Angle down Atgal

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žirniukas“ – projektas „Greitakalbę pakartok, ką nupieši - pagalvok“

Daugelio mokslininkų nuomone pirmieji raštingumo įgūdžiai vaikams neatsiranda savaime, bet turi būti ugdomi nuo pat mažens. Vienas iš pagrindinių dalykų, lemiančių sėkmę, mokantis rašto ir skaitymo, yra žodinė kalba. Vaiko žodinę kalbą ugdo ne tik gyvas kalbėjimas, klausymas, pasakų, grožinių kūrinėlių, eilėraščių skaitymas, bet ir smulkioji tautosaka.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žirniukas“ logopedės Jurgita Lendraitienė ir Oksana Urbienė suorganizavo respublikinį projektą ,,Greitakalbę pakartok, ką nupieši- pagalvok“. Šio projekto tikslas- tobulinti vaikų kalbinę ir meninę raišką. Greitakalbės – tai mažos formos kūriniai, kuriuose pateikiama greitu tempu išsakoma fragmentinė mintis, todėl jos buvo pasiūlytos ne tik ugdytinių kalbos ugdymui, bet ir kūrybiškumui atskleisti. Projekte dalyvavo 295 šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, logopedai ir dar daugiau ugdytinių. Jauniausias dalyvių amžius 2-3 metai. Atrinkome šias dažniausiai vartojamas greitakalbes:

Šeši šunys šokinėja, šalia šalto šaltinėlio.

Gervė gyrūnė gyrėsi gerą girą gėrusi.

Papyko ant kepto baravyko.

Zur zurzur zurzena zirzė, zvimbuolytė bitė Zirzė.

Girioje groja gitarom geniukai, garsiai girgždėdami juokias girgždukai.

Mazgas po mazgo, mazgas po mazgo- mazgų megztinį močiutė mazgo.

Raudo ropė raudonšonė, rytą Rimas ropę rovė.

Labiausiai patikusi ir gausiausiai iliustruota greitakalbė buvo ,,Zur zurzur zurzena zirzė, zvimbuolytė bitė Zirzė“

Respublikos pedagogai su vaikais iliustravo ir savo pasirinktas greitakalbes. Pvz:

,, Virvė virvelė, virvytė ir virvogalis“, ,,Lėkiau, lėkiau, lėkiau“ ir kitas.

Projekto metu vaikai lavino kalbos ir kalbėjimo vaizdingumą, taisyklingumą, raiškumą, domėjosi smulkiąja tautosaka, mokėsi įvairiomis raiškos priemonėmis vaizduoti greitakalbes.

 

 

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite