Angle down Atgal

ES siūlo pradinio ir vidurinio mokymo modelio reformą, įvedant mišrųjį mokymą

Europos Sąjunga paruošė pasiūlymą dėl pradinio ir vidurinio ugdymo modelio reformos, įvedant mišrųjį mokymą ir siekiant kokybiško ir įtraukaus ugdymo.

„Kokybiškesnio ir įtraukesnio švietimo ir mokymo siekis jokiu būdu neapsiriboja COVID-19 kontekstu. Dabar turime galimybę pasimokyti iš naujausios patirties ir, remdamiesi ja, judėti pirmyn. Šios dienos pasiūlymas atspindi viziją tokio švietimo, kokį norime turėti Europoje“, – ketvirtadienį pareiškė už inovacijas, mokslo tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Marija Gabriel.

Europos Sąjungos Tarybai komisarė pateikė ES rekomendacijas dėl mišriojo mokymosi, siekiant kokybiško ir įtraukaus pradinio ir vidurinio ugdymo. Pasak M. Gabriel, šis pasiūlymas atitinka bendrus „Europos švietimo erdvės vizijos“ tikslus ir ES „žaliojo“ ir skaitmeninio švietimo veiksmų planą.

Europos Komisijos paskelbtame pranešime spaudai sakoma, kad „mišrusis mokymasis“ formaliojo švietimo ir mokymo srityje vyksta tada, kai mokykla, pedagogas ar besimokantis asmuo mokymosi procese naudojasi daugiau nei vienu mokymosi  metodu. Numatomas mokyklos kaip mokymosi vietos derinimas su kitomis aplinkomis (verslo įmonėmis, mokymo centrais, nuotoliniu mokymusi, buvimu gamtoje, kultūros objektų lankymu ir kt.). Taip pat numatomas įvairių mokymosi priemonių – skaitmeninių ir neskaitmeninių – derinimas atliekant mokymosi užduotis.

„Visos aplinkos ir priemonės turi būti vienodai prieinamos mažumų atstovams, neįgaliems vaikams ir vaikams iš ekonomiškai ir socialiai nepalankios aplinkos ir neturi skatinti diskriminacijos ar atskirties “, – pabrėžė Europos Komisija.

EK rekomenduoja ES valstybėms „mobilizuoti ar įdarbinti papildomą personalą, kad būtų suteikta daugiau laiko individualiai pagalbai mokykloje ir po pamokų“.

Kiti svarbūs mišriojo ugdymo komponentai yra  mokinių ir jų šeimų, o taip pat mokinių ir instruktorių fizinė ir psichikos gerovė, jų skaitmeninių įgūdžių lavinimas.

Taip pat rekomenduojama „remti veiksmingą skirtingų švietimo paslaugų teikėjų (įskaitant verslo, meno, kultūros paveldo, sporto, gamtos, aukštojo mokslo sričių) ir mokslo tiriamųjų įstaigų, švietimo išteklių sektoriaus (įskaitant technologijų, leidybos ir kitos mokymo programų įrangos) ir švietimo mokslinių tyrimų bendradarbiavimą kuriant infrastruktūrą ir teikiant išteklius“.

BNS

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite