Angle down Atgal

Visagino savivaldybėje vyks tarybos posėdis

2017 m. balandžio 27 d. 10.00 val. savivaldybės posėdžių salėje (Parko g. 14) vyks Visagino savivaldybės tarybos posėdis (darbotvarkė sudaryta Visagino savivaldybės mero 2017 m. balandžio 19 d. potvarkiu Nr. PV-22).

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Visagino savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos

2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Visagino ligoninės direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

3. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai

4. Dėl pritarimo Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai

5. Dėl pritarimo Visagino paramos vaikui centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai

6. Dėl pritarimo Visagino kultūros centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai

7. Dėl pritarimo Visagino viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 metų ataskaitai

8. Dėl pritarimo Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2016 metų ataskaitai

9. Dėl pritarimo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktoriaus 2016 metų ataskaitai

10. Dėl pritarimo Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2016 metų ataskaitai

11. Dėl pritarimo Visagino Draugystės progimnazijos direktoriaus 2016 metų ataskaitai

12. Dėl pritarimo Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktoriaus 2016 metų ataskaitai

13. Dėl pritarimo Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų ataskaitai

14. Dėl pritarimo Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos direktoriaus 2016 metų ataskaitai

15. Dėl pritarimo Visagino kūrybos namų direktoriaus 2016 metų ataskaitai

16. Dėl pritarimo Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai

17. Dėl pritarimo Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai

18. Dėl pritarimo Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (vaikystės pedagogikos centro) direktoriaus 2016 metų ataskaitai

19. Dėl pritarimo Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai

20. Dėl pritarimo Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai

21. Dėl pritarimo Visagino rekreacijos paslaugų centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai

22. Dėl pritarimo Visagino sporto centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai

23. Dėl pritarimo UAB „Visagino būstas“ vadovo 2016 metų ataskaitai

24. Dėl pritarimo AB „Visagino mechanizacija“ vadovo 2016 metų ataskaitai.

25. Dėl pritarimo VšĮ „IAE regiono verslo ir turimo informacijos centras“ vadovo 2016 metų ataskaitai.

26. Dėl Visagino savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitos

27. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos

28. Dėl pritarimo Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai

29. Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo

30. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. TS-197 „Dėl Visagino savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo

31. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl Visagino savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

32. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. TS-382 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

33. Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

34. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-131 „Dėl Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

35. Dėl būsto Visagine, Vilties g. 19-6, pardavimo

36. Dėl M. R. (duomenys neskelbtini) atleidimo nuo dalies Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto Visagine, Tarybų g. 6-11, nuomos mokesčio

37. Dėl būsto Visagine, Veteranų g. 8-50, pardavimo

38. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Visagino kultūros centrui

39. Dėl patalpų, esančių Visagine, Draugystės g. 10, nuomos sutarties atnaujinimo

40. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

41. Dėl Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Visagino socialinio paslaugų centro patikėjimo teise valdomo pastato vertės padidinimo

42. Dėl Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Visagino rekreacijos paslaugų centro valdomo patikėjimo teise valdomo pastato vertės padidinimo.

43. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo

44. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-168 ,, Dėl Visagino švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo” pakeitimo

45. Dėl 2017 metų valstybinių brandos egzaminų vyresniųjų vykdytojų skyrimo

46. Dėl Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo;

47. Dėl Visagino savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo

48. Dėl Visagino savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

49. Dėl projekto „Vietinės reikšmės kelio Visagino – Parko – Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“

50. Dėl pritarimo projektui „EKO (ekologinis) gyvenimas – pirmieji žingsniai, kuriant harmoniją („Eco life – first steps in creating harmony“)“

51. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-3 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Visagino savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

52. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite