Angle down Atgal

Alytus ruošiasi naujiems mokslo metams: kas laukia?

Nors nauji mokslo metai prasidės po daugiau nei mėnesio, jiems Alytuje intensyviai ruošiamasi jau dabar. Dalyje švietimo įstaigų jau pluša arba darbus netrukus pradės remonto darbų specialistai. Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Jurgita Šukevičienė patikino, kad imamasi visų priemonių, kad naujais mokslo metais mokiniai galėtų saugiai grįžti į mokyklas ir mokymąsi tęsti kontaktiniu būdu. Yra ir kuo pasidžiaugti – Alytuje neliko įtampos dėl vietų darželiuose trūkumo, tačiau priešaky – švietimo tinklo pertvarkos reikalai.

Švietimo įstaigos atnaujinamos

Tai, kad Alytaus miesto švietimo įstaigos jau pradeda ruoštis naujiems mokslo metams, įrodo dalyje švietimo įstaigų jau pradėti vykdyti remonto darbai, kitose jie prasidės netrukus.

Šiuo metu remontuojamos lopšelio-darželio „Pasaka“ maisto ruošimo patalpos. UAB „Alytaus butų ūkio“ darbuotojai šiuos darbus turėtų baigti rugpjūčio mėnesį. Netrukus UAB „Dengsta“, darbuotojai šioje švietimo įstaigoje turėtų pradėti stogo remonto darbus.

Alytaus Jotvingių gimnazijoje planuojama keisti sporto salės grindis. Šiuo metu vykdomos darbų viešųjų pirkimų procedūros.

„Sakalėlio“ pradinėje mokykloje turėtų prasidėti pastato galinių sienų šiltinimo darbai. Tuo pačiu turėtų būti nudažytas viso pastato fasadas ir sutvarkytos nuogrindos. Šiuo metu rengiami viešųjų pirkimų dokumentai minėtiems darbams pirkti.

Remonto darbai atliekami ir kitose švietimo įstaigose. Alytaus „Dzūkijos“ mokykloje atliekamas vidaus patalpų remontas, specialiųjų ir lavinamųjų klasių pastato fasado apšildymas, stogo keitimas, lifto įrengimas. Alytaus „Dainavos“ progimnazijoje atnaujinamos stadiono tribūnos, švieslentės. Alytaus  lopšelyje-darželyje „Girinukas“ įrengiamas druskų kambarys. Atsinaujinusiomis lauko erdvėmis netrukus džiaugsis Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bendruomenė. Alytaus Vidzgirio progimnazijoje jau įrengtas liftas. Naujos patalpos įrenginėjamos Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnybai.

Pritraukta investicijų iš ES fondų

Alytaus švietimo įstaigų remontų, atnaujinimo darbams skirtos lėšos ne tik iš savivaldybės biudžeto, bet jų buvo pritraukta ir iš Europos sąjungos fondų. Iš viso savivaldybės taryba švietimo objektų modernizavimui ir remontams iš 2021 m. savivaldybės biudžeto skyrė 270,5 tūkst. Eur.

Alytaus „Dzūkijos“ mokykla atliekamas vidaus patalpų remontui skirtos ES lėšos 2021 m.  sudaro 308,9 tūkst. eurų,  valstybės lėšos yra 23,6 tūkst. eurų, savivaldybės lėšos – 185,2 tūkst. eurų.) Specialiųjų ir lavinamųjų klasių pastato fasado šiltinimui, stogo keitimui, lifto įrengimui iš ES fondo lėšų skirta 257,7 tūkst. eurų, o savivaldybės lėšos sudaro 302,5 tūkst. eurų.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija lauko erdvių sutvarkymui iš ES fondų lėšų skirta 137,73 tūkst. eurų. Savivaldybės lėšos  sudaro 235 tūkst. Eur.

Planas – grįžti prie įprasto mokymosi

Jau dabar viešoje erdvėje nestinga spėliojimų, kad rudenį pandemija gali vėl įsismarkuoti ir būsime priversti grįžti į karantino režimą. Aukščiausios šalies valdžios lygmenyje diskutuojama, kad nuotoliniu būdų mokiniai mokytis neturėtų, o grįžti į mokyklas.

Vicemerė J. Šukevičienė patikino, kad kol kas iš aukščiausios šalies valdžios dar laukiama nurodymų, kaip reikės viską organizuoti, o liepos mėnesį savivaldybių administracijas ir švietimo įstaigas pasieks Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) aplinkraštis, kuriame bus pateikta išsami informacija, aktuali organizuojant ugdymą mokyklose.

Lietuvos savivaldybių asociacija birželio 18 d. ministerijai nusiuntė raštą dėl siūlymų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasitinkant naujus mokslo metus. Vienas pasiūlymų buvo, kad visi mokiniai nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. turi sugrįžti į mokyklas mokytis kontaktiniu būdu. ŠMSM šiai nuostatai pritarė.

Ministerija sprendimus, susijusius su mokyklų veikla, pasitinkant naujus mokslo metus, derina su kitomis ministerijomis pagal kompetenciją, švietimo bendruomenės nariais, profesinėmis sąjungomis. Ruošiantis naujiems 2021–2022 mokslo metams, ministerija parengė svarbiausių darbų planą ir jį aptarė su ministerijoje dirbančia ekspertų grupe, sudaryta iš įvairių švietimo bendruomenės narių. Šiame plane numatyta peržiūrėti teisės aktus, reguliuojančius nuotolinį mokymą, bei su tuo susijusias rekomendacijas mokykloms. Planuojama kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija parengti galimus COVID-19 valdymo scenarijus švietimo įstaigose ir juos pristatyti savivaldybėms bei peržiūrėti ir galiojančias sveikatos, pavėžėjimo, saugos, maitinimo organizavimo rekomendacijas, susijusias su mokykla.

J. Šukevičienė paaiškino, kad, atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją, planuojamas visų mokinių sugrįžimas į mokyklas mokytis kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygas.

„Pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinamas skirtingose klasėse besimokančių mokinių kontaktas. Reguliarus sveikatos pasitikrinimas turėtų tapti ne prievole, o norma, todėl būtų rekomenduojama testuotis mokiniams.  Tačiau tai negali būti kliūtis grįžti į klases. Reguliarus testavimas padėtų užtikrinti saugumą, valdyti epidemiologinę situaciją, neleisti plisti virusui, jei tokia grėsmė iškiltų“, – sakė J. Šukevičienė.

Kokių priemonių imsis?

Vicemerė patikino, kad Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose planuojama į įstaigas neįleisti pašalinių asmenų, matuoti temperatūrą atvykstantiems ir juos registruoti, atskirti poilsio zonas pertraukų metu, reguliuoti mokinių srautus valgykloje, dėvėti kaukes,  plauti rankas, vėdinti ir dezinfekuoti patalpas, valdyti klasių srautus (mokiniai bus tuose pačiuose kabinetuose, mokytojai vaikščios į klases).

„Mokslo metų eigoje, padėtis bus nuolat stebima ir priemonės priklausys nuo situacijos bei priimtų norminių dokumentų. Bet kokiu atveju įstaiga apsirūpins būtinomis dezinfekcinėmis priemonėmis. Blogėjant užsikrėtimų Covid-19 situacijai mokyklos vadovausis Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimais, AMS gydytojo nurodymais ir kitais teisės aktais“, – kalbėjo vicemerė.

Pasak jos, Alytaus mieto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos, blogėjant COVID-19 užsikrėtimų situacijai, vykdys visus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus,  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijas. Taip pat  darbuotojai bus skatinami skiepytis nuo COVID-19, nuolatos bus dezinfekuojami paviršiai, vėdinamos patalpos, sekama darbuotojų ir vaikų sveikatos būklė. Siekiant išvengti viruso plitimo rizikų, bus vengiama skirtingų grupių vaikų kontaktų ir vadovaujamasi visomis kitomis rekomendacijomis, kurios padės kontroliuoti COVID-19 ligos plitimą.

Pasibaigus  karantinui, lopšeliuose-darželiuose liko galioti buvusi tvarka – į patalpas neįleidžiami pašaliniai asmenys, dezinfekuojami paviršiai, laikomasi atsargaus atstumo, dėvimos apsaugos kaukės, auklėtojos dirba toje pačioje grupėje visą dieną. Įstaigos yra pasitvirtinę ugdymo proceso organizavimo priemonių sąrašą karantino režimo laikotarpiu.

Dėl vietų darželiuose įtampos neliko

Ne taip seniai nauji mokslo metai įtampų keldavo ir lopšeliuose-darželiuose, mat juose trūko vietų. Kai kuriuose darželiuose įsteigus papildomų grupių, įtampa nuslūgo ir šiandien situacija nuteikia optimistiškai.

Šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose yra 32 laisvos vietos. Nepatenkintų prašymų yra 36. Iš 36 pateiktų prašymų 13 vaikų tėveliai norėtų į darželius atžalas leisti ne nuo rugsėjo 1 d., bet vėliau, net nuo 2022 m. pavasario.

Tėveliams, kurių vaikai nepateko į norimas ikimokyklinio ugdymo įstaigas, buvo pasiūlyta pateikti prašymus į įstaigas, kuriose yra laisvų vietų. 8 tėveliai sutiko pateikti prašymus į kitas įstaigas, o 16 tėvelių nesutiko su pasiūlymu ir  nurodė, kad lauks vietų į pasirinktus lopšelius-darželius.

Informacija apie laisvas vietas kiekvieną savaitę yra atnaujinama Alytaus miesto savivaldybės tinklalapyje.

„Šiuo metu Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis“ rengiama dar viena rezervinė grupė ankstyvojo amžiaus vaikams (15 vietų), todėl galime teigti, kad vietų trūkumo Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose tikrai nebus“, – užtikrino J. Šukevičienė.

Sugrįš prie švietimo tinklo pertvarkos

Ateinantys mokslo metai Alytaus švietimo sistemai vėl bus kupini iššūkių, mat Alytaus miesto taryboje planuojama sugrįžti prie Alytaus švietimo tinko pertvarkos klausimo.

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano ir jo priedų projektas buvo pateiktas svarstyti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms ir kitoms interesų grupėms. Mokyklų bendruomenių ir kitų interesų grupių pasiūlymai dėl tinklo pertvarkos plano projekto tobulinimo jau perduoti Alytaus miesto savivaldybės merui ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

Apsvarsčius pateiktus pasiūlymus, bus parengtas tinklo pertvarkos plano sprendimo projektas, kuris bus svarstomas Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetuose ir Alytaus miesto savivaldybės taryba priims sprendimą dėl Tinklo pertvarkos plano patvirtinimo.

„Dzūkijos veidas“

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite