Angle down Atgal

Žo­li­nei Šiau­liuo­se – šven­ti­nis marš­ru­tas

Žo­linė, mi­ni­ma rugpjū­čio 15-ąją, Šiau­liuo­se nie­kuo­met ne­praei­na ne­pas­tebė­ta. Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Et­nog­ra­fi­jos sky­riaus vedė­ja Si­gi­ta Mil­vi­dienė šiai die­nai siū­lo šven­tinį marš­rutą: 12–16 val. da­ly­vau­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do už­siė­mi­muo­se, o tuo­met skubė­ti į Ža­liū­kių malū­ni­nin­ko so­dybą. Čia kvepės šie­nas ir švie­žiai kep­ta ru­ginė duo­na, ku­rios užuos­ti ne­sut­ruk­dys net kaukė.

– Apsauginės kaukės šventėje tikrai nepamaišys. Juk ne Užgavėnių – vieni kitus atpažinsime, galėsime pabendrauti, nes pagrindinis Žolinės tikslas – kad į vieną krūvą susiburtų giminės ir draugai. Ne veltui yra senas posakis, kad jeigu kas nors per Žolinę būna vienas, vienas lieka ir visus ateinančius metus. Žolinė neįsivaizduojama ne tik be artimųjų, bet ir be šviežios duonos kvapo, be žolynų, surinktų būtent šiai progai. Žaliūkių malūnininko gaspadinės kitą savaitę maišys ir keps ruginio derliaus duoną, ji per Žolinę visuomet daroma tik iš šviežiai prikultų grūdų. Tokia duona, pašventinta Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo klebono Sauliaus Paliūno, pavaišinsime visus šventės lankytojus.

Klebonas šventins ir septynių žolynų puokšteles, kurių bus galima tradiciškai įsigyti mūsų Žolynų turgelyje. Priminsiu, kad senųjų Žolinės puokščių išmesti negalima – atsineškite jas pas mus, drauge sudeginsime ant aukuro. Žolynų turgelyje bus ir visas būrys tautodailininkų – su bliūdais, su mediniais šaukštais, su šiųmečiu medumi ir kitais gardėsiais. Na, o bederant kainą ar tiesiog smagiai su jais šnekučiuojantis, skambės liaudiška muzika ir kvies įvairios ptramogos.

Žolinė Žaliūkių malūnininko sodyboje – rugpjūčio 15 d., šeštadienį, 17–20 val. (Architektų g. 73, Šiauliai). Įėjimas nemokamas.

Organizatorė – Žaliūkių malūnininko sodyba. Rėmėjai: LR kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė. Draugas – Šiaulių universiteto Botanikos sodas.

Remiamas turinys

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite