Angle down Atgal

Kalvarijoje ir taip trumpas posėdis nutrūko dėl netikėto opozicijos boikoto

Šią savaitę vykusiame eiliniame Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje vietos politikai svarstė tik aštuonis savivaldybei ir jos gyventojams aktualius klausimus. Tačiau vos po pusvalandžio posėdis baigėsi ne dėl trumpos darbotvarkės ar dalykiško vietos politikų darbo, o dėl opozicijoje dirbančių politikų netikėto boikoto. Tačiau apie viską – iš eilės.

Taryba, atsižvelgusi į Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnybos raštus dėl pasikeitusių teisės aktų, panaikino 2010-ųjų lapkritį ir 2014 m. balandį priimtus sprendimus „Dėl Kalvarijos savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Klausimus pristatęs Savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas Almantas Giraitis paaiškino, kad šių metų gegužės mėnesį daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika buvo patvirtinta vyriausybės nutarimu, todėl savivaldybės administracija vadovaudamasi šiuo teisės aktu privalės parengti ir pateikti Tarybai tvirtinti naują sprendimo projektą.

Posėdžio dalyviai pritarė, kad Savivaldybės šeimos globos namai dalyvautų projektuose „Socialinės priežiūros paslaugos, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus“ ir „Bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugos“. Abu projektus įstaiga įgyvendins Europos Sąjungos (ES) lėšomis ir savivaldybei tai nekainuos nė euro. Mat juos vykdys Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal ES projekto priemonę „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.

Be diskusijų Taryba patvirtino socialinės priežiūros paslaugų teikimo Savivaldybės šeimos globos namuose tvarkos aprašą ir socialinės priežiūros kainas, kurias ši įstaiga taikys. Savivaldybės šeimos globos namai siekdami užtikrinti saugią aplinką asmenims (šeimoms) ir jų vaikams, patekusiems į krizinę situaciją, teiks informavimo, konsultavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichosocialinės pagalbos ir kitas socialines paslaugas. Pritarta socialinės priežiūros kainoms Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose. Suaugusiam asmeniui tokios paslaugos per mėnesį kainuos 152 Eur, o vaikui – 30 Eur. Įstaigai už jas bus mokama iš savivaldybės biudžeto ir specialių programų lėšų.

Tarybos nariai, be to, pritarė Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijai, o pradėjus svarstyti klausimą dėl ilgalaikės 232 tūkst. Eur paskolos investicijų projektų finansavimo daliai padengti posėdžių salėje staiga nebeliko kvorumo ir posėdžiui pirmininkavusiam merui Vincui Plikaičiui nieko kito nebeliko tik paskelbti, kad posėdis baigtas, o minėtam klausimui svarstyti bus šaukiamas neeilinis Tarybos posėdis.

Opozicijoje dirbantys politikai tokią protesto formą prieš valdančiosios daugumos planus imti ilgalaikę paskolą pasirinko todėl, kad, jų teigimu, trūksta išsamios informacijos apie tai, kur ir kaip panaudojamos investiciniams projektams numatytos lėšos. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) frakcijos atstovo Taryboje Juozo Švedo teigimu, frakcija šiuo klausimu valdantiesiems buvo perdavusi žodinį paklausimą, į kurį negavo jokio atsakymo. Darbo partijos atstovas taryboje Antanas Burinskas merui pasiūlė padaryti 15 minučių pertrauką ir po jos į posėdį išsamiai informacijai pateikti pakviesti ne tik šį klausimą Tarybai pristačiusią Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėją Laimą Trečiokienę, bet ir Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėją Vidą Tumelienę. Tačiau posėdyje dalyvavę valdantieji tokiam A. Burinsko pasiūlymui nepritarė ir A. Burinskas, TS–LKD frakcijos nariai J. Švedas, Birutė Kažemėkaitė, Vytenis Skilandis, taip pat opozicijoje dirbantys vietos socialdemokratai Laimutė Misiukevičienė ir Edgaras Kabelka išėjo iš posėdžių salės ir posėdyje nebeliko kvorumo. Taigi, posėdžio darbą teko nutraukti.

Ričardo Pasiliausko fotoiliustracija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite