Angle down Atgal

Savivaldybė tobulina pedagogų pritraukimo į Panevėžį programą

Panevėžio miesto savivaldybė siekdama stiprinti miesto pedagogų bendruomenę nuo 2018-ųjų įgyvendina jaunųjų specialistų pritraukimo į miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo programą ir ketvirtus metus skirs finansinę paramą mieste trūkstamų specialybių pedagogams. Finansinė parama – dalinis studijų finansavimas, vienkartinė išmoka kelionės išlaidoms sesijų metu arba persikėlimo išlaidų dalinis kompensavimas.

„Siekdami užtikrinti pedagogų pritraukimo į Panevėžį programos tęstinumą parengėme ir praėjusiame Tarybos posėdyje patvirtinome Jaunųjų specialistų pritraukimo į Panevėžio miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo 2021–2023 m. programą. Norime pritraukti ir paskatinti trūkstamų specialybių pedagogus dirbti pedagoginį darbą būtent Panevėžio mokyklose, tad įgyvendinimo priemonių plane numatyta nauja veikla – mokyklų ir mokytojų dalyvavimas programoje „Renkuosi mokyti“, pradedančiųjų pedagogų pedagoginės stažuotės. Profesinėms kompetencijoms plėtoti numatyta įgyvendinti ir tęstines profesinio tobulinimo(si) programas STEAM dalykų pedagogams. Netolimoje ateityje bus parengtas pedagogų kelionės į darbą dalies išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, tęstinė mokyklų vadovų vadybinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimo programa“, – sako Panevėžio miesto mero pavaduotojas Lauras Jagminas.

Pedagogų pritraukimo į Panevėžį programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos šios prioritetinės veiklos sritys: pedagogų darbo sąlygų gerinimas, trūkstamų specialybių pedagogų pritraukimo priemonių plėtra, ugdymo įstaigų emocinės aplinkos gerinimas, pedagoginių darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir sąlygų karjerai plėtra, mokyklų, jų vadovų ir pedagogų skatinimas, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stiprinimas.

2021 m. miesto biudžete šiai programai numatyta 10 tūkst. Eur, konkursas gauti finansinę paramą bus skelbiamas vasaros pabaigoje–rudens pradžioje.

2020 m. Savivaldybės finansinė parama – 6894 Eur – skirta toliau iš dalies finansuoti ir pusę metinės studijų kainos apmokėti Panevėžio kolegijos 6 nuolatinėse ir ištęstinėse studijose studijuojantiems studentams, naujai skirta finansinė parama 4 Panevėžio kolegijos ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą studijuojantiems studentams, kelionės išlaidos sesijų metų iš dalies kompensuotos 1 persikvalifikuojančiam pedagogui.

Siekiant populiarinti pedagogo profesiją už veiklos rezultatus kasmet įteikiama „Metų mokytojo“ premija – po 1000 Eur trims Panevėžio miesto pedagogams.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite