Angle down Atgal

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atleidimų ir lengvatų Šiaulių mieste taikymo

Facebook platformoje gyventojams pradėjus dalintis informacija, kad esą slepiama informacija apie vietinės rinkliavos lengvatas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, norime patikslinti, kad atleidimų ir lengvatų klausimas nėra ir niekada nebuvo laikomas paslaptyje.

 Informacija teikiama elektroniniu paštu, telefonu, internetiniame puslapyje www.sratc.lt.

2018 metais Šiaulių mieste įsigaliojus dvinarei vietinei rinkliavai, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys, kartu su mokėjimo pranešimu tais metais buvo pridėtas ir informacinis pranešimas, kuriame paaiškinta kas yra dvinarė vietinė rinkliava, pateikta kita aktuali informacija, įskaitant ir informaciją apie lengvatą daugiavaikėms šeimoms. Ši informacija buvo pateikta ir kitose informavimo priemonėse, pvz. Šiaulių miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: https://tinyurl.com/ybct2bk3, spaudoje, pvz. „Šiaulių kraštas“: https://tinyurl.com/yawkewby. Atleidimai ir lengvatos reglamentuotos Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymo nuostatuose, su kuriais visuomet galima susipažinti http://www.sratc.lt/siauliu-miestas-10/.

Dėkojame aktyviems gyventojams už dėmesio atkreipimą į šį klausimą ir patikiname, kad atsižvelgus į diskusijoje išsakytas nuomones, informacija apie lengvatas bus papildomai viešinama kiekvienais metais.

Trumpai primename, kam taikomas atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo:

- Asmeniui, atliekančiam privalomąją karo tarnybą;

- Asmeniui, kuris yra suimtas ar atlieka laisvės atėmimo bausmę;

- Asmeniui, kuris gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba apgyvendinamas globos įstaigoje; auklėjimo įstaigoje;

- Asmeniui, kuris mokosi ne Šiaulių regiono savivaldybės teritorijoje esančioje dieninėje ar vakarinėje mokymo įstaigoje;

- Asmeniui, kuris yra stažuotėje ne Šiaulių regiono savivaldybės teritorijoje;

- Asmeniui, kurio darbo vieta ne Šiaulių regiono savivaldybės teritorijoje;

- Asmeniui, kuris išvykęs iš Lietuvos Respublikos ir/ar negyvena savivaldybės teritorijoje arba gyvena kitoje savivaldybėje;

- Asmeniui, kuris deklaruoja, kad gyvenamosios paskirties objekte, kuriuo nesinaudoja, sunaudotas elektros energijos kiekis iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos neviršija 100 kWh per einamuosius metus.

Lengvata taikoma:

- Šeimai, turinčiai 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų (deklaruotų tame pačiame objekte), tokiu atveju pastovioji ir kintamoji dedamoji gali būti skaičiuojamos ne daugiau kaip už 2 tokio asmens vaikus.

- Jeigu už metus priskaičiuota vietinė rinkliava viršija 1 procentą praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų.

Kiekvienu atveju yra rašomas prašymas ir pateikiami atitinkami dokumentai, susiję reikiamai lengvatai ar atleidimui nuo mokėjimo gauti. Laikotarpis, už kurį gali būti pritaikyta lengvata ar atleidimas, ne trumpesnis nei vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnis nei vieneri metai.

Pateiktas prašymas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus ir automatiškai nėra tęsiamas. Taip yra ir visų kitų Valstybėje taikomų lengvatų atžvilgiu. Prašymą galima teikti kasmet, kol egzistuoja aplinkybės, suteikiančios teisę atleidimui ar lengvatai gauti.


 

comment Skaitytojų komentarai (1)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite