Angle down Atgal

Dar vienas ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ atvežtas į Elektrėnų savivaldybę

Lietuvos Respublikos Prezi­dentas Gitanas Nausėda penkta­dienį (04-29) artėjančios Motinos dienos proga ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojo 48 mamas ir globėjas, tarp kurių apdovanota ir elektrėniškė Danutė Sabonienė.
 

Danutę apdovanojimui teikė Elektrėnų seniūnija. D.Sabonienė yra Elektrėnų dekanato „Carito“ grupės koordinatorė, Elektrėnų parapijos Rožinio grupės vadovė, aktyviai dalyvauja labdaringoje veikloje, lanko ligonius, senyvo amžiaus bendruomenės narius, savanoriauja dalinant paramą maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Danutės motiniškos širdies šilumos užteko ir sunkiau gyvenančiam kaimynų berniukui Tomui. Ankstyvoje vaikystėje nepriteklių, tėvų girtavimą kentusį vaiką Danutė priglausdavo, pamaitindavo, padėdavo ruošti pamokas.

Danutė – elektrėniškė. Ten, kur stovėjo jos namai, dabar stovi Elektrėnų komunalinio ūkio pastatas. Moteris užaugo daugiavaikėje šeimoje – vyriausia iš šešių vaikų. Visų šeimos narių tarpusavio santykiai iki šiol ypatingi: pagrįsti mei­le, palaikymu, pagalba, rūpinimusi vienas kitu ir kitais. Danutė, baigusi Mijaugonių aštuonmetę mokyklą, įstojo į Vilniaus finansų-kreditų technikumą, iki šiol dirba pagal specialybę ir eina atsakingas pareigas. Su vyru Antanu, kurį prieš keletą metų išlydėjo Amžinybėn, užaugino tris sūnus – Gintarą, Mindaugą ir Dovydą. Gintaras ir Dovydas, įgiję magistro laipsnius, pagal specialybes įkūrė savo verslus: Gintaras – farmacijos, Dovydas – IT srityje. Abiejų versluose dirba jų šeimos.

Vienas iš sūnų – Mindaugas Sabonis – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionas, baigė Kauno kunigų seminariją, įgijo Erfurto teologijos universiteto magistro laipsnį, Romoje – bažnytinės teisės daktaro laipsnį. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) beatifikacijos bylos rengėjas.

„Mama – pirmasis žmogus, kuris palydi naują gyvybę į pasaulį, prisiima atsakomybę už ją, lydi sudėtingame gyvenimo kelyje. Išgyvena dėl klaidų ir pamoko jų nekartoti, padeda rasti sprendimus net sudėtingiausiose situacijose, džiaugiasi tiek kukliomis, tiek didelėmis pergalėmis. Jūs esate svarbiausių principų ir vertybių sergėtojos“, – kreipdamasis į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją su­sirinkusias motinas ir globėjas sa­kė šalies vadovas. Prezidentas padė­kojo mamoms ir globėjoms už jų brangiausią laiką, bemieges naktis ir rūpesčio kupinas dienas, skirtas vaikams, už kantrų, rūpestingą bei išmintingą vaikų auklėjimą, už bendruomeniškumo ir pilietinio aktyvumo pavyzdžius.

Prezidentūroje ordino „Už nuo­pelnus Lietuvai“ daugiavaikės motinos apdovanojimas teikiamas nuo 2003 metų. Iš viso apdovanotos 805 motinos, tarp jų, redakcijos žiniomis, 5 iš Elektrėnų savivaldybės.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite