesį yra neįmanoma. Straipsnyje yra pridedama, kad nuo kovo 26 d. bilietų kasa pradės dirbti nuo 19 val., kad nebūtų eilių.

Taip pat informuojama, kad respublikiniame „Dainų dainelės-76“ konkurse laureatais tapo XII vidurinės (Šiaulių „Juventos“ progimnazijos) 9c klasės mokinys Algis Lunskis ir 5a klasės mergaičių oktetas.

Balandžio 10 d.

„Aušros“ muziejuje suruošta antroji šiauliečių karikatūristų paroda „Auklėk Jonelį, o ne Joną“. Šios parodos rengėjai – K. Preikšo pedagoginio instituto dėstytojai ir studentai, dalyviai – taip pat instituto auklėtiniai. Darbų pateikta apie šimtas.

Balandžio 13 d.

Baku vykusiose „Pravdos“ laikraščio finalinėse varžybose rungtyniavo Šiaulių komanda. Šiauliečiai savo miestų grupėje, sudarytoje pagal gyventojų skaičių, iškovojo ketvirtąją, o visų SSRS miestų tarpe – 59 vietą.

Balandžio 15 d.

Balandžio 9-ąją „Aušros“ muziejuje vyko respublikinė plakatų paroda. Joje buvo galima susipažinti su tokių dailininkų kaip J. Galkus, V. Kaušinis, I. Gudmonas, B. Grabauskienė ir kitų dailininkų darbais. Parodą sudarė apie 100 darbų, eksponuojamas ir vienas šiaulietės dailininkės R. Kalniūnaitės plakatas „Birželio pirmoji – tarptautinė vaikų gynimo diena“.

Balandžio 9 d. VII vidurinėje mokykloje (S. Šalkauskio gimnazijoje) vyko tradicinės jaunųjų miesto sanpostininkų varžybos. Pirmos rungties nugalėtojais tapo VIII vidurinės mokyklos (Šiaulių Salduvės progimnazijos) sanpostininkai, o antroje rungtyje laimėjo X vidurinės (Šiaulių Dubijos pagrindinės mokyklos) aštuntokai.

„Tauro“ sporto klubas atšventė šimtąją dešimtojo penkmečio dieną. Tą dieną sporto klubą pasiekė žinia, kad „Tauro“ futbolininkai parsivežė „Kosmonautų“ taurę, kurią iškovojo jau antrą kartą su metų pertrauka.

Šiaulių muzikos mylėtojai susitiko su jaunuoju pianistu Povilu Stravinskiu. Susitikimo metu klausytojai išgirdo A. Skarlačio, V. A. Mocarto, L. van Bethoveno fortepijoninius kūrinius.

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite