Angle down Atgal

Gy­vū­nų ženk­li­ni­mas bus kom­pen­suo­ja­mas

So­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms ir gy­vū­nų glo­bė­jams bus kom­pen­suo­ja­mos šu­nų, ka­čių ir šeš­kų ženk­li­ni­mo ir re­gist­ra­vi­mo Gy­vū­nų au­gin­ti­nių re­gist­re iš­lai­dos. Šiam Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) siū­ly­mui pri­tar­ta Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je.
 

Vienam gyventojui, gaunančiam socialinę pašalpą, bus kompensuojama ne daugiau kaip už trijų augintinių (šunų, kačių arba šeškų) ženklinimą. Kompensacijos suma už vieno gyvūno paženklinimą ir registravimą negalės viršyti 15 Eur.

Iki 2022 m. gegužės mėnesio visi šunys, katės ir šeškai turi būti paženklinti mikroschemomis ir registruoti Gyvūnų augintinių registre (GAR). Daliai augintinių šeimininkų, o ypač gyvūnų globėjams, finansinė našta gali būti per didelė, todėl nuspręsta šias jų išlaidas kompensuoti.

Socialiai remtinų žmonių bei gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų, atvestų iki 2021 m. gegužės 1 d. ženklinimo ir registravimo išlaidos kompensuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų. Išlaidos būtų kompensuojamos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei socialiai remtinų žmonių ar gyvūnų globėjų prižiūrimi augintiniai buvo paženklinti iki šio Vyriausybės sprendimo, kompensacijos bus mokamos tiesiogiai gyvūnų savininkams ir globėjams, pateikusiems reikalingus dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA).

Reikės pateikti pažymą, patvirtinančią, kad augintinio savininkas gauna socialinę pašalpą, ir prašymą dėl išlaidų už socialinės pašalpos gavėjui arba gyvūnų globėjui suteiktas paslaugas nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki Vyriausybės sprendimo įsigaliojimo dienos kompensavimo.

Gyvūnų globėjai privalės NMA pateikti paslaugų teikėjo už suteiktas paslaugas išrašytos sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros bei apmokėjimo už gautas paslaugas įrodymo dokumentą.

Jeigu žmonės ženklinti ir registruoti savo augintinius nuspręs po šio Vyriausybės sprendimo įsigaliojimo, kompensacijos bus mokamos procedūras atlikusiems veterinarijos gydytojams ir specialius mokymus baigusiems žmonėms.

Kompensacijos bus mokamos tik tuo atveju, jeigu augintinių savininkams už suteiktas ženklinimo ir registravimo paslaugas bus išrašytos sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros.

Žmonės, dar nepaženklinę savo augintinių, sužinoti, kur arčiausiai ir pigiausiai galėtų gauti šią paslaugą, gali apsilankę svetainėje www.pazenklinkmane.lt.

Augintinių ženklinimo ir registravimo kainos skirtingose savivaldybėse svyruoja nuo 10 iki 40 Eur. Ženklinimas be registracijos GAR neturi prasmės, tad šios dvi procedūros visuomet atliekamos kartu.

ŽŪM informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite