Angle down Atgal

Lauk­tas ke­lio re­mon­tas at­kir­to že­mių val­das

Sa­vei­kių kai­mo (Šiau­lių r.) gy­ven­to­jai, šie­met su­lau­kę pri­va­žiuo­ja­mo­jo ke­lio re­mon­to, džiau­gė­si neil­gai. Dar­bams be­si­bai­giant, ke­le­to val­dų sa­vi­nin­kai su­pra­to, kad ne­be­pa­teks į sa­vo že­mes. Kai­mo par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė iš­si­gan­do, kad bus už­tvin­dy­ta van­de­niu. O ga­lop dėl ga­li­mo pa­ra­šų klas­to­ji­mo pro­jek­ta­vi­mo do­ku­men­tuo­se iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pra­dė­jo ir po­li­ci­ja.
 

Kelias atkirto patekimą į savas žemes

„Tai kaip aš dabar pateksiu į savo valdą? Prieš tai kelias buvo lygus – važiavai, kur norėjai. Dabar iškasė griovius 3 m gylio ir įvažiavimo nepadarė“, – praėjęs visas įmanomas instancijas ir netekęs vilties, „Etaplius“ skundėsi Sauginių gyventojas Alvydas Petryla.

Kebli situacija susidarė šiemet, kai pabaigos link pasisuko privažiuojamojo kelio prie Saveikių, nuo kelio Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė, maždaug puskilometrio ilgio ruožo kapitalinis remontas. Gyventojai iš pradžių apsidžiaugė, bet, nesulaukę nuovažų į savo sklypus, sunerimo. Paaiškėjo, kad pagal projektą jos yra numatytos ir rangovas – UAB „Kaslita“ – gali įrengti tik 5 nuovažas.

„Jie tai nekalti: kaip jiems nubraižyta, taip jie ir daro. Jiems 5 įvažiavimus nubraižė, jie tuos ir daro“, – kad reikalauti papildomų darbų iš rangovų neįmanoma, supranta seniūnaitis.

Tokių kaip jis, keliu atkirstų žemių savininkų, abipus remontuojamo kelio yra trys. „Dabar yra taip, kad Jonas per Petro žemę važiuoja. Bet gal kažkada ta žemė atiteks kitam ir tas sakys: „Važiuok kaip nori.“ Dabar turi prašyti: „Būk geras, leisk pravažiuoti.“ O rytoj gal nebus geras ir neleis. Teisingai?“ – apie galimybę patekti į savo valdas tik per kaimyno malonę sako A. Petryla.

Tri­jų skly­pų sa­vi­nin­kai, ke­lio at­kirs­ti, į val­das pa­ten­ka tik per kai­my­nų ma­lo­nę. (A. Pet­ry­los as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.)
Tri­jų skly­pų sa­vi­nin­kai, ke­lio at­kirs­ti, į val­das pa­ten­ka tik per kai­my­nų ma­lo­nę. (A. Pet­ry­los as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.)

Projektas gyventojams nebuvo pristatytas

Anot A. Petrylos, nei su vienu gyventoju, nei su juo pačiu, kaip žemės valdos savininku ar Saveikių seniūnaičiu, niekas iš projektuotojų nekalbėjo. Gyventojai realybę išvydo, kai atvažiavo ir darbus pradėjo projekto vykdytojai UAB „Kaslita“.

„Mums niekas projekto nerodė ir nesakė. Jokio projekto pristatymo nebuvo. Aš pats seniūnatis. Bet mes nieko nežinome. Pamatėme tik tada, kai jau atvažiavo buldozeriai“, – informacijos stoka piktinasi jis.

Pamatę vykstant darbus, saveikiškiai esą rašė elektroninius laiškus į Lietuvos automobilių ir kelių direkciją (LAKD). Tikėjosi ir laukė, kad į prašymus bus atsižvelgta. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad elektroninio pašto adresas esą likviduotas ir niekas tada jų neišgirdo.

Paprastai už projekto parengimą ir suderinimą su gyventojais, jei to reikalauja teisės aktai, yra atsakingas projektuotojas. Sauginių kaimo privažiuojamojo kelio, kartu kapitalinio regiono kelio remonto projektą rengė UAB „SRP Projektas“.

Kelių direkcijos valdomame kelyje nuovažos gali būti išdėstytos tik tam tikrais atstumais, priklausomai nuo kategorijos. „Jei mes turime žvyrkelį, tai dažniausiai galimos nuovažos būna kas 100 metrų. Jei ten yra jau esamos nuovažos, tikrai jų niekas nenaikino. Tikrai projektuodami atsižvelgiame į gyventojų lūkesčius kiekvieną kartą ir parengiame sprendinių, kad visi turėtų patekimų“, – tikina minėto kelio remonto projektą rengusios bendrovės vadovas Tadas Kasperavičius.

A. Petryla dėl pažeistų savininkų teisių ir viešojo intereso pastarąjį mėnesį yra parašęs net keletą laiškų: projekto prižiūrėtojas „Problematika“ esą atsakė, kad jau atidavė projektą vykdytojui, rangovas „Kaslita“ korekcijų daryti neturi teisės, Šiaulių r. meras Antanas Bezaras esą atsakęs „spręsti vietoje“, nes tai ne jo prerogatyva. Raštas pakartotinai nusiųstas ir kelio savininkei – LAKD. Tačiau gyventojai nesitiki greito atsakymo: esą, jei per mėnesį atsakys, tai, kas kada spręs, jau bus pavėluota, nes darbai bus beveik pasibaigę.

Gyventojams nebūtina žinoti kelio namo

Situacija pradėjus domėtis „Etaplius“, LAKD atsakė, kad joks viešas pristatymas nebuvo rengiamas, nes nebuvo ir privalomas, kadangi tai ne naujo kelio įrengimas, o jau esamo remontas.

„Projektų pristatymas (viešinimas) atliekamas tais atvejais, kai rengiami naujų kelių statybos ar rekonstravimo projektai. Kadangi parengtas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Privažiuojamasis kelias prie Saveikių nuo kelio Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė ruožo kapitalinio remonto projektas, pristatymo nebuvo ir neturėjo būti pagal teisės aktų reikalavimus“, – rašoma LAKD atsakyme.

„Projektuotojai neprojektuoja savavališkai, nesugalvoja ir nepanaikina nuovažų. Yra reglamentavimas, kokiu atstumu jos gali būti, kur gali būti, kur negali būti. Jei būna, kad esama nuovaža pavojingoje vietoje, tai ji perkeliama pagal to sklypo ar kitų sklypų servitutinius pravažiavimus. Stengiamasi daryti, kad į du sklypus būtų galima patekti viena nuovaža. Tai abiejų teisė ir nėra taip, kad vienas galės užsitverti, kitas neįvažiuos“, – griežtas projektavimo taisykles itin pabrėžia projektuotojas.

Galimybė prisibelsti į uždaras duris (kelius) dar yra

Anot Saveikių seniūnaičio A. Petrylos, problemą dabar išspręstų remonto korekcija: jei būtų prailgintas kaimynui įrengtas įvažiavimas, esą ir jis patektų į savo valdą, o kitapus kelio dviem savininkams užtektų įrengti bendrą nuovažą.

Sklypų savininkai dėl įvažiavimų dar gali ir galėjo kreiptis, rašydami elektroniniu paštu, pateikdami nuosavybės teisę į nurodytus sklypus patvirtinančius dokumentus.

„Galima ar negalima, ar tai keltų eismo saugumui pavojų, ar nekeltų, ar posūkis, ar ne posūkis, ar kreivė vertikali, ar kokia – pagal tai ir sprendžiama. Nėra taip, kad norime – ir darome. Yra viskas paremta normatyviniais dokumentais, skaičiavimais, saugaus eismo požiūriu nagrinėjama“, – apie būtinybę derinti norus dar ir su užsakovu (šiuo atveju LAKD) sako T. Kasperavičius.

Vienintelė kaimo parduotuvė paskęs?

Kelio nuolydžiais, kuriais esą visas lietaus vanduo sutekėtų į kiemą, nepatenkinta ir vienintelės kaimo parduotuvės savininkė. Ji bijo, kad, lietaus ar atlydžio vandeniui nutekėjus nuo kelio, jam nebus kur subėgti ir parduotuvėlės kiemas skęs, patalpos ar prekės gali būti apsemtos.

Projektuotojai užsakovą (LAKD) patikino, kad ties nuovaža į parduotuvę kelio išilginis profilis yra aukščiausiame taške, o paviršinis lietaus vanduo nuo dangos nuvedamas kelio skersiniu nuolydžiu į kelio griovius. Lietaus vanduo esą netekės į teritoriją prie parduotuvės.

Galima parašų klastotė

Pradėję su kelio remontu susijusių dokumentų paieškos epopėją, saveikiškai rado esą suklastotą vieno iš sklypų savininkų parašą. Saveikių seniūnas A. Petryla „Etaplius“ pasakojo, kad vienas savininkų, kuris jau 3 metus gyvena užsienyje ir nebuvo grįžęs per tą laiką, nė su kuo bendravęs, neva raštiškai sutiko, kad jo sklype būtų įrengtas drenažas (redakcijai atsiųsta dokumentų kopija, – aut. past.).

Problemai iškilus į viešumą, projektuotojas ir rangovas drenažo rinktuvo ten neberengė. Šiuo metu yra vykdomas ikiteisminis tyrimas, kurį atlieka Šiaulių apskrities VPK.

Kelių direkcijai žinomas faktas dėl galimai suklastotų parašų. Jie teisinasi, kad projektuotojas perdavė ir LAKD priėmė projektą skaitmeniniu formatu, originalai su fiziniais derinimų parašais jai nebuvo perduoti.

Projektuotojas tikina viską atlikęs teisingai. Anot jo, sklypo savininkų nuomonė kažkodėl pasikeitė. „Žinome situaciją, nes pradėta baudžiamoji byla. Tai nežinau, kaip čia baigsis tam žmogui. Mes turime visus įrodymus, kad visi teisingi parašai ir buvo į vietą nuvykta, ir žmogus informuotas. […] Teisiškai mes apsiginsime ir įrodysime, kad esame teisūs. Nėra jokių suklastojimų ar mėginimų“, – fakto neneigia projektavimo bendrovės direktorius T. Kasperavičius.

Anot jo, sklypo savininkų nuomonė vėliau kažkodėl pasikeitė. „Nors tie darbai visiškai nenulėmė jo sklypo būklės. Tie darbai užtikrintų, kad jo sklype nebūtų drėgmės. Turbūt dėl to žmogus ir sutiko. O po to atsirado jo sūnus ir susigalvojo kažkokią strategiją“, – sako projektuotojas.

Anot projektuotojų, žmogus gali ir neprisiminti, ką suderinęs, ar, statybos darbams prasidėjus, net persigalvoti ir atsisakyti darbų – jis tokią teisę turi. Todėl, atsiradus prieštaravimų, projektuotojas su užsakovu nusprendė atlikti pakeitimų ir nevykdyti to savininko sklype jokių darbų, kad neužsivilkintų projekto įgyvendinimas.

Policija, kol vyksta ikiteisminis tyrimas, situacijos plačiau nekomentuoja.

comment Skaitytojų komentarai (2)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite