Angle down Atgal

Prienų miesto garbės piliečio vardas – Juozui Lukšai-Daumantui

Liepos 1 d. dieną vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai patvirtino sprendimą, kuriuo Prienų miesto garbės piliečio vardas suteikiamas Juozui Lukšai-Daumantui (po mirties). Tokiu būdu įprasminamas mūsų kraštiečio, partizano rezistento, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovo užsieniui atminimas ir jo ant Tėvynės aukuro sudėta auka, kovojant su okupantais už nepriklausomos Lietuvos atkūrimą.

Meras A.Vaicekauskas patvirtino, kad Garbės piliečio regalijų įteikimas J.Lukšos–Daumanto artimiesiems vyks šių metų rugpjūčio 14 dieną Veiveriuose vyksiančios šventės metu.
Juozas Lukša-Daumantas gimė Juodbūdžio kaime, Prienų rajone. Į rezistencinę kovą įsitraukė dar 1941 m., pirmosios sovietų okupacijos metu.
1946 m. išėjo partizanauti, buvo paskirtas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės spaudos skyriaus viršininku, rezistencinių laikraščių „Laisvės žvalgas“ ir „Kovos keliu“ organizatoriumi ir redaktoriumi. Nuo 1947 m. vadovavo Kauno apylinkėse veikusiai partizanų Tauro apygardos Birutės rinktinei.
Nuo 1949 m., gavęs specialius įgaliojimus, atstovavo įkurtam Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui užsienyje. 1950 m. grįžo į Lietuvą, paskirtas Ginkluotųjų pajėgų štabo žvalgybos skyriaus viršininku. 1950 m. jam suteiktas Laisvės kovos karžygio garbės vardas, jis apdovanotas 1-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi. 1951 m. suteiktas partizanų majoro laipsnis.
1951 m. rugsėjo 4 d. dvigubo agento išduotas žuvo miške, į pietus nuo Kauno, ties Pabartupio kaimu.
Šie metai Lietuvoje paskelbti partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto metais.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite