Angle down Atgal

Zarasų rajono savivaldybėje – pasitikėjimo krizė

Šį penktadienį, rugsėjo 25 dieną, Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje šaukiamas tarybos posėdyje. Įdomu, kad tarp daugiau nei 30 klausimų, net keli susiję su aukšto rango savivaldybės darbuotojų atleidimu iš einamų pareigų dėl prarasto pasitikėjimo. Iš postų verčiamas administracijos direktoriaus pavaduotojas Remigijus Lamanauskas, administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, o taip pat mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius.

Pilna posėdžio darbotvarkė:

2.1. Dėl Remigijaus Lamanausko, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, atleidimo iš pareigų.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Laura Kviklienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

2.2. Dėl rajono Savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo, administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto narys.

2.3. Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Remigijaus Lamanausko atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą.

Pranešėjas – Kęstutis Stankevičius, Tarybos narys.

2.4. Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Benjamino Sakalausko atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą.

Pranešėjas – Kęstutis Stankevičius, Tarybos narys.

2.5. Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Arnoldo Abramavičiaus atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą.

Pranešėjas – Kęstutis Stankevičius, Tarybos narys.

2.6. Dėl pavedimo laikinai eiti rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Laura Kviklienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

2.7. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T(1.2 E)-23 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja.

2.8. Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo.

Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja.

2.9. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių 2021 metams nustatymo.

Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.10. Dėl Zarasų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo į Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Pirminės sveikatos priežiūros centrą didinant dalininko kapitalą.

Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.11. Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“.

Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja.

2.12. Dėl pritarimo projekto „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas“ paraiškos teikimui ir įgyvendinimui.

Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja.

2.13. Dėl delegavimo į Zarasų rajono savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario atrankos komisiją.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Laura Kviklienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

2.14. Dėl Zarasų rajono savivaldybės atstovo delegavimo į darbo grupę savivaldybių klausimais.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.

Papildomas pranešėjas –Arvydas Šapalas, Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas.

2.15. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 1999 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. 245 „Dėl vaikų apsaugos viešosiose vietose“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Laura Kviklienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

2.16. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr.  T?57 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Inga Cibulskienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2.17. Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, patvirtinimo.

Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Inga Cibulskienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2.18. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Inga Cibulskienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2.19. Dėl Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo ir jo teikėjų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Inga Cibulskienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2.20. Dėl socialinės pašalpos teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.21. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T? 136 ,,Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo užpildant spragą‘‘ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildomas pranešėjas – Evaldas Ulianskas, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas-Savivaldybės vyriausiasis architektas.

2.22. Dėl buto bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti pirkimo Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.23. Dėl Zarasų rajono savivaldybės pasirašyto 1999-03-25 perdavimo-priėmimo akto pakeitimo ir nekilnojamojo turto nurašymo iš Zarasų rajono savivaldybės administracijos balanso.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.24. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijai.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.25. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-59 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir pavedimo nutraukti neterminuotas panaudos sutartis“ pakeitimo.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.26. Dėl Zarasų r., Dusetų sen., Bileiškių k., esančios teritorijos (apie 0,1900 ha), pripažinimo svarbia vieta bendruomenei.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Vaclovas Stankevičius, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.

2.27. Dėl galimų UAB ,,Zarasų būstas“ pažeidimų administruojant ir renovuojant daugiabutį, esantį Sėlių a. 20, Zarasų mieste.

Pranešėjas – Daiva Kelečienė, Tarybos narė.

2.28. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai bei sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.29. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-242 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.30. Dėl butų Zarasų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai pirkimo Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.31. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančios kompiuterinės įrangos nurašymo.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.32. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.33. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

2.34. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Tilžės g. 21, Turmante, Zarasų r. sav., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų ,,Santarvės“ pradinei mokyklai.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite