LGGRTC darbuotojo R. Kaminsko nuotr.
Angle down Atgal

Jiezno krašte nusilenkta kovotojams už Lietuvos laisvę

Birželio 14 d. Prienų rajono Jiezno seniūnijoje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Jis prasidėjo Jiezno šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas teol. mgr. kun. Rolandas Bičkauskas.

Po pamaldų dalyviai susirinko bažnyčios šventoriuje prie tremtinių kryžiaus, kur buvo pagerbtos sovietinio genocido aukos. Vėliau šauliai, moksleiviai kartu su vietos gyventojais pradėjo pėsčiųjų žygį po istorines Jiezno ir jo apylinkių vietas.

Iškilmingo renginio metu Jiezno klebonas kun. R. Bičkauskas pašventino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis pastatytą atminimo ženklą Lingėniškių kaime, kur NKVD-istai su vietiniais stribais gyvus sudegino Lietuvos partizanus ir jų rėmėjus. Užrašo ant atminimo ženklo autorė yra LGGRTC Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė. Atminimo ženklai yra statomi partizanų žuvimo, užkasimo, gimtosiose sodybose ir kt. vietose, taip pat pagerbiami partizanų ryšininkai, partizanų rėmėjai.

Pažymėtina, kad, siekiant įprasminti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras yra pastatęs per 400 atminimo ženklų įvairiuose šalies rajonuose.

Susirinkusieji susidomėję klausėsi LŠS Vytauto Didžiojo Kauno 2-osios šaulių rinktinės šaulio Juliaus Proškaus pranešimo „SUDEGINTI GYVI“ .

Renginyje dalyvavo ir rimties žodį tarė Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Albertas Dapkus, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius ir kiti svečiai.

LGGRTC darbuotojas dr. Raimundas Kaminskas Lietuvos gyventojų genocidoir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus dr.Arūno Bubnio vardu padėkojo visiems renginio dalyviams, organizatoriams bei linkėjo ir toliau puoselėti istorinę atmintį ir nuolat mokytis istorijos pamokų dėl Lietuvos jaunosios kartos ateities.

Po to vyko minėjimas netoli genocido aukų palaidojimo vietos.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite