Angle down Atgal

Asmenys su negalia kviečiami naudotis asmeninio asistento paslaugomis Šiaulių mieste

Šiaulių miesto savivaldybė, siekdama asmenims su negalia užtikrinti dar didesnes galimybes mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje bei turiningai leisti laisvalaikį, kviečia būti aktyviais ir naudotis asistento paslaugomis. Tikimasi, kad asmeninis asistentas palengvins ir šviesesnėmis spalvomis nuspalvins ne tik neįgaliųjų, bet ir jų šeimos narių kasdienybę – į darbus galės grįžti neįgaliųjų šeimos nariai, kurie iki šiol užsiimdavo namiškio su negalia priežiūra, negalią turinys asmenys galės integruotis į darbo rinką.

Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, toks asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. 

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustatys socialiniai darbuotojai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką. Asmeninės pagalbos poreikis nustatomas individualiai kiekvienam asmeniui turinčiam negalią, vertinant kompleksiškai sveikatos būklę ar organizmo funkcinius sutrikimus, galimybes atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurie yra būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  • gyvena vieni.

Asmeninio asistento paslaugą gali teikti:

  • Asmens nurodytas fizinis asmuo turintis individualios veiklos pažymą ir kuris su asmeniu su negalia nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos.
  • Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro paskirtas darbuotojas.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių, ir pateikti nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.

Informacija teikiama telefonu (841) 386 482, arba elektroniniu paštu socialines.paslaugos@siauliai.lt

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite