Angle down Atgal

Z. Froi­do tes­tas „Pa­žink sa­ve“

Sma­gus ir la­bai in­for­ma­ty­vus tes­tas. Atk­reip­ki­te dėmesį, kad, at­sa­kant į klau­si­mus, rei­kia ra­šy­ti pa­čią pirmą mintį, ku­ri šaus į galvą. Pa­sis­ten­ki­te neužt­ruk­ti ties kiek­vie­nu klau­si­mu (at­sa­ky­mui skir­ki­te 30–40 sek.), bet ir ne­pe­rei­ki­te prie ki­to, kol neat­sakė­te į prie­š tai esantį klau­simą.

Pasiimkite lapą popieriaus, rašiklį, atsipalaiduokite ir atsakykite į šiuos klausimus:

1. Jūs žiūrite į jūrą.

Užsimerkite. Koks pirmas pojūtis, mintis? Aprašykite.

2. Jūs einate mišku ir žiūrite po kojomis.

Užrašykite, kokių kyla asociacijų, pojūčių.

3. Matote žuvėdrų skrydį.

Užrašykite, kokių kyla asociacijų, pojūčių.

4. Žirgų banda.

Kokia pirma mintis iškilo, perskaičius šį sakinį? Užrašykite. Kokie jausmai iškyla, pagalvojus apie žirgus?

5. Jūs dykumoje. Stovite priešais sieną ir žvelgiate pro skylę joje, ten matote oazę.

Šiuo atveju užrašykite savo veiksmus, ką darysite. Asociacijų nereikia.

6. Jūs pavargę einate dykuma ir matote – ant kelio stovi ąsotis vandens.

Ir vėl užrašykite savo veiksmus, ką darytumėte. Viskas atrodo paprasta? Puiku! Užrašykite atsakymą būtinai.

7. Pasiklydote miške. Vakaras, tamsu. Pamatėte namą, jame – šviečiantį langą.

Ir vėl užrašykite savo veiksmus.

8. Jūs rūke.

Kokie bus jūsų veiksmai, atsidūrus rūke?

Dabar papunkčiui skaitykite, ką reiškia kiekvienas jūsų atsakymas:

  1. Jūsų požiūris į gyvenimą, jūsų emocijos ir jausmai.
  2. Jūsų savijauta šeimoje.
  3. Jūsų požiūris į moteris.
  4. Jūsų požiūris į vyrus.
  5. Jūsų gyvenimo strategija, tikslas. Kaip sprendžiate savo problemas.
  6. Jūsų seksualinis elgesys, išradingumas. Partnerio pasirinkimas.
  7. Jūsų pasiruošimas santuokai.
  8. Jūsų požiūris į mirtį.

Etaplius“ informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite