Angle down Atgal

Ig­nas – skrie­jan­tis dal­gis (vaizdo įrašas)

Sa­vait­raš­ty­je „Etap­lius“ per­skai­tęs in­for­ma­ci­ją apie Ši­lu­tės ra­jo­ne vyk­sian­tį pir­mą­jį na­cio­na­li­nį šienp­jo­vių čem­pio­na­tą, šiau­lie­tis Ig­nas Radž­vi­las pa­si­pus­tė dal­gį. 70-me­čio dau­gia­bu­čio na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­ko įgū­dis me­tai iš me­tų dal­giu šie­nau­ti žo­lę at­si­pir­ko su kau­pu. Su po­ri­nin­ku Ig­nas pel­nė tiek grei­čiau­sių, tiek ko­ky­biš­kiau­siai šie­na­vu­sių­jų ti­tu­lus – „Skrie­jan­tys dal­giai“ ir „Ko­ky­bė ga­ran­tuo­ta“.

Ant tėvo dalgio ašmenų“

Ignas į redakciją sutarto pokalbio ateina anksti ryte. Na, gal ne taip ir anksti – 9 val. Jis pats keliasi su saule, o antradienį, pabudęs po 5 val., dalgiu keturių Šiaulių daugiabučių kiemus nušienavo. Sako, šiemet jau žolę nupjovęs ne tik prie savo daugiabučio Vytauto g. 108, kurio yra bendrijos pirmininkas, bet ir kitų aštuonių gretimų namų kiemus. Ir ne po vieną kartą. Jau mato dar dviejų daugiabučių aplinką ir žino – ten tikrai reikės jo, šienpjovio, gebėjimų.

Liepos 31 d., šeštadienį, Rupkalvių kaimo pievose, Šyšos polderyje, Šilutės rajone, įvyko pirmasis nacionalinis šienpjovių čempionatas. Susirinkę pjovimo dalgiais entuziastai iš visos Lietuvos varžėsi komandinėse bei individualiose rungtyse.

Užduotis buvo neprasta – reikėjo nušienauti 3 metrų pločio (dvi pradalgės), 100 metrų ilgio atkarpą. Svarbu buvo darbo sparta, kokybė, o dalgį reikėjo atsivežti savo.

Čempionate rungėsi septynios komandos, o keturi šienpjoviai varžėsi dėl geriausiojo vardo. Laurus susišlavė komanda „Usniai“, kurioje dalgiais mosavo Kozmas Auškalnis ir šiaulietis Ignas Radžvilas. Jie pelnė tiek greičiausių, tiek kokybiškiausiai šienavusiųjų titulus. Kadangi K. Auškalnis už šiaulietį porininką buvo gerokai jaunesnis, nepriekaištingai pasirodė individualioje rungtyje, todėl pelnė „Metų šienpjovio“ titulą.

„Ta daina „Ant tėvo dalgio ašmenų“ visą laiką čempionate skambėjo, buvo kaip himnas“, – juokiasi Ignas, prisipažindamas, kad dalgis jam ne naujiena nuo vaikystės. Pakruojo kaime netoli Pašvitinio gimusio ir brendusio Igno tėvas savo vaikus visokių žemės ūkio darbų išmokė.

„Kai išgirdau apie čempionatą, pasiskambinau organizatoriams ir pasakiau, kad neturiu komandos draugo. Pažadėjo vietoje jį surasti“, – šypteli šiaulietis.

Čempionate dalyvavo ir dvi moterys, bet Ignui moters porininkės neskyrė – pasiūlė sudaryti komandą su iš Šilutės r. atvykusiu K. Auškalniu. „Jaunesnis, dalgikė jo buvo gerai paruošta. Pasakė, kad gerai dalgį valdo, tai sutarėme parodyti, ką gebame“, – šypsosi Ignas.

Vyrai ir parodė. Ten, kur jų dalgiai slydo, ražienų kone nebeliko. Pusmetrio atolą vyrai dalgiais kirto, kas 20 metrų dalgius pasigaląsdami.„Reikia jėgas taupyti, kvėpavimą išlaikyti. Pabaigoje jau matai, kad reikia pasitaupyti, jei nori distanciją įveikti. Ir įveikėme, mūsų komandos geriausias laikas buvo, aš nuo porininko kokia minute atsilikau – per kone 20 min. 100 m nušienavau“, – sako pašnekovas.

„Jei dal­gis ge­rai pa­ruoš­tas, pri­tai­ky­ti at­stu­mai, juo pjau­ti – ma­lo­nu­mas. Net žva­les­nis tam­pi, at­si­gau­ni. Kai žo­ly­tė tvar­kin­gai su­gu­la, jau­ti ma­lo­nu­mą. O kai sau­ly­tė pa­šil­do, nu­pjau­ta žo­ly­tė kve­pė­ti ima.“
„Jei dal­gis ge­rai pa­ruoš­tas, pri­tai­ky­ti at­stu­mai, juo pjau­ti – ma­lo­nu­mas. Net žva­les­nis tam­pi, at­si­gau­ni. Kai žo­ly­tė tvar­kin­gai su­gu­la, jau­ti ma­lo­nu­mą. O kai sau­ly­tė pa­šil­do, nu­pjau­ta žo­ly­tė kve­pė­ti ima.“

Veteranai eina į mūšį“

Ignas neslepia, kad čempionate, mojuodamas dalgiu, kai reikia ne tik kokybiškai nupjauti žolę, bet ir skubėti, truputėlį pavargo. Bet daugelis jo amžiaus žmonių iš šienapjūtės greičiausiai išropotų keturiomis – jie jei ką ir sportuoja, tai maigo televizoriaus pultelio mygtukus ir mina poliklinikų slenksčius, ieškodami blogo miego, padidėjusio kraujospūdžio priežasčių.

70-metis Ignas jokių didelių sveikatos problemų neturi. Jis kiekvieną rytą daro mankštą, saikingai maitinasi ir sako besistengiantis ant nieko niekada nesupykti.

Vyras labai mėgsta važinėti dviračiu, Lietuvos veteranų dviračių slalomuose (renginys „Sportas visiems“) yra pelnęs prizinių vietų, ne kartą tapo ir įvairių šalies sveikos gyvensenos varžybų nugalėtoju, prizininku, yra sporto veteranų klubo narys, policijos rėmėjas.

Igno gyvenimo principas – išlaikyti kūno lankstumą. 70-metis nesunkiai padaro špagatą, o susilenkti geba tiek, kad nuo grindų lūpomis galėtų paimti numestą pieštuką.

„Esu „Lietuvos talentuose“ dalyvavęs – rodžiau gimnastikos pratimų. Jaunimas gal tiek nesugebės, kiek aš padarau. Norime surengti Lietuvos sveikatingumo šventę „Veteranai eina į mūšį“, kurioje jaunimą kviestume susirungti su senjorais“, – stebina Ignas.Sveikuolis, sporto veteranas turi patarimų visiems: reikia daug judėti, nepykti ir saikingai maitintis. „Gyvenime reikia turėti tikslą, judėti, nekankinant savęs. Valgyti tada, kai alkanas pasijunti, nepersivalgyti. Ir reikia kiekvieną rytą, pasižiūrėjus į veidrodį, sau nusišypsoti. Tada šypsena išliks iki vakaro. Gyvenime būna visokių situacijų, bet kiekviena išsprendžiama. Susinervinus rezultato neturėsi. Reikia nurimti viduje, tada problema sprendžiama šviesia galva“, – paaiškina.

70-me­tis ne­sun­kiai pa­da­ro špa­ga­tą, o su­si­lenk­ti ge­ba tiek, kad nuo grin­dų lū­po­mis ga­lė­tų paim­ti nu­mes­tą pieš­tu­ką. Šio­je nuo­trau­ko­je Ig­nas su sa­vo vai­kais Ro­ber­tu ir Li­na, ku­rie taip pat kū­no lanks­tu­mu ga­li pa­si­gir­ti.
70-me­tis ne­sun­kiai pa­da­ro špa­ga­tą, o su­si­lenk­ti ge­ba tiek, kad nuo grin­dų lū­po­mis ga­lė­tų paim­ti nu­mes­tą pieš­tu­ką. Šio­je nuo­trau­ko­je Ig­nas su sa­vo vai­kais Ro­ber­tu ir Li­na, ku­rie taip pat kū­no lanks­tu­mu ga­li pa­si­gir­ti.

Šienavimas dalgiu – puiki treniruotė

Šienpjovių čempionatą pirmą kartą Lietuvoje organizavo Baltijos aplinkos forumas. Tai nevyriausybinė organizacija, jau daugelį metų užsiimanti rečiausio Europoje giesmininko – meldinės nendrinukės išsaugojimu. Būtent šios nendrinukės perimviečių pievose ir surengtas čempionatas.

Ignas sako pasvajojantis šienavimo dalgiu čempionatą surengti ir Šiauliuose. Jis įsitikinęs, kad vyrų, mokančių valdyti dalgį, mieste dar yra, o vietų, kur dalgiu pamojuoti tiesiog būtina, taip pat apstu.

O kam reikia šiais laikais mokėti šienauti dalgiu, jei tiek daug yra technikos – elektrinių žoliapjovių, trimerių?

Ignas nusišypso: dvi valandos šienavimo dalgiu – puiki treniruotė. Dirbama ne tik galva, bet treniruojami visi kūno raumenys, reikia taisyklingai kvėpuoti. Be to, žoliapjovės naudoja kurą, elektrą, kelia erzinantį triukšmą, teršia gamtą.

„Galvijai net nelabai mėgsta ėsti trimeriu pjautos žolės. O kai dalgytę leidi, žolė nesumalama, tvarkingai sudedama. Mūsų seneliai ne taip seniai tuos darbus darė, buvo stiprūs. Pora valandų šienavimo dviejų dienų mankštą atstoja“, – paaiškina.

 

comment Skaitytojų komentarai (1)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite