Angle down Atgal

Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą kainos pokytį diktuoja objektyvūs faktoriai

Šių metų balandžio 7 d. Šiaulių miesto taryboje bus svarstomas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą miesto teritorijoje keitimo projektas. Paskutinį kartą vietinė rinkliava Šiaulių mieste buvo keičiama 2019 m. gruodžio mėn. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu ir nauji vietinės rinkliavos dydžiai įsigaliojo nuo 2020 m. liepos 1 d. Nors atrodo, kad pakeitimai daryti ne taip jau seniai, tačiau šiuo metu atlikti paskaičiavimai rodo, kad augančios komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos nebeužtikrinta būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų padengimo, todėl, įvertinant visas Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, būtini nauji vietinės rinkliavos dydžių perskaičiavimai.

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras iš vietinės rinkliavos nesipelno

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atliekų tvarkymo kontrolės ir rinkliavos padalinio vadovas Mantas Tamošiūnas pažymi, kad „ŠRATC yra viešasis, ne pelno siekiantis juridinis asmuo ir tai aiškiai išdėstyta oficialiai patvirtintuose įstaigos įstatuose, todėl ŠRATC nesiekia pasipelnyti iš vietinės rinkliavos padidinimo ir juolab padengti su MBA gamyklos perėmimu ar su UAB „Energijos parkas“ bylos baigtimi susijusias išlaidas. MBA gamyklos papildomų sąnaudų padengimui pilnai pakanka lėšų, kurių nebereikia mokėti netinkamai paslaugas teikusiam privačiam operatoriui, o rūšiavimo gamyklos modernizavimui lėšų tikimės gauti per Aplinkos ministeriją. 2021 metus Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras užbaigė be nuostolių, todėl svarstyti, kad taip siekiama uždengti atsiradusias skolas – nėra pagrindo. Norime pabrėžti, kad ŠRATC įkainiai nesikeičia ir ŠRATC papildomų pajamų negaus, poreikis didinti rinkliavą yra dėl to, kad savivaldybei pakaktų rinkliavos lėšų atsiskaityti už suteiktas paslaugas.

Taigi, didinamą vietinės rinkliavos dydį, skatina šie pagrindiniai faktoriai:

  1. nuo 2022 m. gegužės 1 d. 12,4 proc. padidėja atliekų surinkimo-vežimo paslaugų įkainiai;

  2. neįrengus viso suplanuoto pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerinių aikštelių kiekio, planuotos išlaidos atliekų surinkimui-vežimui viršija faktines išlaidas: mažesnės talpos konteineriai keliami už didesnės talpos konteinerių kainą;

  3. surenkamas didesnis komunalinių atliekų kiekis, t. y., mažėja mišrių komunalinių atliekų kiekis, tačiau didėja atskirai surenkamų komunalinių atliekų kiekis, kurį reikia tinkamai sutvarkyti;

  4. ženkliai didesnis biologinių ir į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę pristatomų biologinių atliekų kiekis;

  5. vietinės rinkliavos skaičiavimo metu (2019 m.) įsigaliojo nauja komunalinių atliekų surinkimo – vežimo sutartis, kuria buvo numatytas pereinamasis laikotarpis, buvo identifikuojami konteineriai, todėl nebuvo žinomas tikslus jų skaičius;

  6. lyginant faktinius duomenis ir duomenis, kai 2019 m. buvo keičiama vietinė rinkliava, buvo vertinamos mažesnės Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos išlaidos, todėl galimai buvo suskaičiuota per maža vietinė rinkliava.

Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą ir teisės aktus bei vadovaujantis solidarumo, proporcingumo, nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo ir „teršėjas moka“ principais, atliekų tvarkymo sąnaudas privalo padengti visi atliekų turėtojai: tiek įmonės, tiek gyventojai. Šių sąnaudų dengti iš bendro savivaldybės biudžeto galimybės nėra, todėl jų perskaičiavimas ir rinkliavos didinimas šiuo metu yra neišvengiamas.

Kiek didės vietinės rinkliavos dydis?

Bendras rinkliavos augimas fiziniams ir juridiniams asmenims – 35,6 %.

Iki šio sprendimo visi daugiabučių namų gyventojai, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, moka: pastoviąją dalį – 14 Eur/metus ir kintamąją dalį – 10 Eur/metus, t. y., 1 gyventojas moka 2,00 Eur/mėnesį. Patvirtinus pakeitimus, vietinės rinkliavos pastovioji dalis 1 gyventojui sudarys 18,96 Eur/metus, kintamoji – 13,56 Eur/metus, t.y. 1 gyventojas mokės 2,71 Eur/mėnesį. Tuo tarpu individualių valdų atliekų turėtojams, besinaudojantiems individualiais konteineriais, kintamoji dalis priklausys nuo konteinerio tūrio ir ištuštinimo dažnumo.

comment Skaitytojų komentarai (5)

Taip pat skaitykite