Angle down Atgal

Videniškiuose – palaimintojo Mykolo Giedraičio diena

Gegužės 4 d. Videniškių šv. Lauryno bažnyčioje ir Videniškių vienuolyno muziejuje paminėta palaimintojo Mykolo Giedraičio diena: Giedraičių koplyčioje buvo kalbama Palaimintojo Mykolo Giedraičio litanija,  šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras - kun. teol. mgr. Rolandas BIČKAUSKAS, kun. Robertas Mikalauskas, kilęs iš Videniškių parapijos ir Molėtų dekanato dekanas ir kunigai. Po pamaldų bažnyčios šventoriuje buvo pašventinta skulptūra „Jėzau, pasitikiu Tavim", sukurta pagal šv. Faustinos Kowalskos viziją nutapytą paveikslą.

Grįžus į bažnyčią buvo pristatuti Molėtų krašto muziejaus vyr. fondų saugotojos Terezos Šakienės parengtų projektų dėka restauruoti Videniškių vienuolyno muziejaus eksponatai, iliustruojantys Giedraičių giminės ir Videniškių šv. Lauryno bažnyčios bei Videniškiuose porą šimtmečių gyvenusių vienuolių, baltųjų augustinų, istoriją. Eksponatus pristatė restauratoriai Jūratė ir Rimvydas Derkinčiai ir Videniškių vienuolyno muziejaus vedėja Virginija Bareikienė.

Palaimintasis Mykolas Giedraitis kilęs iš kunigaikščių Giedraičių giminės. Gimė 1425 m. Manoma, kad galėjo gimti Videniškiuose, medinėje pilyje ant Liesėnų piliakalnio. Jis buvo vienintelis vaikas šeimoje, vaikystėje sunkiai sirgo, visam gyvenimui liko luošas. Pajutęs pašaukimą gyventi dvasinį gyvenimą, įstojo į Reguliariųjų (vad. baltaisiais) augustinų vienuolyną Bistryčioje, vėliau išvyko į Krokuvos Baltųjų augustinų vienuolyną, įkurtą prie Šv. Morkaus bažnyčios. Ten baigė noviciatą ir davė pirmuosius įžadus. Krokuvoje gyveno mažytėje celėje prie Šv. Morkaus bažnyčios, daug laiko skyrė ilgai ir intensyviai maldai. Kunigo šventinimų neturėjo, patarnaudavo Šv. Mišias aukojantiems kunigams, tvarkė bažnyčią, puošė altorių. Mykolas Giedraitis gyveno atsiribojęs nuo pasaulio, neišeidamas už celės ir bažnyčios ribų, praktikavo griežtą askezę: laikėsi pasninkų, dažnai apsiribodavo tik duona ir druska. Kontempliatyvus gyvenimo būdas leido patirti apreiškimų, apie kuriuos vienuolyno viršininkui jis prisipažino mirties patale. Mykolas Giedraitis - zakristijonų globėjas. 1485 m. gegužės 4 d. Krokuvoje mirė pal. Mykolas Giedraitis. Palaidotas šv. Morkaus bažnyčios presbiterijoje, greta įėjimo į zakristiją. Beatifikacijos byla pradėta 1634 m. Oficialiai palaimintuoju paskelbtas 2018 m. lapkričio 8 d.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite