Angle down Atgal

Pritarta steigti Juodymų valstybinį telmologinį draustinį

Lietuvoje atsiras dar vienas draustinis, apimantis Juodymų pelkę, kuris ateityje bus įtrauktas į Europos ekologinį tinklą „Natura 2000“. Vyriausybė trečiadienį pritarė Aplinkos ministerijos  parengtam nutarimo projektui, numatančiam Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų plano rengimo pradžią ir planavimo tikslus.

 

245,5 ha ploto apimančio telmologinio draustinio statusu siekiama išsaugoti šioje natūralioje ekosistemoje aptinkamas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, saugomas rūšis, patį pelkės unikalumą.

Taip įgyvendinamos Vyriausybės programos nuostatos – išskirtinį dėmesį skirti daug anglies turinčių ekosistemų – miškų ir pelkių – plėtimui ir atkūrimui, „Natura 2000“ tinklo ir saugomų teritorijų plėtimui, jų plotą didinant iki 20 proc. šalies teritorijos. Šiuo metu jis siekia 17,6 proc.

„Lietuvių tautosakoje aprašytos pelkės buvo beveik išnaikintos, sovietams pradėjus masinę melioraciją. Hektaras po hektaro atkuriame pelkes, steigdami draustinius, ir taip padedame atsigauti bioįvairovei bei mažiname klimato kaitą sukeliantį šiltnamio efektą: pelkėse puikiai jaučiasi ir retos rūšys, ir pačios pelkės veikia kaip sandarūs anglies sandėliai“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Rokiškio rajone esančioje Juodymų pelkėje aptikta 18 saugomų rūšių: įvairialapė usnis, juodasis gandras, vapsvaėdis, vištvanagis, mažasis erelis rėksnys, sketsakalis, tetervinas, kurtinys, žvirblinė pelėda, pilkoji meleta, juodoji meleta, pilkoji gervė, mažoji musinukė, lūšis, baltasis kiškis, šermuonėlisir drugiai: pelkinis satyras bei tamsioji šaškytė. Iš minėtų rūšių 15 įrašytos į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Tarp jų išsiskiria ypač saugomas pelkinis satyras, poledynmečio reliktinė rūšis, būdinga aukštapelkėms su sumedėjusia augalija. Juodymo pelkės teritorijoje tyrimų metu aptikta gana gausi šio drugio populiacija (daugiau nei 40 rūšies individų). Kita drugių rūšis, tamsiosios šaškytės, kurių populiacijos šalyje labai susiskaidžiusios, taip pat aptinkamos Juodymų pelkės pakraščiuose.

Atsižvelgusi į šias aplinkybes, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pasiūlė įsteigti Juodymų pelkę apimantį telmologinį draustinį. Šis pasiūlymas apsvarstytas Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo komisijoje. Siūlomas telmologinio draustinio statusas geriausiai atitiktų teritorijoje aptiktų saugomų vertybių apsaugos poreikius.

Šiuo metu Lietuvoje įsteigta 514 draustinių (157 996 ha), iš kurių 53 – telmologiniai (20 268 ha). Visa Lietuvos saugomų teritorijų sistema užima daugiau kaip 1 mln. ha plotą.

Vyriausybei priėmus nutarimą, bus pradėtas rengti Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų planas. Tuo pat metu bus atliekamas ir ekonominis vertinimas, įvertinant veiklų, kurias gali paveikti rengiamas sprendimas, svarbą, numatomos lėšos kompensavimui už veiklos nutraukimą, jeigu tai būtina, aptariami numatomi veiklos apribojimai institucijoms, įmonėms.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite