Angle down Atgal

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymui – virš 2,75 mln. eurų KPPP lėšų

Kelių ir gatvių priežiūra – viena iš pagrindinių ir prioritetinių Vilniaus rajono savivaldybės veiklų, kuri yra viena aktualiausių ir Vilniaus rajono gyventojams. Todėl skubame pranešti, kad šiltėjant orams įsibėgėja kelių ir gatvių remonto darbai Vilniaus rajone.

Šiandien, balandžio 27 dieną Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo patvirtinti pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšas atliekamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo objektų sąrašas ir lėšų paskirstymas pagal seniūnijas.

Lėšos darbams atlikti paskirstytos 23 Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijoms pagal 2015-03-27 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3–129 patvirtintoje tvarkoje nustatytus kriterijus: 50 proc. pagal seniūnijos teritorijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių bei 50 proc. pagal seniūnijai priklausančių kelių ir gatvių ilgį.

Siekiant užtikrinti saugaus eismo sąlygas Vilniaus rajono keliuose ir gatvėse bei gerinti visos savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklo infrastruktūrą, šiems metams numatytiems darbams atlikti iš KPPP skirta 2 750 500 eurų.

Susipažinti su Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių vietinių kelių ir gatvių, numatytų tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti 2017 metais objektų sąrašu (nurodytos darbų apimtys yra orientacinės, sudarytos pagal seniūnijų pateiktus objektų sąrašuose pateiktus prioritetus) galite čia.

KPPP finansavimo lėšų paskirstymą pagal seniūnijas galite rasti čia.

Tarybos posėdžio metu taip pat buvo papildytas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas. Siekiant užtikrinti savivaldybės gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės interesus bei veiklos skaidrumo principus naudojant ir skirstant KPPP lėšas keliams bei gatvėms taisyti, seniūnai paraiškose privalės nurodyti ne tik motyvus ar faktines aplinkybes, pagal kurias prioritetine tvarka yra siūlomas finansuoti objektas, tačiau nuo šiol ir nurodyti, kad siūlomas finansuoti objektas buvo apsvarstytas seniūnaičių sueigose, kurios įformintos protokolais.

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama tenkinti gyventojų poreikius bei kuo geriau organizuoti kelių ir gatvių priežiūrą, buvo priimtas sprendimas perimti neatlygintinai Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu VĮ ,,Vilniaus regiono keliai“ patikėjimo teise valdomą privažiuojamąjį kelią prie Pikeliškių nuo kelio Raudondvaris – Giedraičiai – Molėtai, susidedantį iš dviejų ruožų, esantį Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k. Perėmus kelią jis bus įtrauktas į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašą, suteikiant jam Dvaro g. pavadinimą ir numerį VL8205. Kelio ruožą savo balanse apskaitys ir prižiūrės Riešės seniūnija.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog nuo 2012 m. Vilniaus rajono savivaldybėje įsigaliojus Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims tvarkos aprašui, rajono gyventojai ar įmonės, norinčios sutvarkyti ar suremontuoti kelią ar gatvę, gali kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją dėl kelių ir gatvių asfaltavimo ar žvyro dangos remonto darbų bendro finansavimo, t. y. kai net iki 50 proc. darbų vertės padengia Savivaldybė.

Vilniaus rajono savivaldybė, užtikrindama saugaus eismo sąlygas, nuolatos stengiasi gerinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklo infrastruktūrą. 2016 m. buvo pasiekta maksimali investicija per Savivaldybės gyvavimo laikotarpį į rajono vietinės reikšmės kelių tiesimą, taisymą ir priežiūrą – iš viso šiems darbams atlikti buvo skirta 6 946 500 eurų. Malonu yra sulaukti ir gražių gyventojų atsiliepimų ir padėkos žodžių.

Gaunamos gyventojų padėkos ne tik žodžiu, bet ir raštu įrodo, kad savivaldybė dirba rajono gyventojų labui. Už Kalvelių seniūnijos kelio suremontavimą Kalvelių seniūnijai ir seniūnei Kristinai Gerasimovič dėkojo Nemėžėlės kaimo bendruomenė. Už Nemenčinės miesto Pušų gatvės gyventojų rūpestį bei Pušų gatvės išasfaltavimą šios gatvės gyventojai dėkojo Nemenčinės miesto seniūnijos seniūnui Mečislavui Borusevič. Šatrininkų seniūnijos seniūnas Veslav Starikovič gavo Grigaičių kaimo gyventojų padėką už nuoširdų darbą ir dideles pastangas gražinant seniūnijos aplinką bei Svyrių gatvės išasfaltavimą ir apšvietimo įrengimą. Padėkos žodžių sulaukė ir Rukainių seniūnijos seniūnė Anžela Stankevič už kelių ir gatvių remonto ir priežiūros darbus Rukainių seniūnijoje.

Dėkojame Vilniaus rajono gyventojams už įvertinimą.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite