Angle down Atgal

Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariai G. Kanauka ir V. Bučinskas pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariai Gintautas Kanauka ir Virginijus Bučinskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimai pradėti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. VTEK nustatė, kad š. m. kovo 31 d. savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas, susijęs su 37 savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių, įskaitant UAB „Varėnos vandenys“, VšĮ Varėnos ligoninę bei UAB „Varėnos šiluma“, metų veiklos ataskaitomis. Prieš sprendžiant dėl nusišalinimo (ne)priėmimo, meras pasiūlė pasisakyti, kas iš tarybos narių norėtų nusišalinti. Aštuoni tarybos nariai, įskaitant G. Kanauką ir V. Bučinską, pakėlė rankas, taip informuodami nusišaliną nuo Sprendimo. Nusišalinimo priežastys nebuvo įvardintos.

Pareiškę nusišalinimą, G. Kanauka ir V. Bučinskas ne tik neišėjo iš posėdžio salės, bet ir balsavo dėl jų pačių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo. Šioje situacijoje jie buvo veikiami privataus intereso, dėl kurio negalėjo išlikti objektyvūs ir nešališki: dalyvavo sprendžiant su jais pačiais susijusį klausimą (sprendė patys dėl savęs - dėl savo nusišalinimo priėmimo/nepriėmimo), taip pat dalyvavo atliekant tarnybines pareigas, kurios yra susijusios su, jų nuomone, interesų konfliktą jiems keliančiu Sprendimu (UAB „Varėnos vandenys“ ir VšĮ Varėnos ligoninėje dirba G. Kanaukos artimi asmenys, o UAB „Varėnos šiluma“ dirba pats V. Bučinskas). Taigi, jie buvo patekę į interesų konflikto situaciją.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Varėnos rajono savivaldybės merui imtis veiksmų, užtikrinančių kad kiekvieno savivaldybės tarybos nario pareikšto nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) klausimas būtų sprendžiamas laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, t.y. individualiai (atskirai), įvertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą. 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite