Angle down Atgal

Joniškio rajono jaunimo organizacijų atstovai pateikė siūlymus jaunimo reikalų taryboje

Joniškio rajono Jaunimo reikalų taryba kovo 19 d. nuotoliniu būdu rinkosi į pirmąjį šių metų posėdį. Pirmininkė Vaida Aleknavičienė pristatė Jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos planą.

Planuojama, kad Jaunimo reikalų taryba ieškos būdų, kaip užtikrinti jaunų žmonių interesų atstovavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus, skatins jaunimo dalyvavimą savanoriškoje veikloje, stiprins savanorius priimančias organizacijas, skatins jaunimo lyderystę, pareiks rekomendacijas, kokios priemonės sumažintų COVID-19 pandemijos sukeltas neigiamas pasekmes jaunimui. Su Jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos planu galima susipažinti čia.

Posėdyje aptarta Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, kurią planuojama patvirtinti artimiausiame Joniškio rajono savivaldybės posėdyje. Programa siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių.

Programa skirta savivaldybės jaunimui nuo 16 iki 19 m., besimokančiam savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybėje. Programos vykdymo laikas – liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu. Detalesnė informacija apie jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą bus skelbiama Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt.

Jaunimo reikalų tarybos nariai diskutavo dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis prioritetų 2021 m. Pritarta trims prioritetams: jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra, mažiau galimybių turinčio jaunimo problemų sprendimas, jaunimo psichologinės ir fizinės sveikatos stiprinimas ir lytinis švietimas.

Džiugu, kad jaunimo organizacijų atstovai, Jaunimo reikalų tarybos nariai, yra aktyvūs ir teikia siūlymus, kaip užtikrinti jaunų žmonių atstovavimą ir problemų srendimą. Brigita Budreckaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centro regioninės jaunimo politikos koordinatorė informavo, kad Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyva yra atliekama jaunų žmonių apklausa. Apkausos duomenys bus pristatyti Jaunimo reikalų taryboje, aptarti problemų sprendimo būdai, iniciatyvos.

Gabija Rudytė – Skaistgirio jaunimo klubo „SJK“ narė ir Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ narė pasiūlė ieškoti galimybių, kaip skatinti gerai besimokančius Joniškio krašto jaunuolius. Viena iš idėjų – vasaros kūrybinės stovyklos talentingam jaunimui, kurią iš dalies finansuotų Joniškio rajono savivaldybė.

Esant palankiai epidemiologinei situacijai, Jaunimo reikalų taryba planuoja išvykas, susitikimus su jaunimo organizacijomis, jaunimo atstovais bendrojo ugdymo mokyklose. Prasminga būtų dalintis patirtimi ir su kaimyninių užsienio valstybių Jaunimo reikalų tarybomis.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite