M. Pocienės nuotr.
Angle down Atgal

Žaliūkių malūnininko sodyboje siautulingai atšvęstos Užgavėnės

Vasario 22 d. Žaliūkių malūnininko sodyboje šurmuliavo persirengėliai – atšvęstos Užgavėnės. Nors žiemos varyti nereikėjo, tačiau susirinkusieji pasistengė kuo greičiau prikviesti pavasarį.

Net gūsingas vėjas nesutrukdė šiauliečiams susiburti prie malūno. Įvairiausiomis kaukėmis ir rūbais pasipuošę šventės dalyviai mėgavosi blynais, arbata, pirtimi, trankiai šoko ir dainavo kartu su kviestiniais ansambliais.

Šven­tinę nuo­taiką ren­gi­ny­je skleidė ŠRSKC Raudėnų fi­lia­lo ko­lek­ty­vai „Jau­nimė­lis“ ir „Ger­vi­ki“, Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos folk­lo­ro an­samb­lis „Ga­su­žis“ ir tau­ti­nių šo­kių būre­lis „Juos­ti­nas“, Dainų mu­zi­kos mo­kyk­los folk­lo­ro an­samb­lis „Vie­versė­lis“, LTS Šiau­lių sky­riaus folk­lo­ro an­samb­lis „Mar­gu­lis“. Pa­judė­ti privertė ne tik že­mai­tiš­kos, bet ir uk­rai­nie­tiš­kos, ru­siš­kos, bal­ta­ru­siš­kos me­lo­di­jos.

Be abejo, neapsieita be Užgavėnių simbolių – Kanapinio ir Lašininio kovos bei didžiulės Morės deginimo.

Pasigrožėkite šventės akimirkomis nuotraukų galerijoje.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite