Angle down Atgal

Užpelkių pilalės padavimai

Platelių apylinkėse labiausiai žmonėms matomas ir žinomas nedidelis Užpelkių piliakalnis, prie kurio kelių į Dovainius, Platelius ir Alsėdžius kryžkelė.

Seniau žmonės jį vadino Palšienės pilale, nes kalnelis tuomet buvo Palšienės Barboros žemėje. Pilalė buvo apaugusi mišku – eglynu. 1926 m. miškas iškirstas, pilalė suarta – paversta dirva, sėjami javai. Iš pietų pusės, kur kalno šlaitas apie 12 metrų, buvo iškasta duobė, iš kurios buvo kasamas žvyras. Nuo 1935 m. nebekasama. Pietinį šlaitą, kurį laiką kasė ir sovietmečiu. Ariant, piliakalnio vakarėje dalyje rastas akmenis kirvukas. Jį turėjo J.Mickevičius. Nors 1935 rugpjūčio 22 d. raštu žemės savininkai pasižadėjo piliakalnio nearti, saugoti, pažado netesėjo. 1936 m. Valstybės archeologijos komisijos ekspedicija aplankė Užpelkių piliakalnį. Savininkės nerado, parašė nurodymą nearti ne tik piliakalnio, bet 5 metrų aplink. 0,75 ha. plotą (piliakalnio teritorija) atleido nuo žemės mokesčių.

Užpelkių pilalėje pinigai dega. Kartą naktį pro Pilalę ėjo Platelių gyventoja Ruginienė. Staiga pamatė Palšio pilalėj raudoną ugnį – kelis kartus iš kalno ugnies kamuoliai iššoko ir pranyko ore (1945.09.15 papasakojo P.Palšis).

Pilalėje druskos buvę. Ankstesniais laikais Palšių ūkyje gyvenęs labai blogas žmogus, didžiausias girtuoklis. Jis niekam nežinant, savo reikalams iš šios pilės išsikasdavo druskos. Bet ir mirdamas, niekam neišdavęs tos paslapties, kur ta vieta, kur galima rasti druskos (1928 m., užrašė J.Mickevičius).

Dar žmonės pasakoja, kad ant Pilalės vaidenasi. E. Skirutienė (gim. 1925 m.) pasakojo, kad Kaniavienė iš Užpelkių kaimo sapne girdėjo balsą, kuris liepė nebeganyti savo karvės kalno papėdėje, nes tai esą jo. O S.Narbutienei (g. 1922 m.) bočiai pasakojo, kad Pilalės šiauriniame šlaite pakasta auksu žieduota karvė. Daug kas ieškojo, bet nerado. O gal rado, bet niekam nepasakė? (2001 m. užrašė A.Alšauskis)

M. Kaniavienės bočelis pasakojo, kad tą Užpelkių kalną kareiviai su batauliais supylę. Bataulius pripils žvyro ir neš. Supylė tokį kalną už kurio nuo priešų ir armotų galėjo pasislėpti (užrašė S.Stripinienė).

Prieš piliakalnį yra pelkė – Velnių raistas. Stonkai iš Velnių raisto parsivežė tokį įdomų akmenį, lygu su kortomis. Gedgaudas yra pasakojęs, kad ten velniai kortomis lošę. Gal dėl to ir Velnių raistas? (užrašė S.Stripinienė, papasakojo M. Kaniavienė).

1998 m. Užpelkių piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu. Piliakalnis datuojamas I tūkst.

Piliakalnio pietrytiniame šlaite stovi 1995 m. Palšių giminės pastatytas kryžius su Šventojo Izidoriaus koplytėle (aut. A.Vaškys ir S.Batavičius).

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Kuprelytė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite