Angle down Atgal

Ar di­des­ni at­ly­gi­ni­mai pa­ten­kins IT spe­cia­lis­tų po­rei­kį re­gio­ne?

Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų at­lik­tas pir­mas re­gio­ni­nis „Rei­ka­lin­giau­sių pro­fe­si­jų ty­ri­mas Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se“ pa­ro­dė, kad Šiau­lių re­gio­no vers­lui trūks­ta ne tik aukš­tos kla­sės spe­cia­lis­tų, kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų, bet ir va­do­vų. Tuo tar­pu trūks­ta­mų dar­buo­to­jų skai­čiai tri­ženk­liai – darb­da­viai pa­si­ren­gę jų lauk­ti ko­ne prie aukš­tų­jų mo­kyk­lų du­rų, o siū­lo­mi at­ly­gi­ni­mai len­kia ša­lies vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą.
 

Pasak vieno iš tyrimo iniciatorių, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo komiteto pirmininko, UAB „Jupojos technika“ direktoriaus Raimundo Vaišvilo, tyrimo metu buvo apklausta 111 Šiaulių regiono įmonių – iš viso 8 617 darbuotojų, atstovaujančių įvairioms įmonių veiklos grandims. Informacinių technologijų sričių specialybes apklausos dalyviai nurodė kaip vieną iš reikalingiausių profesijų Šiaurės Lietuvoje.

„Per vienus metus Šiaulių regiono įmonės galėtų įdarbinti 160 IT specialistų, per tris ateinančius metus – 480. Didžiulis IT specialistų poreikis žada itin konkurencingą atlyginimą. 35 proc. apklaustų įmonių, daugiausia iš gamybos ir paslaugų sektorių, sakė, kad sutiktų skirti stipendiją jaunuoliams, pasirinkusiems įgyti šias verslui itin reikalingas profesijas“, – sako R. Vaišvilas.

Tyrimas atskleidė, kad regione labai trūksta beveik visų informacinių technologijų profesijų atstovų – duomenų bazių programuotojų ir administratorių, ryšių programuotojų, sistemų, duomenų bazių analitikų, programinės įrangos kūrėjų, projektuotojų, programinės įrangos testuotojų, internetinių paslaugų kūrėjų. Trūksta ir informacinių technologijų ir ryšio saugumo specialistų.

Darbą susiranda studijuodami

Tai, kad IT specialybių darbuotojai regione graibstyte graibstomi, patvirtina ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (VU ŠA) direktorė Renata Bilbokaitė. Pasak jos, apie 90 proc. VU ŠA IT studentų darbo vietą susiranda jau pirmuosiuose kursuose.

R. Bilbokaitė sako, kad, žvelgiant į ateitį, sudarant programas daug kalbamasi su regiono darbdaviais, socialiniais partneriais, tarp jų ir su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais. Iš viso stojantieji į VU ŠA turi galimybę rinktis iš daugiau kaip 20 programų, sukurtų atsižvelgiant į Šiaurės Lietuvos savivaldos ir verslų poreikius.

Viena iš jų – IT srities programa „Programų sistemos“, kurios absolventai galės dirbti įmonėse, kuriančiose programinę įrangą, teikiančiose el. paslaugas, tokiose kaip bankai, draudimo bendrovės ir kt., programų sistemų architektais, analitikais, programų kokybės specialistais, testuotojais, projektų vadovais ir t. t.

Darbdaviai pasirengę mokėti daugiau

„Beveik visi akademijos absolventai turi realias galimybes ne tik įsidarbinti regiono įmonėse, bet ir uždirbti daugiau nei didžiuosiuose miestuose dėl labai paprastos priežasties – čia tiesiog trūksta tokio lygio specialistų, kokius ruoš VU Šiauliuose, ir darbdaviai yra pasirengę mokėti, kad juos išsaugotų regione“, – kalba R. Bilbokaitė.

Ji pažymi, kad akademija rengia universalių kompetencijų specialistą, kuris savo žinias ir gebėjimus gali panaudoti ne tik tiesiogiai dirbdamas pagal specialybę, bet ir kur kas plačiau, sistemiškiau, lanksčiau ir originaliau. Pasak R. Bilbokaitės, būtent tokių specialistų ir nori dauguma verslų, kurie siekia būti konkurencingi sparčiai besikeičiant verslo sąlygoms itin dinamiškoje rinkoje. Tokių universalių profesionalų, gebančių plačiau bei sistemiškiau mąstyti, sukuriančių pridėtinę vertę savo įmonei, įsidarbinimo galimybės kur kas įvairesnės.

R. Vaišvilas atkreipia dėmesį, kad IT studijas baigę jaunuoliai galėtų tapti ne tik samdomais darbuotojais, bet ir verslų kūrėjais bei darbdaviais.

„Informacinės technologijos yra viena tų sričių, kur nėra nei amžiaus, nei geografinių ribų. Noriu paskatinti IT studijas rinktis ir tuos iniciatyvius jaunuolius, kurie, baigę studijas, galėtų patys mūsų regione kurti informacinių technologijų įmones, startuolius ir įdarbintų kitus specialistus“, – sako jis.

Vilniaus universiteto informacija

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite