Angle down Atgal

Per­sir­gu­sie­ji CO­VID-19 li­ga ga­li gau­ti me­di­ci­ni­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad pa­cien­tai, per­si­rgę CO­VID-19 li­ga, gy­dy­to­jo siun­ti­mu ga­li gau­ti sta­cio­na­ri­nės ar­ba am­bu­la­to­ri­nės me­di­ci­ni­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas. Rea­bi­li­ta­ci­ja per­si­rgu­sie­siems bus su­teik­ta ne vė­liau, nei praė­jus 3 mė­ne­siams po ak­ty­vaus gy­dy­mo sta­cio­na­re. CO­VID-19 li­gos at­ve­ju pir­mo­jo me­di­ci­ni­nės rea­bi­li­ta­ci­jos eta­po pa­slau­gų, prieš ski­riant me­di­ci­ni­nę rea­bi­li­ta­ci­ją, teik­ti ne­rei­kia.

Medicininės reabilitacijos paslaugos, persirgus COVID-19, skiriamos, atsižvelgiant ne tik į paciento diagnozę, bet ir į biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį – tokių kaip elgesio kontrolė, orientacijos, judėjimo sutrikimai, iššūkiai, priimant ir perduodant informaciją ir kitos. Tai reiškia, kad tik fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, visapusiškai įvertinęs paciento sveikatos būklę, gali skirti atitinkamą medicininį reabilitacinį gydymą.

Svarbu pažymėti, kad siuntimai medicininės reabilitacijos paslaugoms, teikiamoms po COVID-19 ligos, neribojami ir nėra įtraukiami į sutartyje su teritorine ligonių kasa nustatytą bendrą asmens sveikatos priežiūros įstaigai skiriamų medicininės reabilitacijos siuntimų skaičių.

SAM primena, kad asmenys, kurių būklė neatitinka ministro įsakymo nustatytų kriterijų dėl medicininės reabilitacijos skyrimo, bet jaučiantys koronaviruso infekcijos pasekmes, gali gauti pirmojo medicininės reabilitacijos etapo paslaugas platesne apimtimi – masažą, kineziterapiją, ergoterapiją ir fizioterapiją. Šios paslaugos gali būti skiriamos iš karto, kai tik tai leidžia paciento sveikatos būklė.

Visos šios medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

SAM informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite