Angle down Atgal

Gim­ta­die­nį pa­mi­nė­jo žy­giu tai­kai

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vai­das Va­liu­kas šie­met sa­vo gim­ta­die­nį pa­mi­nė­jo ki­taip nei įpras­ta – ge­gu­žės 24-osios ry­tą iš­si­ruo­šė pės­čio­mis į tai­kos žy­gį. Pen­kias­de­šimt šeš­tą­jį gim­ta­die­nį pa­si­ti­kęs vy­ras nuo Jo­niš­kio Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lo iš­žings­nia­vo Kry­žių kal­no link, kur pa­sta­tė šven­tin­tą ąžuo­li­nį kry­žių, skir­tą ka­ro Uk­rai­no­je au­koms bei svei­ka­tą per CO­VID-19 pan­de­mi­ją pra­ra­du­sie­siems at­min­ti.
 

Gimtadienio proga – taikos žygis

Likus devyniems mėnesiams iki gimtadienio, nuo pat jaunystės sportuojantis joniškietis nusprendė savo gimimo dieną paminėti netradiciškai. Savo gimimą vyras įprasmino asmeniniu žygiu, jį paskirdamas už mirusius ir sveikatą nuo COVID-19 praradusius žmones.

Vasario pabaigoje prasidėjęs karas Ukrainoje pakoregavo V. Valiuko išsikeltą tikslą ir taikos siekis tapo vienu iš žygio tikslų. Pašnekovas akcentavo, kad tiek pandemija, tiek karas pareikalavo daug aukų, paliko ryškių pėdsakų ne vieno fizinei ir psichinei sveikatai. Be to, abu šie įvykiai privertė prisiminti žuvusiuosius kovose už Lietuvos laisvę ir Holokausto laikotarpį.

Siek­da­mas pa­gerb­ti mi­ru­sius ir pra­ra­du­sius svei­ka­tą CO­VID-19 pan­de­mi­jos me­tu žmones bei Uk­rai­nos ka­ro au­kas, jo­niš­kie­tis V. Va­liu­kas iš­ke­lia­vo pės­čio­mis nuo Jo­niš­kio į Kry­žių kal­ną, ne­ši­nas kry­žiu­mi.
Siek­da­mas pa­gerb­ti mi­ru­sius ir pra­ra­du­sius svei­ka­tą CO­VID-19 pan­de­mi­jos me­tu žmones bei Uk­rai­nos ka­ro au­kas, jo­niš­kie­tis V. Va­liu­kas iš­ke­lia­vo pės­čio­mis nuo Jo­niš­kio į Kry­žių kal­ną, ne­ši­nas kry­žiu­mi.

Nešinas ąžuoliniu kryžiumi

Žygiui joniškietis ruošėsi iš anksto. Užsisakė mėlynus marškinėlius, ant kurių – geltonomis raidėmis parašytas tekstas „Gėris nugalės blogį!“, o dešinėje marškinėlių pusėje – širdis su Ukrainos vėliavos spalvomis. Į žygį vyras patraukė ne tuščiomis, o nešinas ąžuoliniu kryžiumi, kurį jam padovanojo viena privati įmonė.

Beliko pasiruošti kryžiui stovą ir pasigaminti laminuotus užrašus „Už mirusius ir netekusius sveikatos COVID-19 pandemijos metu. Už žuvusius Ukrainos karius ir civilius žmones“, „Gėris nugalės blogį!“ anglų kalba, kad tekstą galėtų perskaityti ir suprasti į Kryžių kalną užsukę turistai. Prieš žygį kryžių pašventino Joniškio parapijos klebonas Remigijus Jurevičius.

1996 m. kovo 17 d. joniškiečio V. Valiuko (kairėje) ir A. Kavecko kova  dėl absoliutaus Joniškio čempiono vardo. V. Valiukas iškovojo pergalę.(V. Va­liu­ko as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.)
1996 m. kovo 17 d. joniškiečio V. Valiuko (kairėje) ir A. Kavecko kova dėl absoliutaus Joniškio čempiono vardo. V. Valiukas iškovojo pergalę.(V. Va­liu­ko as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.)

Pagerbė žuvusiuosius už laisvę

Gimimo dienos rytą, 7 valandą, nešinas šventintu ąžuoliniu kryžiumi ir vedinas kilnios misijos, V. Valiukas į Kryžių kalną pajudėjo nuo Joniškyje esančio Nepriklausomybės paminklo. Vieta pasirinkta ne atsitiktinai, o susijusi su laisvės troškimu ir siekiu.

Eidamas į Kryžių kalną, vyras pakeliui stabtelėjo senosiose Joniškio kapinėse, kur uždegė žvakę ant Lietuvos partizanų kapų. „Pakeliui į Kryžių kalną aplankiau ir Holokausto aukų kapą, esantį Vilkiaušio miške. Ten taip pat uždegiau žvakę, kurią buvau apjuosęs Ukrainos ir Lietuvos vėliavų spalvų juostelėmis“, – apie žygį pasakojo V. Valiukas.

Prieš žygį jis planavo kelionėje užtrukti penkias valandas, tačiau jų nepakako. Žygis truko aštuonias valandas. Žygio, pavadinto taikos vardu, metu įveikti 33 km ir 680 m.

Eidamas keliu, žygeivis mojavo Ukrainos vėliavėle, tad sulaukė pravažiuojančių automobilių vairuotojų reakcijų. Anot pašnekovo, vienas vyras sustojo ir užkalbino jį. Pasirodo, norėjo pavėžėti, bet Vaidas padėkojo už pasiūlytą pagalbą ir keliavo pėstute toliau.

V. Va­liu­kui su spor­tu su­si­ju­sios iš­tver­mės rung­tys – ne nau­jie­na. (V. Va­liu­ko as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.)
V. Va­liu­kui su spor­tu su­si­ju­sios iš­tver­mės rung­tys – ne nau­jie­na. (V. Va­liu­ko as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.)

Ne pirmas sau mestas iššūkis

Dalydamasis įspūdžiais apie asmeninį žygį, joniškietis sakė, kad tą dieną oras pasitaikė geras ir nueiti tuos 33 kilometrus nebūtų sudėtinga, jei ne vienas „bet“. „Eiti plentu arba lygia kelio danga yra visai paprasta, tačiau aš ėjau nelygiu kelkraščiu, kuris buvo gana duobėtas ir nelygus. Mano avalynė tokiai kelio dangai nebuvo pritaikyta, tad galiu pasakyti, kad kojas po žygio šiek tiek skaudėjo“, – pasakojo Vaidas.

V. Valiukui su sportu susijusios ištvermės rungtys – ne naujiena. Nuo pat jaunystės sportuojantis vyras, būdamas 25-erių ir nuolat treniruodamasis, puikiai pasiruošė ir įveikė maratoną (42 km 195 m). Kitas sau mestas iššūkis – tris mėnesius kasdien nuplaukti po 1,5 km. Nesvarbu, koks buvo tuo metu oras – lietus, gūsingas vėjas ar saulėta diena, Vaidas 3 mėnesius kasdien įveikdavo 1,5 km ir sąžiningai vykdė sau duotą pažadą. Kiekvienų metų vasarą Platelių ežere yra rengiami plaukimo maratonai. Nuo 1994 iki 1996 m. joniškietis savo jėgas išbandė net trijuose plaukimo maratonuose (1 800 m). Prieš keletą metų per devynias valandas dviračiu įveikė 170 km, šešis kartus pakartojęs maršrutą Joniškis–Gataučiai–Joniškis. 1996 m. vyras tapo Lietuvos rankų lenkimo čempionato nugalėtoju, o 1994 ir 1995 m. tame pačiame čempionate užėmė antrą vietą. V. Valiukas pelnytai gali didžiuotis vieno ištvermingiausių Lietuvos stipruolių titulu, kurį iškovojo 1992-aisiais ir po nugalėtojo liko antras.

Tiki gėrio pergale

Pernai joniškietis minėjo savo 55-ąjį jubiliejų. Šį skaičių, kaip pats sako, norėjosi paminėti išskirtinai. Juk ne kasdien sukanka 55-eri. Ta proga jubiliatas dviračiu įveikė 55 km, padarė 55 atsispaudimus nuo žemės, 55 prisitraukimus ir 55 atsispaudimus ant lygiagrečių.

Po jubiliejinio gimtadienio galvoje ėmė suktis mintys, kaip reikės paminėti kitą gimtadienį. Įvykiai, sukrėtę pasaulį per pastaruosius kelerius metus, Vaidui tapo reikšmingi, siekiant paskelbti gėrio pergalę prieš blogį. „Šiuo sudėtingu ir įtemptu laikotarpiu visiems noriu palinkėti sveikatos, optimizmo ir ištvermės. Tikiu, kad gėris nugalės blogį!“ – sakė V. Valiukas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite