Angle down Atgal

Kultūros paveldo ir sakraliniams pastatams Molėtų rajone tvarkyti skirta 15 000 eurų

Molėtų rajono savivaldybės komisijai įvertinus gautas projektų paraiškas dėl Molėtų rajone esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių pastatų tvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams, Administracijos direktorius skyrė 15 000 € finansavimą 8 projektams įgyvendinti:

Gailiūnų sentikių religinės bendruomenės projektui „Gailiūnų Šv. Dievo Motinos dangun ėmimo cerkvės remontas, skirtas 2023 m. cerkvės 120 – mečiui paminėti“ – 1 000 €.

Inturkės Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos projektui „Inturkės Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčios pastato grindų remontas“ – 800 €.

Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapijos projektui „Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo parapijos bažnyčios šventoriaus tvoros skardinimas“ – 700 €.

Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos projektui „Bažnyčios langų keitimas“ – 9 000 €.

Dubingių Šv. Jurgio parapijos projektui „Nušvitęs sakralinis paveldas Dubingiuose“– 1 500 €.

Panevėžio stačiatikių Kristaus prisikėlimo parapijos Inturkės Dievo Motinos globėjos cerkvės projektui „Inturkės cerkvės varpinės remontas, stogo dažymas“ – 1 000 €.

Stirnių Šv. Jono Krikštytojo nukankinimo parapijos projektui „Bažnyčios zakristijos laiptų pagaminimas ir sumontavimas“ – 500 €.

Videniškių Šv. Lauryno parapijos projektui „Bažnyčios zakristijos laiptų pagaminimas ir sumontavimas“ – 500 €.

Šios srities projektų finansavimo aprašą Savivaldybės taryba patvirtinusi 2020 metais.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite