Angle down Atgal

Nelaimingų atsitikimų darbe galima išvengti

Nė vienas mūsų negali būti užtikrintas, kad darbe neįvyks nelaimė, tačiau kiekvienas darbdavys privalo pasirūpinti, kad darbo aplinka būtų kiek įmanoma saugesnė ir nekelianti pavojaus. Deja, nelaimingi atsitikimai darbe neretai įvyksta dėl netinkamo darbuotojų parengimo, dėl saugos taisyklių nesilaikymo, ir kitų priežasčių.

Kasmet Lietuvoje apie 10 šeimų lieka be vieno iš maitintojų, jam žuvus darbe. Dar apie 30 asmenų labai sunkiai sužalojami ir paprastai iki gyvenimo galo lieka neįgalūs. Į darbuotojų saugą ir sveikatą reikia žiūrėti atsakingai – tai gelbsti gyvybes.

Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 2021 m. (išankstiniais duomenimis) buvo gauti 47 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė ir 124 pranešimai, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai.

INFORMACIJA APIE NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE, ĮVYKUSIUS PER 2021 METUS. (2022-01-03 duomenimis):

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis:

Per 2021 metus daugiausia mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (išankstiniais duomenimis) įvyko:

Statybos įmonėse – 9 mirtini ir 26 sunkūs;

Apdirbamosios pramonės įmonėse – 9 mirtini ir 23 sunkūs;

Transporto ir saugojimo įmonėse – 8 mirtini (iš jų 6 darbuotojai žuvo eismo įvykių metu), ir 20 sunkių nelaimingų atsitikimų (iš jų 4 sunkiai sužaloti eismo įvykių metu);

Žemės ūkio įmonėse – 8 mirtini (iš jų 1 – eismo) ir 10 sunkūs (iš jų 2 – eismo);

Didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto įmonėse - 6 mirtini ir 14 sunkių, (iš kurių 3 mirtini – eismo įvykiai);

Miškininkystės įmonėse – 2 mirtini ir 3 sunkūs;

Administracinės ir aptarnavimo veiklos įmonėse – 1 mirtinas ir 9 sunkūs (iš jų 1 – eismo);

Švietimo įmonėse – 7 sunkūs nelaimingi atsitikimai;

Vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo įmonėse – 5 sunkūs nelaimingi atsitikimai;

Profesinės, mokslinės ir techninės veiklos bei kasybos įmonėse – po 1 mirtiną ir 1 sunkų nelaimingą atsitikimą;

Viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo veikloje – 2 sunkūs (iš jų 1– eismo) ir 1 mirtinas nelaimingi atsitikimai;

Elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo įmonėje – 1 mirtinas nelaimingas atsitikimas.

Kur dažniausiai įvyksta nelaimingi atsitikimai darbe?

Statybos darbai;

Sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo darbai;

Nukritus iš aukščio;

Dėlveikiančių įrenginių ir krentančių/virstančių daiktai (kroviniai, konstrukcijų elementai, įrenginiai).

Užvirtus gruntui iškasose;

Apsinuodijus dujomis srutų rezervuare;

Virstant nupjautam medžiui,

Prisilietus prie elektros įtampą turinčių įrenginių;

Nugriuvus bei kitomis aplinkybėmis.

Kodėl dažniausiai įvyksta nelaimingi atsitikimai darbe?

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta:

Apie 40% mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe sąlygojo nesaugūs darbuotojų veiksmai. Tokius rodiklius galimai apsprendė pandemijos metu taikomų ribojimų įgyvendinimas, kurio įtakoje mažėjo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės apimtys įmonėse, suteikiant galimybę darbuotojams priimti savarankiškus, tačiau nesaugius darbų atlikimo sprendinius.

52% mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe sąlygojo darbdavių neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

Dėl neblaivių darbuotojų – darbo metu žuvo 8 neblaivūs darbuotojai ir buvo sunkiai pakenkta 2 neblaivių darbuotojų sveikatai.

Sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe jauniems darbuotojams (iki 18 metų amžiaus) neįvyko.

Nelaimingi atsitikimai darbe gali įvykti dėl darbuotojo ar darbdavio kaltės, tačiau dažniausiai to galima išvengti, jei sąžiningai laikomasi darbo saugos taisyklių.

Kiekvienoje įmonėje ypatingas dėmesys visuomet turi būti skiriamas darbuotojų informavimui saugos klausimais, nes kartais nelaimės įvyksta ir dėl paprasčiausios žinių stokos. Būtent todėl labai svarbu tam skirti pakankamai daug dėmesio, nes vėliau gali tekti graužtis, kad anksčiau nebuvo imtasi tinkamų veiksmų.

Būtina pasirūpinti, kad darbo priemonės būtų tvarkingos ir nekeliančios pavojaus, pakankamai dėmesio skirti saugos kontrolei. Jei tenka atlikti tam tikrus rizikingus darbus, būtina pasirūpinti, kad juos atliks kvalifikuoti specialistai.

Nelaimingų atsitikimų prevencija darbe – ne vien tik darbdavio rūpestis: kiekvienas darbuotojas privalo laikytis darbų saugos taisyklių, atlikti tik tuos darbus, kurie atitinka jo kvalifikaciją ir nerizikuoti savo sveikata ir gyvybe.

D.Šiurkienė, visuomenės sveikatos specialistė

Parengta pagal Valstybinės darbo inspekcijos informaciją

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite