Angle down Atgal

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Prienų skyriui vadovaus pirmininkė Laimutė Jančiukienė

Rugsėjo 23 d. pakartotinai surengtame Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Prienų skyriaus ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime buvo išklausyta skyriaus pirmininko Jono Vilionio veiklos ataskaita, patvirtintas skyriaus veiklos reglamentas, išrinkta nauja skyriaus vadovybė: pirmininkas, pavaduotojas, valdyba, sekretorius ir iždininkas. Taip pat aptartas pasiruošimas šį rudenį numatytiems LVŽS pirmininko visuotiniams rinkimams, kurie galės vykti nuotoliniu būdu.

LVŽS Prienų skyriaus pirmininkas Jonas Vilionis savo ataskaitoje pažymėjo, jog skyrius, kuris buria 170 narių, yra stiprus įvairių profesijų specialistais, iš kurių prireikus galima suformuoti kompetentingą komandą darbui savivaldoje. Per ataskaitinius metus skyrių papildė 29 nauji nariai.
Kalbėdamas apie atliktus darbus, skyriaus pirmininkas tarp svarbiausių paminėjo 2019 metų pradžioje Prienuose surengtą LVŽS suvažiavimą bei vykusį sąskrydį, prie kurių organizavimo aktyviai prisidėjo skyriaus nariai. Valstiečiams ir žaliesiems gana sėkmingi buvo praėję savivaldos rinkimai, kuriuose iškovoti keturi mandatai vietoj ankstesnėje kadencijoje turėtų dviejų. Deja, pasak J.Vilionio, rinkėjų pasitikėjimą pelnę politikai, esant nepalankiam politinių jėgų pasiskirstymui, Prienų rajono savivaldybės taryboje pasirinko darbą opozicijoje. 2020 m. LVŽS kandidatai dalyvavo Europos Parlamento ir LR Seimo rinkimuose.
Apžvelgdamas rinkimų rezultatus, J.Vilionis pripažino agitacinės kampanijos metu pasitaikiusias spragas, dėl kurių LVŽS kandidatai atskirose rinkiminėse apylinkėse nesurinko pakankamo skaičiaus balsų bei nusileido politiniams oponentams.
J.Vilionis išskyrė žemės ūkio sritį, kurioje skyriaus nariai, tarp kurių yra nemažai ūkininkų, reiškėsi aktyviausiai. Teisėti žemdirbių interesai buvo ginami aukščiausiu lygiu. Skyriaus pirmininko teigimu, nemažai nuveikta ir dėl Pakuonio krašto žmonių: išsaugotas progimnazijos skyrius ir švietimo židinėlis Ašmintoje, dėl to mokytojai neprarado darbo vietų, asfaltuotas kelias Ašminta – Pakuonis, pagerinęs susisiekimą seniūnijos gyventojams.
Skyriaus pirmininkas prisiėmė asmeninę atsakomybę dėl to, kad, pernelyg susikoncentravus į žemės ūkio klausimų sprendimą (J.Vilionis yra Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos vadovas ir Žemės ūkio tarybos pirmininkas), galbūt ne viskas buvo padaryta, kad LVŽS šiandien turėtų realią valdžią Prienų rajono savivaldybėje, kad skyriaus veikla būtų aktyvesnė, jo nariai turėtų galimybę pabendrauti tarpusavyje ne vien politiniame kontekste, bet ir kartu išvykti į kultūrinius renginius.

„Prienų skyriaus ateitis priklausys nuo kiekvieno iš mūsų. Nuo to, kaip sparčiai augs skyriaus gretos, priklausys ir kokią atsvarą turėsime rajone. Skilimas neatneša nieko gero, – prisimindamas politines praeities pamokas ir pasitraukusius narius, pabrėžė Prienų skyriaus pirmininkas. Pasak jo, labai svarbu tinkamai atstovauti gyventojams ir pasiruošti kitiems rinkimams, kuriuose LVŽS atstovai galėtų realiai kandidatuoti į aukščiausius postus savivaldoje.
J.Vilionis paskelbė, kad Prienų skyriaus pirmininko posto dar vienai kadencijai nebesieks, padėkojo partijos nariams už pasitikėjimą, o būsimam pirmininkui žadėjo visokeriopą pagalbą, sprendžiant svarbius klausimus.
Susirinkimo dalyviams trumpai savo darbą Prienų rajono savivaldybės taryboje pristatė ir pagal LVŽS sąrašą išrinkti dar trys (be J.Vilionio) Tarybos nariai Rita Keturakienė, Egidijus Visockas ir Artūras Buitkus. Jų teigimu, nors jungtinės frakcijos nariai teikė ne vieną pasiūlymą ir sprendimo projektą, valdančioji dauguma mažumos iniciatyvų nepriėmė domėn, nors vėliau ir patys teikė analogiškus sprendimų projektus. Vadinasi, pasak R.Keturakienės, pirminiame variante buvo siūlyta protingai ir ne veltui.
Susirinkimo dalyviai patvirtino Prienų skyriaus darbo reglamentą su papildymais. Pagal jį pasiūlyta ilgamečiam skyriaus pirmininkui Jonui Vilioniui suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą, tam pritarta plojimais.
Seimo narys, LVŽS šešėlinio ministrų kabineto narys Kęstutis Mažeika, pagerbdamas bendražygį Joną Vilionį, įteikė jam partijos pirmininko Ramūno Karbauskio padėką už ilgametį vadovaujamą darbą skyriui, už visokeriopą pagalbą organizuojant LVŽS renginius, už atstovavimą žemdirbių interesams, meilę ir pagarbą žmonėms.
K.Mažeika trumpai palietė šiandienos politines aktualijas, kurios, pasak jo, rodo valdančiųjų negebėjimą susitvarkyti su kylančiais iššūkiais, ir kvietė partijos narius kalbėtis, diskutuoti su žmonėmis apie dabartinę situaciją. „Jei būsite aktyvūs, sulauksite sėkmės ir savivaldos rinkimuose,“ – Seimo narys linkėjo kituose savivaldos rinkimuose padvigubinti mandatų skaičių.
Į LVŽS Prienų skyriaus pirmininko postą buvo pasiūlyti du kandidatai – Laimutė Jančiukienė ir Egidijus Visockas. Po slapto balsavimo skyriaus pirmininke išrinkta Laimutė Jančiukienė, surinkusi daugumą narių balsų. Naujoji pirmininkė tapti jos pavaduotoju pakvietė E. Visocką, šiam atsisakius, pavaduotojos pareigos patikėtos Ritai Keturakienei, prieš kurį laiką įsiliejusiai į LVŽS gretas. Susirinkimo metu taip pat patvirtinta skyriaus Valdyba iš devynių narių. Be skyriaus pirmininko, jo pavaduotojo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos narių, papildomai išrinkti dar keturi nariai: Andrius Kozlovas, Rolandas Aleksandravičius, Aušra Tamošiūnienė ir Rita Margelevičiūtė.
Išrinktoji skyriaus pirmininkė L. Jančiukienė padėkojo visiems, balsavusiems už ją.
„Aš suprantu, kad pirmininko pareigos – ne vien garbės postas. Kartu gaunu ir „puokštę“ įsipareigojimų. Į šį postą pretendavau pasvėrusi, kad galbūt sugebėsiu vesti skyrių, galbūt turiu ir idėjų, bet sėkmė priklausys ne tik nuo to, kiek įdėsiu darbo, bet ir nuo to, kaip jūs mane palaikysite. Mūsų laukia įtempti ir darbingi dveji metai,“ – kviesdama susitelkti būsimiems darbams, į partijos narius kreipėsi Prienų skyriaus pirmininkė.
Dalė Lazauskienė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite