Angle down Atgal

Ukmergės rajono savivaldybėje patvirtinta nauja pašalpų mokėjimo tvarka

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2019-10-31 sprendimu Nr. 7-152 patvirtino Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų (toliau-Pašalpos) skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą.

Pašalpos gali būti skiriamos siekiant padėti asmenims, kurių sunki materialinė padėtis, susidariusi dėl įvykusios nelaimės, padariusios žalą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turtui, sveikatai, jeigu bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui nepakanka valstybės teikiamos socialinės paramos ir yra išnaudotos visos kitų pajamų gavimo galimybės bei artimųjų ir bendruomenės parama.

Pašalpos neužtikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda asmenims išgyventi esant sunkiai materialinei situacijai.

Pašalpos mokamos iš savivaldybės biudžete socialinėms pašalpoms skirtų lėšų.

Vienkartinė pašalpa (sulaukus 100 metų, gimus trynukams ir daugiau vaikų, grįžus iš laisvės atėmimo vietos) gali būti skiriama nevertinant šeimos (asmens) pajamų.

Tikslinė pašalpa gali būti skiriama vertinant šeimos (asmens) pajamas šiais atvejais:

1. stichinių nelaimių (gaisro, potvynio, audros, liūties ir pan.) atvejais;

2. gydymosi išlaidoms kompensuoti (sunkios ligos, sergantiems onkologine liga (jei

per 6 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas), operacijų ar traumų atvejais;

3. kompensuoti, iš dalies kompensuoti būtinų vaistų įsigijimo išlaidas, ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pateikti dokumentus įrodančius patirtas (patiriamas) išlaidas);

4. įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas, būsto nuomą, vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų surinkimą apmokėti, iš dalies apmokėti (pateikti įsiskolinimus įrodančius dokumentus);

5. apmokėti nekompensuojamų techninės pagalbos priemonių, ortopedijos priemonių, akinių įsigijimo išlaidas (pateikti dokumentus įrodančius patirtas (patiriamas) išlaidas);

6. kieto kuro įsigijimo išlaidoms padengti (pateikti dokumentus, įrodančius patirtas (patiriamas) išlaidas) ir, jei asmuo negali gauti kieto kuro įsigijimo kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka;

7.apmokėti įsiskolinimus už švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, suteiktas paslaugas (pateikti dokumentus, įrodančius patirtas (patiriamas) išlaidas).

Tikslinės pašalpos skiriamos ir kitais tvarkos apraše numatytais atvejais.

Periodinė pašalpa asmeniui gali būti skiriama šiais atvejais:

1. apdrausti asmenis, nedraustus sveikatos draudimu, arba apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius, asmenims, neturintiems jokių pajamų, kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė asmens sveikatos būklei ir reikalingas gydymas. Periodinė pašalpa skiriama laikotarpiui, kurį asmuo bus gydomas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesius;

2. kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanoms apmokėti, mirus vienam iš bendrai gyvenusių asmenų (buto savininkui), kol bus tvarkomi būsto paveldėjimo dokumentai;

Sąlyginė pašalpa asmeniui gali būti skiriama vertinant šeimos (asmens) pajamas šiais atvejais:

1. kai asmuo gydosi nuo priklausomybės (priklausomas nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų ligų) mokama kas mėnesį, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius;

2. apmokėti nakvynės, transporto, dokumentų vertimo ar kitas būtinąsias išlaidas asmeniui, pripažintam nukentėjusiu dėl prekybos žmonėmis.

Tikimasi, kad skiriant Pašalpas tvarkos apraše numatytais atvejais ir dydžiais piniginė socialinė parama bus veiksmingesnė, taiklesnė ir socialiai teisinga.

Skiriant tikslinę pašalpą tam tikrais atvejais yra surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas, t. y. dokumentas, patvirtinantis asmens faktinę gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, gaunamas pajamas, nukentėjus nuo stichinės nelaimės patirtus nuostolius, pašalpos skyrimo būtinumą bei jos teikimo būdus.

Dėl smulkesnės informacijos ir prašymų pateikimo pašalpai gauti miesto gyventojus prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 5 arba 6 kab. (Kęstučio a. 3, Ukmergės m.); tel. pasiteirauti: 8340 60331, 8340 60336, 8340 60330. Kaimo vietovių gyventojus prašome kreiptis į vietos seniūnijas.

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų gyventojams skyrimo ir mokėjimo teikimo aprašymas

Prašymas pašalpai gauti

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite