Angle down Atgal

Tris odon­to­lo­gus pa­keitęs šiau­lie­tis: „Tai yra kla­nas“

Nuo šių metų sau­sio ne­be­li­ko dantų pro­te­za­vi­mo ei­lių. Ta­čiau Cent­ro po­lik­li­ni­kos Odon­to­lo­gi­jos cent­re pro­te­za­vi­mo lau­kian­tis šiau­lie­tis Vy­tau­tas nėra tik­ras, kad pa­vyks gau­ti šią pa­slaugą. Sen­jo­ras tei­gia, kad dėl aro­gan­tiš­ko ir ne­pa­gar­baus me­dikų el­ge­sio jam te­ko pa­keis­ti net tris odon­to­lo­gus. Ma­ža to, spe­cia­listė, į ku­rią kreipė­si vėliau­siai, at­si­sakė jį gy­dy­ti – esą vy­ras jai gra­si­no su­si­do­ro­ji­mu.

Kur jų etika?“

„Tik nuoskauda, nusivylimas, nežinomybė ir depresija“, – savo patirtį apibūdina Vytautas. Vyrui būtinas dantų protezavimas apatiniame žandikaulyje, kuriame praktiškai nebėra dantų. Sunku kramtyti maistą, baugu šypsotis.

Senjoras pasakoja, kad prieš maždaug metus laiko jam buvo paskirtas vizitas pas vieną Odontologijos centro gydytoją odontologą. „Su šiuo gydytoju kalbos nesuradau. Jis patarė eiti kitur – tik pamiršo pasakyti kur. Pasibeldžiau į kito gydytojo kabinetą. Iš šio didelio ir pasipūtusio žmogaus lūpų išgirdau jau girdėtą melodiją: pirma atneši pinigus, po to kalbėsim. Į jam užduotus klausimus ir prašymą paaiškinti būsimą protezavimo virtuvę neatsakė, iš manęs tik tyčiojosi, replikavo, pabaigoje tesugebėjo pasakyti: nepatinka – eik lauk. Antrą kartą buvau išvytas“, – prisimena Vytautas.

Dėl tokio elgesio senjoras kreipėsi į administraciją. Šiaulių centro poliklinikos Odontologijos centro skyriaus vedėjas Rimas Milvidas vyrui pasiūlė apsilankyti pas dar vieną – jau trečią – specialistę. Vytautas buvo užregistruotas į vizitą pas moterį gydytoją odontologę.

Vizitas paliko malonų įspūdį. Patikėjęs protezavimo darbų pradžia, Vytautas pasiskolino 600 Eur – kuklios jo pensijos neužteko – ir sumokėjo pinigus į poliklinikos kasą. Deja, vizitas pas gydytoją buvo pirmas ir paskutinis. Gydytoja, anot šiauliečio, jam paskirtu laiku vis sirgdavo, o ne per seniausiai parašė skundą – esą senjoras jai grasino susidorojimu.

„Lankiausi pas ją tik vieną kartą – bendravome labai normaliai. Paskui ji visą laiką sirgo ir taip išeina, kad sirgdama nusprendė parašyti dėl manęs pareiškimą. Kur logika? Ir kokiu tikslu man jai grasinti? Viskas išgalvota!“ – piktinasi Vytautas. Dabar jo pasiskolinti pinigai guli poliklinikos kasoje, kapsi delspinigiai, gydymas niekaip neprasideda, pablogėjo ir likusių dantų būklė.

Vytautas mano, kad trys odontologai įsteigė „UAB“ ir jo gydyti nenori todėl, kad senjoras žemai nenulenkė galvos ir nepasiūlė vokelio. „Kur jų etika? Kur Hipokrato priesaika? Kur pagarba? Juk jie irgi kada nors bus seni“, – sako šiaulietis, su pretenzija kreipęsis į Centro poliklinikos vadovą.

Vedėjas: paskirtas dar vienas vizitas

Kaip „Etaplius“ teigė Odontologijos centro skyriaus vedėjas R. Milvidas, Vytautui paskirtas vizitas pas kitą – jau ketvirtą – gydytoją. Jis taip pat pažymėjo, kad pacientas dantų protezavimo laukia ne taip ilgai, kaip pats tikina.

„Yra du skirtingi dalykai: dantų protezavimas ir dantų gydymas bei įvertinimas prieš protezavimą. 2020 m. sausio 14 d. įvyko tik konsultacija prieš protezavimą, pacientui buvo nurodyta susigydyti dantis. Pacientas nėra prisirašęs mūsų poliklinikoje ir gydėsi dantis kitoje įstaigoje, mes neturėjome įtakos dantų gydymo eigai ir trukmei. Susigydęs dantis, pacientas kreipėsi tik 2020 m. spalio 20 d., buvo nusiųstas atlikti panoraminę rentgenogramą. Įvertinus šią rentgenogramą, 2020 m. lapkričio 4 d. buvo sudarytas dantų protezavimo planas, paskirtos protezavimo procedūros. Iki COVID-19 pandeminės situacijos, sudėtingesnis dantų protezavimas trukdavo vidutiniškai 2 mėnesius, dabar dėl darbuotojų saviizoliacijos ar ligų trunka ilgiau – apie 3 mėnesius“, – aiškino vedėjas.

Anot R. Milvydo, nusiskundimų dėl Vytauto minėtų gydytojų bendravimo kultūros iki šiol nėra gauta. Priešingai – sulaukiama padėkų. Komentuoti odontologės galimai parašytą skundą dėl grasinimo susidoroti skyriaus vedėjas atsisakė, argumentuodamas, kad tai yra „etiškai jautri situacija“.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja (Savivaldybės gydytoja) Viktorija Palčiauskienė Vytauto ir Odontologijos centro medikų konfliktą apibūdino kaip labai sudėtingą.

„Vadovaujantis LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsniu, pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Į šią instituciją pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje, jo manymu, jo teisės buvo pažeistos, sprendimu, priimtu, išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nepriimamas nagrinėti, arba jeigu skundas neišnagrinėjamas per nustatytą terminą – 20 darbo dienų nuo skundo gavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dienos. Taip pat pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą“, – teigė ji.

Ketvirtas kartas nemeluos?

Beje, jau paruošus straipsnį, Vytautas buvo pakviestas į Centro poliklinikos Etikos komisijos posėdį. Paklausęs, ar jame galėtų dalyvauti žurnalistai, vyras gavo neigiamą atsakymą – esą tai vidinis įstaigos reikalas.

„Man leido pasisakyti, bet iš esmės jie gynė savo mundurą. Visą valandą buvau atakuojamas. Žaidimas į vienus vartus. Jokio supratimo, užuojautos. Pagal juos dėl visko, kas įvyko, kaltas tik aš“, – posėdį apibūdino šiaulietis.

Vytautas sako taip pat sulaukęs siūlymo „neberizikuoti“ ir dantis gydyti kitoje įstaigoje. Vis tik teigia nepasiduosiantis ir toliau lankysiąs Centro poliklinikos Odontologijos centrą. Kas žino, gal ketvirtas kartas bus laimingas?

Etikos komisija savo išvadas „Etaplius“ pažadėjo pateikti artimiausiu metu.

comment Skaitytojų komentarai (2)

Sponsored video

Taip pat skaitykite