Angle down Atgal

Naujienos kultūros lauko žmonėms

Kultūros lauko įstaigos, žiniasklaidos atstovai, Šiaulių miesto ir regiono menininkai išgyvena nelengvą laiką. Apie tai ir kalbėta ketvirtadienį Seimo Kultūros komiteto posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu, aiškintasi, kokių pagalbos priemonių labiausiai reikia nuo COVID-19 viruso protrūkio nukentėjusiam kultūros sektoriui ir kokių veiksmų imasi Kultūros ministerija spręsdama šį klausimą. Posėdžio klausimas esminis – „Dėl ekonomikos skatinimo ir pagalbos nuo COVID-19 viruso protrūkio nukentėjusiam kultūros sektoriui“.

Kultūros ministras M. Kvietkauskas, viceministrė Regina Jaskelevičienė pristatė nukentėjusiam kultūros sektoriui rengiamą kompensacijų mechanizmą, įvairių kultūros lauko sričių atstovai išsakė nerimą, pateikė siūlymus. Finansinė parama bus suteikiama ne tik iš LR Valstybės biudžeto, bet tikimasi, kad kultūros sektoriui teks ir dalis iš Europos Sąjungos skiriamų lėšų, nes jau pasiekė žinia, kad Lietuvai ES numato skirti pusantro milijardo eurų. Ypač daug dėmesio skirta žiniasklaidos problemoms spręsti ir ieškoti galimybių, kaip išgyventi ant kolapso ribos atsidūrusiai spaudai. Tikiuosi, kad Kultūros ministerija, rengdama kompensacijų mechanizmą, išgirdo žiniasklaidos atstovų R. Navickienės, J. Staselio, G. Misiukevičiaus, D. Radzevičiaus ir kitų visuomenės informavimo priemonių ir jų asociacijų atstovų iškeltas problemas, pajuto Kultūros komiteto pritarimą; diferencijuos paramą elektroninei, ir „popierinei“ žiniasklaidai, nes regioninė žiniasklaida susiduria ne tik su reklamos sumažėjimu, leidinių smukusiu pardavimu viešosiose vietose, bet ir su fiziniu jų pristatymu (paštininkai) į namus regionuose. Už spaudos pristatymą kaimuose dabar buvo skiriama tik 30 proc. kompensacija, kurios dabartinėmis sąlygomis nepakanka. Daug kalbėta apie PVM mažinimo galimybę. Priminsiu, kad visai neseniai, gruodžio mėnesį svarstydami šių metų biudžetą, tuos klausimus kartu su Robertu Šarknicku (jis pristatė) kėlėme Seime, bet tąsyk mūsų siūlymas mažinti PVM laikraščių, kitų periodinių leidinių spausdinimui buvo atmestas, motyvuojant, kad „siūlomos nuostatos neatitiktų Tarybos direktyvos nuostatų“. Taigi akivaizdu, kad Vyriausybė, imdamasi pasikeitusiomis sąlygomis ryžtingų priemonių pagelbėti žiniasklaidai, turi būti pasirengusi tai iškart suderinti su ES aktais.

Posėdyje dalyvavo ir Prezidentūros poziciją išsakė Lietuvos Respublikos Prezidento Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vyriausioji patarėja Sonata Šulcė. Posėdžio dalyviai pasidžiaugė, kad Kultūros ministerija deda daug pastangų pagelbėti kultūros sektoriui, su kultūros bendruomene bendradarbiauja aktyviai, visus jų siūlymus įvertina ir apsvarsto kultūros ministro sudarytoje darbo grupėje, rengiančioje pasiūlymus dėl priemonių, skirtų mažinti neigiamus padarinius kūrėjams ir kultūros organizacijoms dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino. Kultūros ministras M. Kvietkauskas patikino, kad Vyriausybė patvirtino Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos išplėtimą, kuriuo palengvintas dalyvavimas šioje programoje, numatytos papildomos lėšos. Kultūros sektoriui yra svarbios ir bendrosios priemonės, kurias Vyriausybė nutarė taikyti valstybės ekonomikai skatinti ir dėl kurių pritaikymo bus galimos papildomos konsultacijos. Komitetas informuotas, kad ministerijos sudarytoje darbo grupėje jau yra aptartos kai kurios papildomos Lietuvos kultūros tarybos priemonės, skirtos padėti kultūros sektoriui atsigauti, taip pat bus peržiūrėtos esamos programos, pritaikant jas šiam laikotarpiui. Kultūros ministerija perskaičiuoja savo biudžetinius rezervus, kad galėtų juos nukreipti biudžetinėms įstaigoms pagal paaiškėsiančius nuostolių rezultatus.

Ieškoma pagalbos priemonių žiniasklaidai, ministerijos sudaryta darbo grupė jau yra suformulavusi ir Vyriausybei pateikusi svarstyti tris pagalbos paketus, susijusius su transliacijomis, spauda ir socialinio kultūrinio turinio sklaida žiniasklaidoje.

Šio klausimo svarstymas LRS Kultūros komitete bus tęsiamas, nes reikia pa(si)tikslinti kultūros sektoriaus patiriamos žalos dydį. Nėra abejonės, kad bus siekiama maksimaliai išsaugoti kultūros sektorių, o Vyriausybė ieško galimų finansinių resursų žalai padengti. Komitetas išreiškė paramą Kultūros ministerijai ir patikino ministrą M. Kvietkauską, kad ministerija sulauks politinio pasitikėjimo iš visų komitete dirbančių ir įvairioms partijoms atstovaujančių narių ir, tikimasi, viso Seimo paramos.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite