Angle down Atgal

Prieštankinėje kuopoje daugiausia karo prievolininkų – iš Šiaulių

Gruodžio 2 d. net trys Lietuvos kariuomenės kariniai vienetai pasitiko nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) karius. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo daugiau kaip 550 karo prievolininkų.

Didžiausias skaičius jaunuolių atvyko į Sausumos pajėgų Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ (MPB „Geležinis Vilkas“) Karaliaus Mindaugo husarų batalioną Panevėžyje: šį dalinį papildė per 310 NPPKT karių. MPB „Geležinis Vilkas“ padalinį gausiausiai rinkosi jaunuoliai iš Panevėžio regiono (apie 230 naujokų), iš Vilniaus regiono atvyko per 80 jaunuolių, o likusieji – iš Alytaus bei Klaipėdos regionų.

Į Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ (MPB „Žemaitija“) Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalioną atvyko daugiau kaip 160 jaunuolių. Šį neseniai įkurtą, bet vis ryškiau matomą paramos ugnimi karinį vienetą gausiausiai rinkosi karo prievolininkai iš Klaipėdos, o likusieji į dalinį atvyko iš Kauno bei Šiaulių regionų.

Per 60 jaunuolių karinių pagrindų įgis, tarnaudami MPB „Žemaitija“ štabui pavaldžioje Prieštankinėje kuopoje. Į tarnybą šioje kuopoje daugiausia atvyko karo prievolininkų iš Šiaulių.

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą daliniuose pradėjo ir 11 merginų. Dauguma visų atvykusiųjų – karo prievolininkai, į tarnybą atvykę savo noru arba pirmumo tvarka.

LK nuotr.
LK nuotr.

Pirmosiomis tarnybos kariniuose vienetuose savaitėmis kariai įveiks bazinį kario kursą, per kurį bus supažindinti su karo taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, medicinos principais, taip pat ginklais bei daugeliu kitų kariuomenės aspektų. Kitame tarnybos etape šauktiniai veiks jau padalinio (skyriaus, būrio, kuopos) sudėtyje, tobulins karines žinias ir įgūdžius, veikdami mūšio lauke pagal kariams priskirtas karines specialybes bei pareigas.

Šiais metais liko dar vienas Lietuvos karo prievolininkų vykimas į karinį dalinį atlikti NPPKT. Gruodžio 4 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas pasipildė daugiau nei kuopa NPPKT karių, o gruodžio 16 d. per 70 NPPKT karių sustiprins Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalioną Vilniuje.

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba – tai nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdamas per 9 mėnesius karo prievolininkas įgyja pagrindinį karinį parengtumą bei pasirengia veikti kariniame vienete. Karo prievolininkai taip ne tik įgyja galimybę tapti profesinės karo tarnybos kariais, bet ir, tapdami parengtojo rezervo kariais, atlieka konstitucinę pareigą ginti valstybę ginkluoto užpuolimo atveju.

KPKT informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite