Angle down Atgal

In Memoriam Julijonas Balšaitis (1935–2021)

Rugsėjo 22 d. netekome garbaus savo kraštiečio Julijono Balšaičio -  nusipelniusio pedagogo, kūno kultūros mokytojo-eksperto, nusipelniusio trenerio, Lietuvos tautinės olimpinės akademijos (LTOK) nario, pirmojo Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos pirmininko, literato, partizanų ryšininko.

Julijonas Balšaitis gimė 1935 m. rugsėjo 27 d.  Balnių I kaime. Buvo vyriausias iš trijų vaikų. 1941-1945 m. mokėsi pradinėje Vilniškių kaimo, o 1945-1954 m. – Eržvilko vidurinėje mokyklose. Anksti mirus tėveliui, teko padirbėti ir kolūkyje. 1956-1960 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute.

Dvejus metus (1954-1956) mokytojavo Tauragės rajono Žygaičių septynmetėje mokykloje. Gavęs diplomą, 1960-1963 m. dirbo Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje. Po to, iki 1990 m. – Lietuvos švietimo ministerijos Fizinio lavinimo skyriaus mokyklų inspektoriumi. 1999-2001 m. – Vilniaus 18-osios vidurinės mokyklos mokytoju. 1969 m. tapo Lietuvos, o 1985 m. – visos Tarybų socialistinės respublikų sąjungos žymūnu. 1993 m. jam suteikta mokytojo metodininko, o  1995 m. – mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

2004 m. apdovanotas LTOK Kilnaus žaidimo komiteto diplomu, 2015 m. - prizu „Citius, Altius, Fortius“, 2020 m. - pirmojo laipsnio ženklu „Už nuopelnus“.

Paskelbė metodinių leidinių, rašė į pedagoginę spaudą. Po Atgimimo straipsnius tautiškumo, dvasingumo, jaunimo sveikatingumo, pedagogikos temomis publikavo „Valstiečių laikraštyje“, „Sporte“ ir kitur - viso per 100-tą. Parašė keturias knygas sporto tematika (Vaikas. Sportas. Sveikata.- K.,1970; Į startą.-K., 1988; Būkite sveiki ir stiprūs, vaikai.-V., 1998; Švietimas per sportą: respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius, rugsėjo 14 d.- V., 2004.;), prisiminimus „Mano kaimas“ (2008). Buvo knygos „Jurbarkas“ bendraautorius. Bandė eiliuoti. Organizavo savo gimtojo kaimo žmonių suvažiavimus.

Į Kairionių kapines velionis palydėtas penktadienį, kur jo palaikai atgulė šalia sūnaus. O mes galime dar kartą pasiskaityti jo, kartu su kitu balniškiu – Antanu Balašaičiu, pernai parašytą palinkėjimą jurbarkiškiams: „...stiprios sveikatos, ištvermės, dvasinio pakilimo ir išminties spalvingai sudėtingo gyvenimo verpetuose; kad sektųsi oriai gyventi su gėriu širdyje, meile, tikėjimu ir viltimi prasmingai veikti gimtojo krašto ir Tėvynės labui. Tegul Jūsų darbus lydi palaima, kad nekluptumėte ir visada išliktumėte savimi, dorais Lietuvos piliečiais-patriotais“. Iš jo taip pat galima spręsti, koks buvo Julijonas Balšaitis.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite