Angle down Atgal

Inovatyvūs ugdymo sprendimai – raktas į pažinimą ir sėkmę

Šiuolaikiniai vaikai neįsivaizduoja gyvenimo be technologijų, todėl juos sudominti darosi vis labiau sudėtinga. Jau seniai aišku, kad tradicinė pamoka, kurioje vyrauja tik teorinė medžiaga yra neefektyvi, tad pedagogai ieško naujų metodų, kuriais būtų galima patraukti mokinių dėmesį, skatinti veikti ir pajusti atradimo džiaugsmą. Vienas tokių būdų – vis populiarėjanti STEAM sritis, kurios taikymas ne tik praturtina ugdymo procesą, bet ir lavina aukštesniuosius mąstymo gebėjimus – kritinį mąstymą, kūrybiškumą.

Spalio 6 ir 8 dienomis Šiaulių jaunųjų technikų centras rengė tarptautinę nuotolinę konferenciją „EDSTART Šiauliai 2021“. Šiemet pagrindinis dėmesys skirtas trims kryptims: STEAM ugdymui pamokoje – aktyviam ir motyvuotam mokymui(si), edukacinių technologijų panaudojimui ugdyme ir nuotolinio mokymo(si) iššūkiams.

Šiaulių jaunųjų technikų centro direktoriaus Roman Šarpanov teigimu, EDSTART konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi su Lietuvos pedagogais ir mokiniais STEAM (mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) srityje.

„Mūsų mokytojai yra sukaupę nemažai žinių ir patirties STEAM srityje. Kaip įstaiga bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis ir verslo įmonėmis, ir ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Kilo idėja nelaikyti visko tik sau, bet dalintis žiniomis ir patirtimi su bendruomene – Šiaulių miesto, rajono ir visos šalies pedagogais.

Taip ir gimė idėja organizuoti šį renginį: mes norime duoti. Stengiamės, kad šis renginys būtų kuo praktiškesnis, kad mokytojai, grįžę į klases, galėtų pritaikyti vieną arba kitą metodą“, – konferencijos idėja dalijosi R. Šarpanov.

Vaikai turi būti įtraukti į kūrybinį procesą

Vilniaus lopšelio darželio „Jurginėlis“ direktorius, VDU Švietimo akademijos docentas, VU Ugdymo mokslų instituto daktaras, lektorius Sergejus Neifachas konferencijoje pristatė temą „Inovacijos vaikų darželyje“. Jo teigimu, ugdyti kritinį, kūrybinį mastymą reikėtų pradėti kuo anksčiau, kai vaikai dar tik pradeda pažintį su pasauliu. Todėl čia labai svarbus vaidmuo tenka ugdymo įstaigai, su vaikais dirbančiam pedagogui, jo darbo metodų pasirinkimui.

„Ikimokyklinukai formuoja potyrius – pajungia regėjimą, klausą, uoslę, lytėjimą. Toks jų gamtos pažinimas, parodo, kad XXI amžiaus kompetencijos turėtų būti brandinamos ir plėtojamos kuo anksčiau. Tai nereiškia, kad mes prisirišame vaiką prie technologijų. Mes naudojamės visais tai įrankiais, metodais, siekdami parodyti, kad būdamas darželyje vaikas gali judėti laisvas atviroje žinių visuomenės aplinkoje ir kurti tą žinojimą įdomiai, patraukliai, visiškai nestandartiniais būdais“, – pasakojo S. Neifachas.

Sergejus Neifachas
Sergejus Neifachas

Sudėtingi techniniai procesai pateikiami paprastai

Tokie inovatyvūs būdai skatina vaiką kritiškai mąstyti, bendradarbiauti grupėmis, palaikyti dialogą, mokėti klausytis, išreikšti savo nuomonę. Vaikas įsitraukia į aktyvų kūrybinį procesą, kurio metu susipažįsta su įvairiais procesais, kartais net sudėtingais techniniais dalykais, suvokia jų veikimo principus be teorinių žinių, o tiesiog per kūrybines veiklas.

„Sudėtingi techniniai dalykai vaikams gali būti pristatomi be jokio sunkaus teorinio pagrindo. Taip padedame jiems kompensuoti ikiakademinių žinių lygį. Mes nekalbame apie žinių formavimą, bet apie kūrybinį procesą, per kurį vaikai patys pažįsta, kas yra energija, kas yra paprastieji mechanizmai. Vaikams siūlomos įtraukiančios žaidybinės kūrybinės veiklos, kurių metu jie gali konstruoti, modeliuoti ir ieškoti sprendimo iš bet kokios situacijos.

Jeigu vaikams pasakojame apie jėgaines, saulės energijos baterijas, kaip mes turime tausoti gamtos išteklius, parodome, kad pati gamta gali visais fizikiniais reiškiniais išgauti tą pačią energiją. Šiuolaikinis ugdymosi turinys skatina vaiką įsitraukti į aktyvų pažintinį procesą, kuriame įsijungia jo mąstymas, praktiniai gebėjimai. Tuomet vaikas patiria kūrybinį džiaugsmą, tampa imlesnis informacijai, nes informacija perteikiama ne žodžiu, bet konkrečiu veiksmu. Vaikas gali rodyti savo kūrybiškumą, pats inicijuodamas tolimesnį procesą, įtraukiant į jį savo draugus, ar netgi, grįžęs namo, šeimos narius“, – pasakojo S. Neifachas,

Raktas į asmeninę sėkmę

Šiaulių jaunųjų technikų centro Sumaniosios inžinerijos būrelio mokytoja Simona Bukantaitė konferencijoje „EDSTART Šiauliai 2021“ pristatė pranešimą „Hidraulinis presas: gaminame patys“. Autorės teigimu, šis iš pažiūros nesudėtingas gaminys gali tapti labai efektyviu ir įtraukiu būdu susipažinti su prietaiso veikimo principu, sudominti mokinius, paskatinti tyrinėti.

„Pateikiau informaciją, kaip sukonstruoti paprastą, bet efektingą hidraulinį presą, kuriuo atliekami bandymai su vynuogėmis, pomidorais, bananais ir zefyrais. Bandymo esmė suprasti hidraulinio preso veikimą. Dažnai klausiu vaikų – vanduo, esantis puodelyje ir užtiškęs ant jūsų rankos, nieko jai nepadarys, bet jei tą patį vandens kiekį panaudosime sukonstruotam hidrauliniam presui, mes akivaizdžiai sukuriame jėgą, kuri traiško vaisius“, – pasakojo S. Bukantaitė.

Simona Bukantaitė
Simona Bukantaitė

Ji pabrėžė, kad STEAM taikymas gerokai pagyvina ugdymo procesą, todėl mokytojai turėtų aktyviau naudoti inovatyvius sprendimus ir skatinti mokinius domėtis STEAM krypties dalykais.

„Pamokų pagyvinimas bandymais, eksperimentais yra būtinybė, kad atitrauktume vaikus nuo kompiuterio ar telefono, o STEAM veiklos būtent tam ir įkvepia – mąstyti kiek plačiau, pritaikyti tai, apie ką anksčiau nebuvo pagalvota.

Net ir pirmokams pristatau inžinerines sąvokas, nes naiviai tikiu, kad galbūt nuėję po kelių metų į fizikos pamokas jie išgirs pažįstamą žodį ir taip susies pamokas su smagiai praleistu laiku būrelyje, o tada puikiai ir aktyviai dalyvaus mokyklos veikloje“, – pasakojo S. Bukantaitė.

Ji pabrėžė, kad STEAM ugdymas svarbus ne tik mokykloje, bet jis neabejotinai turi didelės įtakos ir asmens tobulėjimui, profesijos pasirinkimui, karjeros pasiekimams. „Visas pasaulis modernėja, verslas taip pat nebeišsiverčia su siauro mąstymo darbuotojais, reikia gebėti pritaikyti žinias iš įvairių sričių, tad jau mokykloje reikia vaikui diegti smalsumą, sudominti jį būtent tarpdalykinėmis veiklomis, parodyti, kad problemą galima spręsti keliais būdais ir visi jie bus teisingi“, – kalbėjo S. Bukantaitė.


 


 


 

Remiamas turinys

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite